Mój Prąd 5.0 - w kwietniu kolejna edycja programu dofinansowań do fotowoltaiki

Kategorie: Aktualności, Inwestorzy, Profesjonaliści, Doradcy

Na kwiecień 2023 r. zaplanowana została kolejna już, piąta edycja sztandarowego programu dopłat do fotowoltaiki prosumenckiej, który w swojej ostatniej odsłonie cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Tym razem rządowe dofinansowanie obejmie nie tylko fotowoltaikę i magazyny energii, ale również pompy ciepła i kolektory słoneczne.

22 kwietnia 2023 r. w Dzień Ziemi, został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0. Na jakie dopłaty będzie można liczyć? Kto skorzysta z dofinansowania? Na jakich zasadach będą przyznawane dotacje? Oto wszystko, co  wiadomo o programie Mój Prąd 5.0.

Mój Prąd 5.0 na nowych zasadach - kolejna edycja programu już od kwietnia

Mój Prąd to rządowy program, który w olbrzymim stopniu przyczynił się do popularyzacji fotowoltaiki w Polsce. W 2023 roku dotacje będą kontynuowane w kolejnej, piątej edycji. Potwierdziła to 19 marca br. minister Anna Moskwa w trakcie spotkania w Kozienicach.

 

Mój Prąd 5.0 zgodnie z zapowiedziami ma w jeszcze większym stopniu odpowiadać na aktualne potrzeby osób inwestujących w odnawialne źródła energii. Dlatego też zaplanowano rozszerzenie listy urządzeń objętych dofinansowaniem oraz zwiększenie wysokości dotacji.

 

- Rozszerzamy program Mój Prąd o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Niezależnie od tego czy dziś dom ogrzewany jest gazem, pelletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej – mówiła minister Anna Moskwa na marcowym spotkaniu z wyborcami.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się – jak wskazano wyżej - za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące programu Mój Prąd 5.0:

 

 • Budżet programu sięga 955 000 tys zł.
 • Okres kwalifikowalności wniosku - od 01.02.2020 r. do daty złożenia wniosku
 • Wysokość dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych
 • Dotacja wyniesie - Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  - 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  - 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 • Urządzenia dodatkowe: Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
  - Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
  - Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
  - Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
  - Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
  - Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
  - Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  - System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  - Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

 

 

 

Mój Prąd 5.0 w 2023 r. - jakie zmiany zaplanowano?

Dla przypomnienia, w pierwszych trzech edycjach programu Mój Prąd wsparcie obejmowało wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Dopiero w zakończonej niedawno, czwartej edycji – w celu propagowania efektywnej i bezpiecznej energetyki – zachęcano również do zwiększania autokonsumpcji energii produkowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Mój Prąd 4.0 oferował więc w związku z tym dodatkowo środki na magazyny energii, magazyny ciepła oraz HEMS/EMS.

 

Względem poprzedniej edycji, program Mój Prąd 5.0 zakłada przede wszystkim dwie zasadnicze zmiany: rozszerzenie listy dofinansowywanych urządzeń oraz zwiększenie kwoty wsparcia. Poza tym jednak zasady funkcjonowania programu nie powinny ulec większym modyfikacjom. To oznacza, że dotację Mój Prąd w 2023 roku będzie można otrzymać na:

 

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – o mocy od 2 kW do 10 kW,
 • zakup i montaż urządzeń do zwiększenia autokonsumpcji – buforów ciepła, zasobników do c.w.u (bojlerów), pomp ciepła do c.w.u, jak również magazynów energii o pojemności mniej mniejszej niż 2 kWh,
 • zakup i montaż systemów do zarządzania energią – tzw. systemów HEMS/EMS (przy założeniu, że będą one uzupełnieniem dla systemu złożonego z PV oraz magazynu ciepła lub prądu),
 • kolektory słoneczne – do przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
 • powietrzne oraz gruntowe pompy ciepła.

 

Rozszerzenie zakresu programu to świetna informacja dla osób stawiających na niskoemisyjny, tani w eksploatacji budynek mieszkalny. Dodatkowo nabór w ramach Mój Prąd 5.0 ma mieć formę naboru ciągłego. To oznacza, że najpewniej nadchodząca edycja programu nie będzie miała wyznaczonej daty końcowej, tak jak miało to miejsce przy poprzednich odsłonach.

Wysokość dotacji Mój Prąd 5.0 - ile wyniesie dofinansowanie do fotowoltaiki?

Wysokość dotacji w kolejnej odsłonie programu Mój Prąd to główna kwestia nurtująca przyszłych beneficjentów. Dobra wiadomość dla nich jest taka, że planowane jest podwyższenie maksymalnej kwoty dotacji. Zwiększenie to wynika z rozszerzenia listy dofinansowywanych rozwiązań. Warto jednocześnie mieć na uwadze, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Na co będzie można przeznaczyć środki z dotacji? W programie Mój Prąd 5.0 dofinansowanie na panele fotowoltaiczne wyniesie do 6 tys. zł. Decydując się na rozszerzenie inwestycji o elementy dodatkowe, zainteresowani będą mogli liczyć na dopłatę do instalacji paneli fotowoltaicznych w kwocie do 7 tys. zł, przy instalacji magazynu energii – do 16 tys. zł, magazynu ciepła – do 5 tys. zł, a systemu zarządzania energią - do 3 tys. zł.

Dofinansowanie w ramach Mój Prąd 4.0 - jak wyglądało?

15 grudnia 2022 wprowadzona została kluczowa zmiana w czwartej edycji programu Mój Prąd. Dla przypomnienia, beneficjenci programu mogli otrzymać podwyższoną dotację w wysokości:

 

 • do 6000 zł – na instalację fotowoltaiczną (bez dodatkowych elementów),

 • do 7000 zł – na mikroinstalację PV z dodatkowym sprzętem zwiększającym autokonsumpcję,

 • do 5000 zł – na zakup magazynu ciepła,

 • do 16 000 zł – do magazynu energii elektrycznej (wzrost z wcześniejszych 7,5 tys.),

 • do 3000 z - na zakup HEMS/EMS, czyli systemów zarządzania energią pochodzącą z fotowoltaiki

 

Mój Prąd 4.0 oferował łącznie do 31 000 zł dotacji. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (składanego drogą elektroniczną) decydowała kolejność zgłoszeń.

Termin zakończenia naboru zaplanowano początkowo na 15.05.2022 r., po czym wydłużono go do 31.03.2023 r. Budżet wyczerpał się jednak nieco wcześniej, niż zakładano, przez co przyjmowanie wniosków zakończyło się 17 marca br.

 

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski przed grudniową datą, a których dotacje zostały już wypłacone, nie musieli się martwić. W ich przypadku koszty kwalifikowane zostały ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i wypłacone zostało im wyrównanie. Efektem podwyżki był wzrost zainteresowania programem, który na skutek zwiększonej liczby wniosków został zakończony szybciej, niż planowano.

Mój Prąd 5.0 - kto skorzysta z dotacji na fotowoltaikę?

Rządowy program dopłat do fotowoltaiki kierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Zasady obowiązujące w czwartej edycji programu najprawdopodobniej będą kontynuowane w kolejnej jego nadchodzącej odsłonie.

 

Dla przypomnienia, o dopłatę z programu Mój Prąd 4.0 mogli ubiegać się prosumenci rozliczający się w systemie net-billingu. Z kolei rozliczający się w starym systemie (net-metering), mogli otrzymać wsparcie, zmieniając system opustów na net-billing.

 

W poprzednich edycjach rządowego programu Mój Prąd, dofinansowanie obejmowało zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych zrealizowanych jeszcze przed rozpoczęciem naboru. Taka sama zasada obowiązywać będzie w przypadku edycji 5.0. Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane może być jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego – w dacie opłacenia pierwszej faktury lub też paragonu. Zakończenie przedsięwzięcia oznacza z kolei przyłączenie mikroinstalacji PV i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o rządowe dofinansowanie.

 

Wniosek złożyć będą mogli również ci zainteresowani, którzy korzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji w poprzednich edycjach rządowego programu Mój Prąd.

 

 

Dofinansowanie dla fotowoltaiki - tylko przy net-billingu?

Dla przypomnienia, właściciele przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, które zostały uruchomione po 31 marca 2022 r., zostali objęci obowiązkowym systemem net-billingu. Zastąpił on wcześniejszy system opustów (net-metering) jako formę rozliczania fotowoltaiki.

 

Aby móc starać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0 konieczne będzie, tak jak przy czwartej edycji, korzystać z systemu rozliczeń na zasadach net-billingu. Aktualnie korzystają z niego wszyscy nowi prosumenci. Osoby, które będą chciały dobrać do zainstalowanej już wcześniej fotowoltaiki magazyn energii lub pompę ciepła, będą musiały natomiast zrezygnować z rozliczania na zasadach opustów.

 

Net-billing to system polegający na sprzedaży i kupnie energii elektrycznej według średniej miesięcznej stawki z Rynku Dnia Następnego. Określana jest ona przez Towarową Giełdę Energii. Przy zakupie prądu obowiązuje z kolei taryfa zależna od konkretnego operatora.

 

 

Program Mój Prąd 2023 - od kiedy będą przyjmowane wnioski?

22 kwietnia 2023 r. w Dzień Ziemi zostanie uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0.

Dopłata w ramach programu udzielana będzie wyłącznie na inwestycje już zakończone. Nie obowiązują przy tym kryteria dochodowe. Środki wypłacane będą natomiast w ciągu około trzech miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki?

Żeby otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki, należy złożyć wniosek na formularzu na stronie rządowej (dostępnej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/). Znajduje się na niej specjalny Generator Wniosków o Dofinansowanie Mój Prąd (GWD). Nie jest możliwe złożenie wniosku w papierowej wersji.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci, wydawane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci energetycznej,
 • zaświadczenie potwierdzające sposób rozliczania się wnioskodawcy na zasadach net-billingu,
 • fakturę za urządzenia fotowoltaiczne (z dostawą i montażem), objęte dofinansowaniem wraz z potwierdzeniem płatności,
 • protokół odbioru prac,
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu lub uruchomienia magazynu energii elektrycznej,
 • pełnomocnictwo, w przypadku, kiedy wniosek składany jest w imieniu innej osoby fizycznej.

Czy Mój Prąd 5.0 powtórzy sukces czwartej edycji programu?

Dla przypomnienia – przyjmowanie wniosków w programie Mój Prąd 4.0 zakończone zostało z dniem 17 marca 2023 roku. Powodem było wyczerpanie budżetu zaplanowanego na ten cel. Złożono ponad 60 tys. wniosków na kwotę przekraczającą 400 mln zł.

 

W ocenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pieniędzy wystarczy dla wszystkich wnioskodawców. Rozszerzenie zakresu dofinansowania w ramach 5.0 edycji oraz związane z tym zwiększenie kwoty dotacji mogą przyczynić się do równie wysokiego zainteresowania programem i złożenia dużej liczby wniosków.

Mój Prąd 5.0 - czy to ostatnia szansa na dotację?

Rządowy Mój Prąd zaplanowany został na okres od 2019 do 2025 roku bądź też do wyczerpania środków. Wszystko wskazuje na to, że piąta odsłona programu może być jedną z ostatnich, ponieważ pula pieniędzy przeznaczonych na realizację programu dofinansowania do fotowoltaiki (i nie tylko) szybko się kurczy. Zainteresowani dotacją powinni więc się pośpieszyć. Zainteresowanie czwartą odsłoną programu świadczyć może o tym, że również piąta edycja cieszyć się będzie popularnością i złożonych zostanie wiele wniosków.

 

Mając na uwadze podwyższoną kwotę dotacji, istnieje spore ryzyko, że środki zaplanowane na cele programu dość prędko się wyczerpią. A to by oznaczało, że dotację otrzymają wyłącznie te osoby, które złożą wniosek w krótkim czasie od rozpoczęcia naboru.

Czy fotowoltaika jest wciąż opłacalna w 2023 roku?

Ceny energii elektrycznej stale rosną. Aktualny sposób rozliczania fotowoltaiki, który budził wiele wątpliwości wśród zainteresowanych produkcją prądu na własny użytek, okazuje się być dla nich korzystny.

 

Średnia cena sprzedaży 1 MWh energii elektrycznej sprzedawanej do sieci energetycznej jest wyższa w porównaniu do kwoty zakupu tej samej jednostki. Również czas zwrotu inwestycji z fotowoltaiki (ok. 6 lat) pozostaje porównywalny z czasem przed wejściem w życie net-billingu.

 

W świetle tego inwestycja w fotowoltaikę, jak również podlegające dofinansowaniu magazyny energii czy pompy ciepła, jest wciąż opłacalna i stanowi najlepszy sposób na uzyskanie energetycznej niezależności.

Mój Prąd 5.0 - inne formy dofinansowania do fotowoltaiki

Inwestycja w fotowoltaikę wiąże się ze sporymi wydatkami. Sposobem na ich obniżenie jest dofinansowanie z rządowego programu Mój Prąd, który doczekał się kolejnej, piątej już odsłony zaplanowanej na kwiecień 2023 r.

Zainteresowani fotowoltaiką mogą równolegle wnioskować o dofinansowanie mikroinstalacji z innych źródeł, w tym z programu Czyste Powietrze.

Przysługuje im również ulga termomodernizacyjna, polegająca na odliczeniu od podstawy podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Rozwiązania fotowoltaiczne Corab - inwestycja w OZE z dotacją

Corab to producent i dostawca komponentów do instalacji fotowoltaicznych. Konstrukcje PV i moduły znajdujące się w naszej ofercie wyprodukowane są z uwzględnieniem najwyższych standardów kontroli jakości. Proponujemy też falowniki (inwertery) i akcesoria do fotowoltaiki. Oferujemy modułowe magazyny energii, które w zależności od potrzeb inwestora mogą być swobodnie rozbudowywane. Naszą ofertę dopełniają nowoczesne pompy ciepła.

 

Proponujemy wysokiej jakości produkty z zakresu OZE. Wyroby Corab to dostęp do sprzętu kwalifikującego się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Przypominamy, że im wyższa liczba urządzeń OZE, tym większą kwotę dofinansowania można uzyskać – w piątej edycji będzie to aż 58 tys. zł.

 

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Corab – dobierzemy urządzenia dopasowane do indywidualnych potrzeb danej inwestycji w odnawialne źródła energii.

 

 

Uwaga! Już 27 kwietnia Akademia Corab organizuje szkolenie dotyczące programu Mój Prąd 5.0. Szczegóły można poznać klikając w link

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać