Ile będzie kosztował 1 kWh energii elektrycznej w 2023 roku?

Kategorie: Projektant, Aktualności, Inwestorzy, Profesjonaliści, Biznes, Doradcy, Dom

Rachunki za prąd na starych zasadach do 2023 r. Rośnie opłacalność fotowoltaiki. Ceny prądu w 2023 r. będą zamrożone na poziomie cen z 2022 r. Warunkiem jest to, że gospodarstwo domowe nie przekroczy zużycia 2000 kWh, a gdy w domu jest osoba z niepełnosprawnością – 2600 kWh.

Granica w przypadku gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny to 3 000 kWh. Jeśli przekroczysz limit, zapłacisz więcej.

Wnioski taryfowe operatorów w Urzędzie Regulacji Energetyki

Już w listopadzie 2022 r. na biurku Rafała Gawina, prezesa URE, były wnioski wszystkich spółek obrotu energią elektryczną z propozycjami taryfowymi. Wysokość taryf jest istotna, ponieważ są one podstawą do ustalenia rekompensat za zamrożenie cen energii w 2023 r. Dlaczego Enea, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż i PGE Obrót otrzymają rekompensaty? Dlatego, że ceny na rynkach są znacznie wyższe.

 

Ceny energii elektrycznej:

 

 • Towarowa Giełda Energii (TGE) – kontrakty terminowe na 2023 r. – 1130 zł/MWh (stan na 3.11.2022);
 • cena sprzedaży prądu na giełdzie – średnia kwartalna za III kw. 2022 – 472 zł/MWh;
 • cena sprzedaży poza giełdą – średnia kwartalna za III kw. 2022 – 615 zł/MWh.

 

Ceny rynkowe są wyraźnie wyższe od zamrożonych stawek z 2022 r. Oznacza to, że producenci energii elektrycznej ponoszą potężne straty, które pokryć mają rządowe rekompensaty.

Ile będzie kosztował 1 kWh energii elektrycznej w 2023 roku?

Portal wysokienapiecie.pl podaje, że zgodnie z obowiązującą od 4 listopada 2022 r. ustawą o maksymalnych cenach energii elektrycznej sprzedawcy prądu muszą doliczyć akcyzę – 5 zł / MWh i wyższy VAT, podniesiony z 5% do 23%. Cena prądu powinna wzrosnąć z obecnych 43 gr/kWh do 51 gr/kWh brutto.

 

O ile stawki energii elektrycznej zostaną zamrożone, o tyle stawki dystrybucyjne temu nie podlegają. Najpewniej wzrosną z obecnych 34 gr/kWh do ok. 48 gr/kWh brutto.

 

Zatem ile będzie kosztował 1 kWh energii elektrycznej w 2023 roku? 

Zarówno stawka zakupu, jak i dystrybucji prądu dla przeciętnego gospodarstwa domowego wzrośnie z poziomu ok. 77 gr/kWh w 2022 r. do ok. 99 gr/kWh. Warto jednak podkreślić, że ostateczne stawki zatwierdza URE i mogą okazać się one inne od prognoz.

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego miesięczne rachunki za prąd wzrosną z dotychczasowych 148 zł do 164 zł w 2023 r. Oznacza to, że roczne wydatki na prąd będą większe o ok. 440 zł, co oznacza 30% wzrost w porównaniu do obecnie obowiązujących stawek.

 

 

UWAGA, 17 grudnia 2023 Urząd Regulacji Energetyki podał następujący komunikat: "W nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Co więcej, za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok. ".  Więcej nahttps://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10718,Ile-zaplacimy-za-energie-elektryczna-od-stycznia-2023-roku.html

Co po przekroczeniu limitu?

Przez pewien czas nie było wiadomo, jakie ceny będą obowiązywały po przekroczeniu limitów wskazanych w ustawie. Dla przypomnienia – to 2000, 2600 i 3000 kWh. Wiele osób obawiało się, że każdy kilowat powyżej tego określonego progu, będzie kilkukrotnie droższy. Skutkowałoby to wyraźnymi podwyżkami dla gospodarstw domowych. Podobnie jak w przypadku cen energii dla wspomnianych limitów, również cena maksymalna po ich przekroczeniu zostanie zamrożona.

Maksymalna cena prądu w 2023 roku

Prezydent Andrzej Duda podpisał w październiku w listopadzie dwie ustawy. Pierwsza dotyczyła rozwiązań związanych z ochroną odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., czyli zamrożenia cen prądu. Druga zakłada wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej.

Niezależnie od wzrostu cen prądu na rynku hurtowym, w 2023 r. będzie stosowana tzw. cena maksymalna, która ma wynosić:

 

 • 785 zł/MWh – dla odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
 • 693 zł/MWh – dla gospodarstw domowych.

 

Warto podkreślić, że w 2022 r. maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych wynosi ok. 400 zł MWh. Jednocześnie wszystkie podane wartości to kwoty bez podatku VAT, a w tym wypadku każdy procent to kilka złotych więcej.

 

Ceny prądu są zależne od cen węgla

Dane dotyczące cen zakupu węgla do produkcji prądu przez elektrownie są aktualizowane co dwa miesiące. W styczniu było to 242 zł/t, w lipcu – 344 zł/t, a we wrześniu już 628 zł/t. Dla ciepłowni to wzrost o ok. 200% w okresie pomiędzy lipcem a wrześniem. PSCMI2, indeks cen węgla dla ciepłowni, wyniósł we wrześniu 1508 zł/t.

 

Prawie 80% produkowanego w Polsce prądu pochodzi z węgla. Taki sam procent stanowi udział węgla w produkcji ciepła. W konsekwencji wzrost cen surowca przekłada się na rosnące ceny prądu i ciepła.

Oszczędź 10% prądu, a dostaniesz 200 zł rabatu

Brzmi, jak sklepowa propozycja, ale to prawda, warto oszczędzać prąd. Przede wszystkim dlatego, że możesz zminimalizować skutki wzrostu przyszłorocznych wydatków na prąd. Ponadto oszczędzenie 10% energii elektrycznej do końca 2022 r. i w całym 2023 r. (w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej) upoważnia Cię do uzyskania w 2024 r. 10% bonifikaty.

 

Dla przeciętnego gospodarstwa domowego będzie to ok. 200 zł, co przekłada się na jeden rachunek za prąd mniej w 2024 r. Co więcej, oszczędzanie pomaga w bilansowaniu krajowego systemu energetycznego. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko odcięcia swojego mieszkania lub domu od zasilania na skutek powstałych awarii w sieci.

Jak obniżyć rachunki za prąd? Odpowiedzią na rosnące ceny jest fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne przekształcają promienie słoneczne w prąd stały, a inwerter zamienia go na prąd zmienny, który pobierasz z gniazdka. Dopasowana instalacja pod względem zapotrzebowania Twojego gospodarstwa domowego pomoże obniżyć Twoje rachunki za prąd. O ile? Koszty wytworzenia prądu z takiej energii są nawet o 90% niższe w porównaniu do ostatniej faktury z elektrowni.

 

Ministerstwo klimatu i środowiska – przybywa prosumentów w 2022 r., przyciągają ich korzyści

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, podczas październikowej konferencji zorganizowanej przez Bank Ochrony Środowiska podała, że w Polsce jest już 1,2 mln prosumentów. Od 2021 r. przybyło ponad 350 tys. gospodarstw, które zdecydowały się na instalację paneli fotowoltaicznych.

 

Fotowoltaika – korzyści dla Twojego domu:

 

 • niższe rachunki przez ponad 25 lat;
 • możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji;
 • większa niezależność i odporność na podwyżki cen prądu;
 • trwałość instalacji;
 • prosta obsługa;
 • pozytywny wpływ na środowisko.

 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że zoptymalizowana pod względem zapotrzebowania domowników instalacja może pokryć także zużycie prądu przez pompę ciepła. W praktyce oznacza to, że koszty ogrzewania obniżysz nawet do 0 zł. Jednocześnie to czysta technologia, która daje Ci niezależność od cen surowców opałowych.

Fotowoltaika 2023: eko prąd zasili pompę ciepła

Wspomniana już pompa ciepła to urządzenie, które ogrzeje Twój dom. Nie zachodzi w nim proces spalania, a więc nie potrzebujesz żadnego opału. Podstawową korzyścią jest fakt, że nie musisz drżeć na myśl o zakupie węgla przed sezonem grzewczym.

 

Brak paliwa oznacza więcej miejsca. Dotychczasowy skład możesz zagospodarować w inny sposób, a pomieszczenie będzie wolne od brudu i osadu, który powstaje przy pracy tradycyjnego kotła grzewczego.

 

Nie bez znaczenia jest aspekt ekologiczny. Pompa ciepła nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych. Wpływa to pozytywnie na środowisko naturalne i poprawia jakość powietrza w Twojej okolicy.

Fotowoltaika w 2023 r. najlepiej z magazynem energii

Do 31 marca 2022 r. w Polsce obowiązywał system opustów, tzw. net-metering. Właściciele instalacji założonych po 1 kwietnia 2022 r. rozliczają się na zasadach net-billingu. Różnica polega na sposobie rozrachunków z operatorem. 

 

W pierwszym przypadku za magazynowanie nadwyżek wyprodukowanych przez fotowoltaikę zakład energetyczny pobierał 20% z każdego kilowata wprowadzonego do sieci, a prosument odzyskiwał 80%.

 

Net-billing to typowa transakcja kupna–sprzedaży po cenach ustalanych przez prezesa URE. Obecnie cena, po jakiej prosumenci mogą sprzedać prąd do operatora, jest niższa od ceny, po której prosumenci kupują prąd. W ograniczeniu energii pobranej z sieci pomoże magazyn energii, który zwiększa opłacalność instalacji. Akumulator gromadzi nadwyżki i są one do Twojej dyspozycji, gdy zwiększy się zapotrzebowanie domu.

 

Skontaktuj się ze specjalistą Corab i poznaj wszystkie swoje korzyści. Pamiętaj, że możesz dostać dofinansowanie. Im więcej urządzeń OZE, tym wyższa kwota. Sprawdź, czy Ci się to opłaca!

Zawirowania na rynkach surowców

Nie tyle pandemia Covid-19, ile wojna na Ukrainie sprawiła, że ceny surowców drastycznie podrożały. Głównym powodem są sankcje nałożone na Rosję, skąd pochodziły gaz i węgiel. Rozwiązaniem oraz wsparciem dla Polski jest prąd z Ukrainy.

Polska, Ukraina, ale też Niemcy, Czechy, Austria czy Szwecja są interkonektorami.

Oznacza to, że w razie potrzeby poszczególne państwa mogą przesyłać pomiędzy sobą energię elektryczną. Dzieje się tak, gdy w danym kraju powstaje deficyt produkcyjny i trzeba kupować prąd z zewnątrz. 

 

Polska w ten sposób uzupełnia także braki, tzn. kupuje prąd od sąsiadów. Najwięcej importujemy ze Szwecji, bo 3026 GWh od początku 2022 r. Od drugiej pod tym względem Litwy kupujemy o połowę mniej, bo 1618,6 GWh. Jednak na znaczeniu nabiera połączenie z Ukrainą, która mimo wojny dostarcza nam prąd.

 

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. nasz kraj kupił 718,1 GWh od Ukrainy. W analogicznym okresie 2022 r. było to 1026,9 GWh. Polska korzysta obecnie z energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni węglowej Dobrotwór. Trwają prace, aby uruchomić kolejne połączenie pomiędzy Rzeszowem a Chmielnicką Elektrownią Jądrową.

Ile prądu kupuje Polska?

Krajowa produkcja pokrywa większość zapotrzebowania. W 2021 r. Polacy zużyli rekordowe 180,3 TWh, z czego import stanowił niewiele, bo zaledwie 15,10 TWh (8,37%). Niemniej jest to istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

Zewnętrzne dostawy prądu zapewniają stabilność działania krajowych elektrowni.

Co więcej, czasami mogą się okazać one niezbędne. Dzieje się tak w szczytowych momentach zapotrzebowania, gdy ze względu na warunki atmosferyczne nie można liczyć na wydajniejszą pracę elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki. W takich sytuacjach import pomaga zapobiec blackoutom.

Cena energii elektrycznej: Ile będzie kosztował 1 kWh energii elektrycznej w 2023 roku?

Zamrożenie cen pomoże ograniczyć wydatki na prąd, ponieważ szacunki pokazują, że wolnorynkowa stawka będzie oscylować w okolicach 2 zł/kWh.

Różnica pomiędzy zamrożonymi cenami a cenami rynkowymi to koszty dla operatorów, które pokryją środki z budżetu. W ten lub inny sposób zapłacą konsumenci, ale rozwiązania OZE pokazują, że możesz ograniczyć swoje wydatki na prąd i ogrzewanie.

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

 

Może ci
się również
spodobać