OZE - odnawialne źródła energii w Polsce

Kategorie: Inwestorzy, Profesjonaliści, Doradcy, Dom

Od kilku lat obserwujemy na rynku globalny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii. Także i w Polsce OZE cieszy się wzrostem popularności. Wpływ na tę sytuację mają nie tylko rządowe zobowiązania wobec UE, ale także coraz większa świadomość ekologiczna.

Od kilku lat obserwujemy na rynku globalny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii. Także i w Polsce OZE cieszy się znacznym wzrostem popularności. Wpływ na tę sytuację mają nie tylko rządowe zobowiązania wobec UE dotyczącego udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, ale także coraz większa świadomość ekologiczna rodaków, jak i możliwe do osiągnięcia korzyści finansowe. Jak obecnie wygląda wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Polsce?

Odnawialne źródła energii – czy Polacy pokochali „zieloną energię”?

Odnawialne źródła energii w Polsce pozyskiwane są z kilku źródeł, w tym przede wszystkim obejmują energię słoneczną, pochodzącą z wody lub z wiatru, a także z zasobów geotermalnych oraz energię wytworzoną z biopaliw ciekłych i stałych, biogazu, jak i energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.

 

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej wzrósł w latach od 2015 do 2019 z poziomu 13,25% do 15,96%. Dane za rok 2020 powinny być jeszcze lepsze, gdyż w pierwszych sześciu miesiącach panowały dobre warunki wiatrowe, a spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa wpłynęło na znaczne obniżenie konsumpcji energii w elektroenergetyce, transporcie czy ciepłownictwie. Nie bez znaczenia jest także szybki rozwój sektora fotowoltaiki.

 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w ostatnich latach energia odnawialna w Polsce pochodziła głównie z:

 

  • biopaliw stałych - 65,56 %, 

  • farm wiatrowych - 13,72%,

  • biopaliw ciekłych - 10,36%.

 

Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii z OZE w Polsce w 2019 roku wyniosła 396 498 TJ. Warto jednak dodać, że struktura zużycia zielonej energii charakteryzuje się nadal stosunkowo dużym udziałem odbiorców końcowych (54,86 %) przy jednoczesnym mniejszym jej wykorzystaniu jako wsad przemian energetycznych (45,13 %).

Alternatywne źródła energii odnawialnej w Polsce

Odnawialne źródła energii to zasoby niewyczerpalne, które nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Z tego względu alternatywne źródła energii zyskują na popularności i z powodzeniem zastępując formy tradycyjne, jak węgiel czy gaz. 

 

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie „Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w małych instalacjach OZE” przez Urząd Regulacji Energetyki, w 2020 roku wytwórcy wyprodukowali energię łącznie w 898 małych instalacjach, co oznacza wzrost o 81 instalacji względem poprzedniego roku. Ich łączna zainstalowana moc wynosiła nieco ponad 183 MW, co z kolei oznacza wzrost o 20,3 MW w porównaniu rok do roku. Najwięcej pod względem liczby, bo aż 343, było w naszym kraju małych instalacji wykorzystujących energię wodną. Kolejne pod względem liczby instalacji (328), ale jednocześnie największe pod względem łącznej mocy zainstalowanej (66,86 MW) były źródła OZE korzystające z promieniowania słonecznego, czyli fotowoltaika. Najrzadziej występowały natomiast małe instalacje produkujące energię z biomasy. 

 

Analizując jednak zaangażowanie w produkcję odnawialnych źródeł energii w Polsce, trzeba zauważyć, że pierwsze miejsce zajmują elektrownie wodne (43% udziału i ponad 146 GWh wyprodukowanej energii). Drugie miejsce należy do biogazowni, których udział w całej produkcji energii z małych instalacji OZE uplasował się na poziomie 32% i 107 GWh wyprodukowanej energii. Na trzecim miejscu znalazła się z kolei fotowoltaika z udziałem na poziomie 19%, z pomocą której wytworzono ponad 64 GWh energii. Jest to wynik aż o 114% lepszy niż w poprzednim roku. Spadki zanotowały natomiast elektrownie wiatrowe i produkcja energii z biomasy.

Energie odnawialne – fotowoltaika jako najszybciej rozwijające się OZE w Polsce

Z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, do którego Corab również miał swój wkład, wynika, że sektor instalacji PV w naszym kraju rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Na koniec 2019 roku łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych wyniosła blisko 1500 MW. Po pięciu miesiącach, w maju 2020 roku przekroczyła 1950 MW. 

 

Największy wzrost generują mikroinstalacje montowane zarówno na potrzeby osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Warto dodać, że nowe moce pochodzące z instalacji fotowoltaicznych zainstalowane w Polsce stanowiły w 2019 roku 5,5% przyrostu mocy w UE, co dało nam miejsce w pierwszej piątce. Rynkowe prognozy wskazują, że tempo rozwoju tego sektora nadal utrzyma się na równie satysfakcjonującym poziomie także i w 2020 roku. Zdaniem specjalistów z Instytutu Energii Odnawialnej, na koniec 2020 roku moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce może sięgnąć poziomu 2,5 GW, co pozytywnie wpłynie także na obroty na rynku fotowoltaiki. Szacuje się, że te wzrosną nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.

Przyszłość odnawialnych źródeł energii

Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej powiedział niedawno, że nadchodzące lata „to kluczowy czas dla energii odnawialnej”. Trudno się z nim nie zgodzić. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie rośnie zapotrzebowanie na energię potrzebną do zasilania naszych domów, firm czy gospodarstw rolnych. Potencjał odnawialnych źródeł energii ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zrównoważonego poziomu energii i ochrony naszej planety przed zmianami klimatycznymi. Odnawialne źródła energii stanowią obecnie 26% światowej energii elektrycznej, ale według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) ich udział ma osiągnąć poziom około 30% do 2024 roku.

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać