Czy zużycie energii w gospodarstwie domowym wzrasta/spada po zainstalowaniu fotowoltaiki?

Kategorie: Projektant, Inwestorzy, Profesjonaliści, Doradcy, Dom

Eksperci prognozują kolejne podwyżki cen energii elektrycznej. Energooszczędne urządzenia w domu tylko w niewielkim stopniu są w stanie obniżyć wydatki na prąd. Z tego powodu coraz więcej osób podejmuje konkretne kroki, pozwalające im na redukcję comiesięcznych rachunków. Popularnością cieszy się zwłaszcza ekonomiczna, a jednocześnie ekologiczna fotowoltaika. Nie brak jednak głosów, że po jej zainstalowaniu zużycie energii w gospodarstwie domowym wzrasta...

Czy instalacja fotowoltaiczna może przyczyniać się do większego zużycia energii elektrycznej? Czy w tej sytuacji panele fotowoltaiczne wciąż będą opłacalne? Wyjaśniamy!

Fotowoltaika - czy może powodować większe zużycie prądu?

W ocenie specjalistów zainstalowanie fotowoltaiki w gospodarstwie domowym może w pośredni sposób przyczyniać się do zwiększenia zużycia energii elektrycznej. Jest to związane z faktem, że prosumenci, którzy za pomocą paneli fotowoltaicznych produkują prąd na własny użytek, zmieniają swoje dotychczasowe przyzwyczajenia związane z konsumpcją energii.

 

Bardzo często, z uwagi na możliwość korzystania z „niemal darmowej” energii, przykładają mniejszą uwagę do optymalizowania zużycia prądu. W praktyce nie planują więc na przykład korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w godzinach, kiedy stawka za kilowatogodzinę jest niższa.

 

Wielu inwestorów, po zbudowaniu przydomowej instalacji PV, decyduje się również na kolejne przedsięwzięcia, takie choćby jak klimatyzatory czy pompę ciepła. To z kolei oznacza wzrost zużycia energii elektrycznej w porównaniu z okresem przed montażem fotowoltaiki.

 

 

Opłacalność fotowoltaiki a moc instalacji PV

Ważnym czynnikiem decydującym o opłacalności fotowoltaiki jest prawidłowe obliczenie mocy instalacji w stosunku do zapotrzebowania prosumenta na prąd.

 

Moc paneli tworzących system PV nie powinna być ani za mała, ani za duża. Instalacja zbyt małej mocy wymagać będzie dokupowania prądu. Z kolei system produkujący dużo nadwyżek energii elektrycznej będzie powodował straty po stronie inwestora.

 

Z tego powodu już na etapie planowania instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić szczególną uwagę na wyliczenie realnego zapotrzebowania na energię elektryczną, uwzględniającego ewentualny wzrost zużycia przy zmianie dotychczasowych nawyków lub po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń w gospodarstwie domowym.

 

Rachunki za prąd przy fotowoltaice

Kwestia wysokości rachunków za prąd nurtuje osoby rozważające inwestycję w fotowoltaikę. Jak wiadomo, panele fotowoltaiczne pozwalają na znaczące obniżenie wydatków na energię elektryczną ‒ nawet o 90%. Jednak jak wspomnieliśmy wcześniej, chcąc zaoszczędzić na rachunkach, niezbędny jest odpowiedni dobór instalacji, a zatem odpowiednia jej moc.

 

Z tego powodu bardzo ważne jest odpowiednie zaprojektowanie systemu PV, dopasowanego do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa domowego. Zbyt mała instalacja PV nie będzie w stanie w pełni wykorzystać potencjału fotowoltaiki.

 

W efekcie oszczędności, które mogą przynosić panele fotowoltaiczne, nie będą tak wysokie, jak moglibyśmy oczekiwać. Z założenia instalacja fotowoltaiczna powinna jak najdokładniej pokrywać nasze zapotrzebowanie na prąd.

Zużycie energii elektrycznej - niezbędny audyt

Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia fotowoltaicznego zalecane jest przeprowadzanie audytu, w trakcie którego uprawniona osoba dopasuje moc instalacji do indywidualnego zapotrzebowania klienta. Warto przy tym uwzględnić również wszelkie planowane inwestycje, jak na przykład montaż klimatyzatorów czypompy ciepła.

 

Uruchomienie źle dobranej instalacji może skutkować sytuacją, gdy nie będzie ona w stanie pokryć zapotrzebowania budynku. Efektem tego będzie odczuwalny wzrost zużycia energii z sieci, a efekcie zwiększenie opłat za prąd.

Autokonsumpcja - kluczowy aspekt użytkowania instalacji fotowoltaicznej

W ocenie, czy zużycie energii wzrasta, czy maleje po montażu paneli fotowoltaicznych, ważną rolę odgrywa pojęcie autokonsumpcji. Rozumieć można przez nią zużycie własne, w ramach którego prosument wykorzystuje energię elektryczną w trakcie jej produkcji w miejscu, gdzie została wyprodukowana.

To zasadniczy cel instalacji PV ‒ przekazywanie wytworzonego prądu do bezpośredniego zużycia, niezależnie od obowiązującego obecnie systemu rozliczeń.

 

Wysoka autokonsumpcja przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd, ogranicza przesył energii do sieci i sprzyja ograniczeniu zmian klimatycznych.

 

Zatem bez względu na to, czy prosument korzysta z fotowoltaiki w systemie net-meteringu, czy wdrażanego obecnie net-billingu, autokonsumpcja energii z fotowoltaiki powinna być dla niego priorytetem ‒ zarówno pod względem ekonomicznym (ze względu rosnące koszty prądu), jak również środowiskowym.

Kontrola zużycia energii elektrycznej po zainstalowaniu fotowoltaiki

Nie ma wątpliwości, że inwestycja w fotowoltaikę, choć pozwala sporo zaoszczędzić na energii elektrycznej, może przyczyniać się do wzrostu konsumpcji prądu. Aby uchronić się przed tym scenariuszem, prosumenci powinni przykładać szczególną uwagę do kontrolowania zużycia prądu.

 

W wielu przypadkach może okazać się, że poziom zużycia prądu po zainstalowaniu fotowoltaiki wzrośnie w porównaniu do czasów przed inwestycją. Jeśli moc instalacji fotowoltaicznej nie zostanie odpowiednio dostosowana do wyższego poziomu zużycia prądu, opłacalność przedsięwzięcia może okazać się mniejsza od zakładanej.

 

Inwestorzy, w przypadku których dojdzie do takiego nieprzewidzianego wzrostu zużycia prądu, muszą liczy się z możliwą dopłatą na koniec danego okresu rozliczeniowego. Nie należy zapominać o dotychczasowych przyzwyczajeniach związanych z wykorzystaniem energii.

 

Z tego powodu warto nieustannie monitorować wskazania licznika dwukierunkowego, który wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej.

Dzięki jego obecności prosumenci mogą zbierać przydatne im informacje ‒ zarówno o ilości energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę, jak również o ilości prądu oddanego i pobranego z sieci energetycznej.

Planowany wzrost zużycia energii elektrycznej - rozwiązaniem większa moc instalacji

W niektórych przypadkach uzasadnione może okazać się zaprojektowanie instalacji o większej mocy. Jest to polecane jednak wyłącznie tym inwestorom, którzy przewidują, że w ich przypadku zużycie energii elektrycznej wzrośnie na skutek użytkowania dodatkowych urządzeń.

Większa moc instalacji pozwoli im na produkowanie dodatkowej ilości energii, a tym samym uniknięcie dokupowania energii z sieci.

 

Magazynowanie energii sposobem na uniknięcie zwiększonych rachunków za prąd

Do zwiększenia autokonsumpcji produkowanej energii elektrycznej zachęca również kolejna edycja programu Mój Prąd.

W odróżnieniu od poprzednich lat, zainteresowani prosumenci mogą ubiegać się dodatkowo o finansowanie zakupu i montażu magazynów energii.

 

Dzięki nim mogą oni niemal w całości zachować dla siebie wyprodukowany prąd i wykorzystywać go w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię.

 

 

Fotowoltaika wciąż opłacalna przy podwyżkach cen prądu

W obliczu nieustannych podwyżek prądu inwestycja w fotowoltaikę to wciąż najlepszy sposób na ograniczenie domowych wydatków na prąd. Co oczywiste, czas zwrotu poniesionych kosztów przedsięwzięcia może różnić się pomiędzy inwestorami, jednak z całą pewnością możemy przyjąć, że fotowoltaika w praktycznie każdym przypadku będzie rozwiązaniem opłacalnym finansowo.

 

Okres zwrotu z inwestycji oraz opłacalność instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników.

Jednym z nich jest zużycie energii przez prosumenta - im jest ono wyższe, tym inwestycja jest bardziej rentowna, a okres zwrotu wydatków krótszy. W większości gospodarstw domowych zużycie prądu z sieci elektroenergetycznej jest zauważalnie niższe niż przed inwestycją w fotowoltaikę.

 

Zużycie prądu w gospodarstwie po zainstalowaniu fotowoltaiki ‒ podsumowanie

Wraz z zainstalowaniem fotowoltaiki może, choć nie musi, dojść do zwiększenia zużycia energii elektrycznej, choćby w efekcie korzystania z dodatkowych urządzeń zasilanych prądem.

 

Najważniejsze w tej kwestii jest odpowiednie dopasowanie mocy planowanego systemu oraz kontrolowanie zużycia energii ‒ tak, by nie przewyższało ono ilości energii produkowanej przez instalację.

 

Jednocześnie warto zainteresować się kwestią autokonsumpcji energii elektrycznej oraz jej magazynowania. Dzięki temu prosumenci mogą nie tylko uchronić się przed wyższymi rachunkami, ale również odciążyć sieć, która nie jest przystosowana do obsługi dużej liczby prosumentów.

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać