Monter instalacji fotowoltaicznych - opis zawodu

Kategorie: Instalator, Profesjonaliści, Doradcy

Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z fotowoltaiką jest coraz większe. Zwłaszcza jeżeli chodzi o monterów instalacji PV, od których zależy prawidłowość wykonanych prac. Warto wiedzieć, czym zajmuje się instalator fotowoltaiki i jakie uprawnienia są konieczne do wykonywania tej profesji.

Monter instalacji fotowoltaicznych to zawód bardziej złożony niż mogłoby się wydawać. Instalator fotowoltaiki musi bowiem mieć wiedzę zarówno z zakresu samego montażu paneli PV, jak i konfiguracji falowników prądu. Dodatkowo musi znać się na dekarstwie i budowaniu konstrukcji dachowych oraz na elektryce.

Kim jest monter instalacji fotowoltaicznych?


Dobry monter instalacji fotowoltaicznych będzie miał również wiedzę na temat wyznaczania i instalowania tras kabli do modułów PV, a w razie potrzeby przeprowadzi serwis urządzenia. Jak widać, zawód montera wymaga obszernej i fachowej wiedzy z kilku dziedzin budownictwa. 

 

 

Cechy dobrego montera fotowoltaiki

Monter paneli fotowoltaicznych, poza wymienionymi umiejętnościami z zakresu instalacji i montażu, powinien również mieć zdolności interpersonalne. To właśnie monter instalacji będzie mieć bezpośredni kontakt z klientem, który z pewnością będzie zadawać sporo pytań na temat działania systemu fotowoltaicznego. Dlatego wiedza na temat działania fotowoltaiki jest kolejnym elementem, który powinien posiadać każdy rzetelny instalator paneli PV.

Jakie jeszcze umiejętność lub cechy mogą się przydać w pracy montera? Przede wszystkim punktualność, umiejętność planowania czasu oraz zarządzania pracą zespołu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że panele PV są z reguły transportowane z magazynu do domu klienta bezpośrednio przez ekipę monterów. Warto zatem posiadać także prawo jazdy, które to umożliwi.

Dobry monter instalacji PV powinien także wykazać się obiektywizmem. Często bowiem proszony jest o porady w doborze mocy instalacji, jak i poszczególnych komponentów wchodzących w jej skład. Udzielane klientom informacje powinny mieć zindywidualizowany charakter, dostosowany do ich potrzeb i możliwości finansowych.

 

Niezwykle ważna w pracy montera instalacji PV jest również gotowość do stałego podnoszenia posiadanych kompetencji. Rynek fotowoltaiki szybko się rozwija, co pociąga za sobą konieczność ciągłego śledzenia nowości oraz edukowania się. W wielu przypadkach instalatorzy mogą korzystać ze szkoleń organizowanych przez producentów, co przekłada się na jakość zdobytych informacji.

Montaż_paneli_fotowoltaicznych

Jakie uprawnienia powinien mieć instalator fotowoltaiki?

W Polsce na mocy prawa oraz dyrektyw unijnych, aby zostać monterem instalacji fotowoltaicznych, należy posiadać stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Uzyskanie takiego certyfikatu daje uprawnienia nie tylko do montowania paneli PV, ale także kolektorów słonecznych, pieców na biomasę oraz systemów geotermalnych.

Certyfikat nie jest bezterminowy i co 5 lat należy wykonać szkolenie uaktualniające. Jest to podyktowane szybkim rozwojem rynku odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie postępującym innowacjom w zakresie wprowadzanych instalacji i urządzeń. Obowiązujące prawo również może ulec zmianie, dlatego takie cykliczne szkolenia przypominające są konieczne, aby utrzymać bezpieczeństwo i wysoki poziom świadczonych usług.

Instalator fotowoltaiki po uzyskaniu certyfikatu zostaje wpisany do Rejestru Certyfikowanych Instalatorów.

Czy każdy może zostać monterem fotowoltaiki?

 

 

Certyfikowanym instalatorem fotowoltaiki teoretycznie może zostać każdy, bez względu na wiek i doświadczenie zawodowe. W praktyce jednak dużo zależy od ośrodka, w którym będzie prowadzone szkolenie. Niektóre bowiem wymagają wykształcenia zawodowego oraz doświadczenia w pracy z instalacjami sanitarnymi. Inne ośrodki natomiast nie posiadają żadnych wymagań formalnych.  W obu przypadkach mile widziane jest doświadczenie w pracy związanej z dekarstwem, elektryką lub uprawnienia wysokościowe.

 

UDT, który zajmuje się wydawaniem certyfikatów, opracował wytyczne, które musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia do wykonywania zawodu monter instalacji fotowoltaicznych. Urząd Dozoru Technicznego podzielił kandydatów na dwie grupy. Do pierwszej zaliczają się osoby, które nie posiadają doświadczenia zawodowego związanego z montażem instalacji oraz nie ukończyły szkoły zawodowej lub studiów wyższych w określonej specjalności. Do drugiej grupy należą osoby posiadające doświadczenie zawodowe lub wykształcenie związane z instalacjami OZE.

 

Pierwsza grupa, aby uzyskać stosowny certyfikat, musi odbyć szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które posiadają wykształcenie kierunkowe, nie muszą uczestniczyć w szkoleniu i egzaminie. Do otrzymania certyfikatu konieczne jest złożenie jedynie stosownego podania. 

 

Dodatkowo osoby należące do pierwszej grupy muszą spełniać szereg dodatkowych warunków, w tym między innymi:

 

  • Muszą mieć pełną zdolność prawną,
  • nie mogą być w przeszłości karani,
  • powinni posiadać doświadczenie zawodowe w instalowaniu urządzeń grzewczych lub sanitarnych,
  • ukończyć studia podyplomowe, których program pokrywa się z programem szkoleń na instalatora fotowoltaiki,
  • odbyć szkolenie u producenta jednego z rodzajów odnawialnych źródeł energii,
  • ukończyć szkolenie dla osób ubiegających się o certyfikat instalatora,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin kończący szkolenie.

 

Tak duża liczba warunków sprawia, że monterzy, którzy uzyskali certyfikat, posiadają szerokie kompetencje z zakresu fotowoltaiki oraz innych systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Korzystanie z ich usług wydaje się więc być rozwiązaniem bezpiecznym, gwarantującym wysoki poziom usług, co z kolei przekłada się na bezawaryjną pracę instalacji fotowoltaicznej.

Co obejmuje szkolenie UDT?

Program kursów dla monterów fotowoltaiki jest ustalany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 roku. Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej kursanci poznają historię powstania fotowoltaiki, obowiązujące ustawy oraz kwestie związane już ściśle z zasadami działania modułów fotowoltaicznych, ich budowy oraz o właściwym doborze komponentów.

Podczas zajęć tłumaczone są także aspekty opłacalności inwestycji fotowoltaicznych oraz ogólnego przebiegu procesu zakupów i montażu. Ważną częścią są również warunki BHB instalacji modułów PV. 

Część praktyczna zawiera z kolei elementy projektowania instalacji PV w specjalnym programie komputerowym, szacowanie uzysku energetycznego oraz monitorowanie efektywności energetycznej instalacji. Kursanci uczą się także przeprowadzać audyt energetyczny, montować instalacje typu on - grid i off – grid oraz dowiadują się, jak przebiega proces zawarcia umowy z zakładem energetycznym.

Ile zarabia monter instalacji fotowoltaicznych?

 

 

Zarobki na stanowisku montera instalacji fotowoltaicznej zależą od kilku czynników. Podobnie, jak i w innych zwodach na wysokość pensji wpływać będzie poziom wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe. Dodatkowo stawki za pracę będą się różnić w poszczególnych województwach.

Osoba zaczynająca pracę w zawodzie instalatora fotowoltaiki może liczyć na przychód w wysokości około 3000 tys. zł brutto. Osoby z większym doświadczeniem, które są odpowiedzialne za podpisywanie dokumentów lub projektowanie instalacji mogą liczyć na zarobki sięgające nawet 10 tys. złotych.

 

Warto również rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej jako podwykonawca. Wtedy podstawą rozliczenia się z kontrahentem jest moc zamontowanej instalacji wyrażonej w kWp. Obliczając opłacalność własnej działalności firmy, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę pory bardziej deszczowe oraz sezon zimowy, kiedy to paneli fotowoltaicznych praktycznie się nie montuje. 

 

Dodatkowo należy zauważyć, że monter instalacji fotowoltaicznych jest bardzo pożądanym zawodem poza granicami kraju. Zatem, jeżeli ktoś rozważa wyjazd w celach zarobkowych, to posiadanie uprawnień do instalacji fotowoltaiki pozwoli mu znaleźć dobrze płatną pracę.

Warto również mieć na uwadze, że fotowoltaika oraz inne formy pozyskiwania energii z OZE są przyszłością gospodarek na całym świecie. Dlatego praca w tym zawodzie daje perspektywy rozwoju i stabilnego zatrudnienia. 

Przeciwwskazania do pracy montera fotowoltaiki

Czy pracę w zawodzie instalatora fotowoltaiki może podjąć każdy? Z pewnością nie. Poza wymogami formalnymi, które na wstępie wykluczają pewne grupy społeczne, istnieją również inne przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu.

Praca montera wiąże się niejednokrotnie z koniecznością przebywania na wysokościach, dlatego osoby mające lęk przestrzenny lub wysokości, nie odnajdą się w tym zawodzie. Dodatkowo z punktu widzenia zakresu obowiązków liczy się także sprawność fizyczna. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, nie będą mogły skutecznie wypełniać powierzonych im obowiązków.

Praca montera związana jest także z częstymi wyjazdami, co wiąże się z zaburzeniem tak zwanego work – life balance. Zwłaszcza jeżeli pracownik posiada rodzinę, częste wyjazdy służbowe, czasami w odległe krańce Polski mogą z czasem stać się uciążliwe, nie tylko dla montera, ale także i dla jego bliskich. 

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać