Program Mój Prąd 3.0 - dotacje do fotowoltaiki w 2021 r.

Kategorie: Projektant, Aktualności, Inwestorzy, Doradcy, Dom
Tagi:
mój prąd

1 lipca 2021 r. ruszył Mój Prąd 3.0 - trzecia edycja programu dopłat do fotowoltaiki. Jak skorzystać z programu Mój Prąd? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie? Jak uzyskać dopłatę? Jakie wymagania trzeba spełnić aby dostać pieniądze z NFOŚiGW?

Co to jest Mój Prąd 3.0?

Dotacje do instalacji fotowoltaicznych od lat cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. 1 lipca 2021 r. ruszył Mój Prąd 3.0 - trzecia edycja programu dopłat do fotowoltaiki. Jak skorzystać z programu Mój Prąd? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie? Dla kogo przeznaczone są dopłaty realizowane w ramach trzeciej odsłony rządowej inicjatywy? Na co może liczyć potencjalny prosument? W jakiej wysokości przyznawane są dotacje? Kiedy trzeba złożyć wniosek do NFOŚiGW? Tego można dowiedzieć się z lektury poniższego artykułu. 

Wysokość dotacji

Ile wynosi dofinansowanie w programie Mój Prąd 3.0 w 2021 roku? 

W ramach rządowego programu Mój Prąd 3.0 można pozyskać do 3000 zł dotacji na fotowoltaikę. Kwota dofinansowania nie może jednak być wyższa, niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

 

Czy dotacja z programu Mój Prąd jest opodatkowana? 

Beneficjenci programu Mój Prąd 3.0 są zwolnieni z konieczności odprowadzania podatku od otrzymanego wsparcia finansowego. Oznacza to więc w praktyce, że cała pozyskana kwota może być przeznaczona na pomniejszenie kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną. 

 

Czy dopłaty z programu Mój Prąd 3.0 można łączyć z innym wsparciem i ulgą podatkową? 

Dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 3.0 nie może być łączone z innymi programami dofinansowań regionalnych, krajowych czy unijnych. Osoby korzystające z tej formy dotacji na fotowoltaikę mogą jednak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, czyli ulgi podatkowej. W jej ramach możliwe jest odpisanie od podatku dochodowego wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną w kwocie do 53 tys. zł.  

Terminy

Od kiedy można składać wnioski w Moim Prądzie 3.0? 

Wnioski o dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 3.0 można składać od 1 lipca 2021 roku drogą elektroniczną poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Każdy, kto chce ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę z programu rządowego Mój Prąd 3.0, musi posiadać założone w tym portalu konto. W celu jego utworzenia wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. 

 

Do kogo kierowany jest Mój Prąd 3.0?  

Program rządowy Mój Prąd 3.0 w 2021 roku skierowany jest do osób fizycznych, które chcą wytwarzać energię elektryczną z pomocą instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby. Trzeba przy tym pamiętać, aby wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki składała osoba posiadająca zawartą umowę z zakładem energetycznym. W przeciwnym wypadku potrzebne będzie złożenie dodatkowego oświadczenia. 

 

Jaki będzie okres wsparcia w Moim Prądzie 3.0? 

Program rządowego dofinansowania do fotowoltaiki Mój Prąd 3.0 obejmuje koszty poniesione w okresie od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Decydującym kryterium będzie data widniejąca na fakturze zakupowej za instalację fotowoltaiczną. 

 

Co z osobami, które złożyły wniosek po 6 grudnia 2020 roku? 

Osoby, które ubiegały się o dotację Mój Prąd w ramach drugiej edycji programu i wnioskowały o dofinansowanie do fotowoltaiki po 6 grudnia 2020 roku, muszą przejść ponownie całą procedurę, czyli ponownie złożyć wniosek (już na nowych zasadach). 

 

Jak szybko będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie? 

Z informacji przedstawionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wynika, że termin rozpatrywania składanych przez beneficjentów wniosków będzie zależny od ich ilości. Całość kalkulowana będzie w systemie tygodniowym, licząc od poniedziałku do niedzieli włącznie. Terminy te kształtować się będą następująco: 

  • - do 30 dni na rozpatrzenie, jeśli w danym tygodniu wpłynie do 500 wniosków, 
  • - do 45 dni na rozpatrzenie, jeśli w danym tygodniu wpłynie od 500 do 1000 wniosków, 
  • - do 60 dni na rozpatrzenie, jeśli w danym tygodniu wpłynie od 1000 do 1500 wniosków, 
  • - do 75 dni na rozpatrzenie, jeśli w danym tygodniu wpłynie pond 1500 wniosków. 

Podane terminy mogą ulec zmianie, jeśli zainteresowanie dotacją Mój Prąd 3.0 będzie jeszcze większe. W przypadku konieczności wydłużenia terminów weryfikacji wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki stosowne informacje zostaną zamieszczone na dedykowanej do programu stronie internetowej dostępnej w sieci pod adresem: www.mojprad.gov.pl

 

Kiedy będą wypłacane pieniądze? 

Beneficjenci rządowego programu Mój Prąd 3.0 otrzymają środki finansowe po pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosku. Dokładne określenie ram czasowych nie jest niestety możliwe. Z poprzednich edycji programu wiemy jednak, że wypłaty te następowały nawet po okresie 6 miesięcy. 

 

Do kiedy potrwa trzeci nabór? 

Nabór wniosków w ramach trzeciej edycji programu dotacji do fotowoltaiki Mój Prąd 3.0 zaplanowany jest do 22 grudnia 2021 roku bądź do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. 

Instalacje

Do czego można uzyskać dotację w programie Mój Prąd? 

Dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0 obejmuje jedynie inwestycję w fotowoltaikę. 

 

Do jakiej wielkości instalacji fotowoltaicznej uzyskamy dopłatę? 

Wnioski o dotację do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 3.0 mogą składać osoby, których instalacje mają moc od 2 kW do 10 kW. 

 

Jakiej wielkości instalacje fotowoltaiczne są zwykle stawiane z dotacjami i ile kosztują? 

Z analiz danych udostępnionych przez NFOŚiGW, a dokonanych przez specjalistów z serwisu Wysokienapiecie.pl wynika, że dotychczasowi beneficjenci programu Mój Prąd finansowali pozyskanymi środkami instalacje PV o mocy 5,6 kW. Średnio na ten cel wydawali oni 25,6 tys. zł brutto. Pozyskana dotacja w kwocie 5000 zł (dostępna w poprzednich edycjach programu Mój Prąd) pokrywała więc około 20% poniesionych kosztów. W ramach trzeciej edycji rządowego programu Mój Prąd niestety możemy liczyć tylko na 3000 zł, co wystarcza średnio na pokrycie 12% kosztów inwestycji. 

 

Czy dopłata z programu Mój Prąd przysługuje na rozbudowywaną instalację PV? 

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 3.0 niestety nie obejmuje rozbudowy już istniejących instalacji PV. 

 

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze? 

Pozyskane w ramach dotacji na fotowoltaikę pieniądze z programu Mój Prąd 3.0 mogą być przeznaczone na zakup instalacji PV wraz z usługą montażu. 

 

Jakie urządzenia można zamontować? 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do fotowoltaiki z programu Mój Prąd 3.0 jest zakup nowych urządzeń wchodzących w skład instalacji PV, których data produkcji w chwili montażu nie przekracza okresu 24 miesięcy. 

 

Czy można dostać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym? 

Tak, dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 3.0 umożliwia otrzymanie dotacji na instalacje PV zamontowane także na budynkach gospodarczych. 

 

Jaka może być moc instalacji względem zapotrzebowania domu? 

Z udostępnionych przez NFOŚiGW informacji wynika, że moc instalacji fotowoltaicznej, która ma być objęta dotacją Mój Prąd 3.0, musi być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię i nie powinna przekraczać 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w danym okresie rozliczeniowym. 

 

Magazyny energii dopiero w Mój Prąd 4.0 

Dotacja do fotowoltaiki w ramach trzeciej edycji rządowego programu Mój Prąd dotyczy jedynie instalacji fotowoltaicznych. Osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia finansowego na zakup magazynów energii muszą niestety poczekać na kolejną odsłonę programu Mój Prąd 4.0. 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie do paneli PV? 

Dotację do fotowoltaiki z programu Mój Prąd 3.0 mogą otrzymać osoby fizyczne, które wykorzystują zamontowaną instalację PV do wytwarzania prądu na własne potrzeby. 

 

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW? 

Wniosek o dofinansowanie Mój Prąd 3.0 może złożyć osoba, która jest właścicielem instalacji fotowoltaicznej. Możliwe jest także wykonanie tego zadania przez instalatora, o ile beneficjent upoważni go do złożenia wniosku w jego imieniu. Wzór stosownego pełnomocnictwa znaleźć można na stronie internetowej programu Mój Prąd 3.0 w sekcji „o Programie”. 

 

Jak można złożyć wniosek on-line o dotację do fotowoltaiki? 

Wnioski o dotację na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 3.0 należy składać drogą elektroniczną, przez dedykowany do tego system - Generator Wniosków o Dofinansowanie

 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Mój Prąd? 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie na fotowoltaikę należy założyć najpierw konto w serwisie GWD. Podczas składania wniosku potrzebne będą skany faktur za zakup i/lub montaż i/lub transport instalacji PV, potwierdzenie płatności za zamontowaną fotowoltaikę oraz zaświadczenie, które potwierdzi przyłączenie instalacji PV do sieci wydane przez OSD. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą mieć postać elektroniczną, a w przypadku posiadania przykładowo kilku faktur za zakup i montaż instalacji, należy wszystkie dokumenty zeskanować do jednego pliku. 

 

Czy w przypadku posiadania dwóch domów można otrzymać dwa dofinansowania? 

Opcja otrzymania dwóch dofinansowań do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 3.0 jest możliwa. Pod uwagę podczas rozpatrywania wniosków brana jest bowiem konkretna lokalizacja instalacji PV podłączonej do sieci za pomocą licznika dwukierunkowego w określonym Punkcie Poboru Energii. 

 

Czy osoby, które kupiły instalację fotowoltaiczną po 31 stycznia 2020 roku, mogą ubiegać się o dotację Mój Prąd 3.0? 

Tak. Osoby, które zakupiły instalacje fotowoltaiczne po 31 stycznia 2020 roku, mogą zostać beneficjentami trzeciej edycji programu Mój Prąd. 

 

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dotacji z programu “Mój Prąd”? 

Tak. Skorzystanie z ulgi w podatku rolnym blokuje niestety możliwość otrzymania dofinansowania z programu Mój Prąd 3.0. Jak czytamy na stronie mojprad.gov.pl „Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd”. 

 

Czy można skorzystać z dotacji w przypadku instalacji fotowoltaicznej zakupionej na kredyt? 

Osoby, które finansowały zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej kredytem mogą również ubiegać się o dotację Mój Prąd 3.0. W celu jej otrzymania należy do składanego wniosku dołączyć stosowne poświadczenie z banku lub kopie faktur, na których widnieje adnotacja, że opłata za fotowoltaikę została dokonana przelewem. 

 

Czy można powiększyć aktualną instalację w programie „Mój Prąd”? 

Niestety trzecia edycja rządowego programu dofinansowań do fotowoltaiki Mój Prąd 3.0 dotyczy jedynie wydatków poniesionych na nowe instalacje. W związku z powyższym rozbudowa już istniejących instalacji fotowoltaicznych nie może być finansowana z tych środków. 

 

Czy można otrzymać dofinansowanie na instalację wykonaną samodzielnie? 

Tak, osoby posiadające kwalifikacje do samodzielnego montażu fotowoltaiki mogą wykonać instalację i następnie ubiegać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0. 

Budżet programu Mój Prąd 3.0

Ile osób będzie mogło skorzystać z dopłat? 

Trzecia edycja rządowego programu Mój Prąd realizowana jest na zmienionych warunkach – dotyczy to także puli dostępnych środków. Wynosi ona obecnie o połowę mniej, niż w poprzednich dwóch edycjach. Szacuje się, że z dopłat do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 3.0 skorzysta 178 tys. beneficjentów. 

 

Do kiedy wystarczy pieniędzy na dotacje z Mojego Prądu? 

Portal Wysokienapiecie.pl dokonał kalkulacji, z których wynika, że w okresie od grudnia 2020 roku do czerwca 2021 roku wykonano w Polsce około 140 tys. instalacji PV, które mogą zostać objęte dofinansowaniem Mój Prąd 3.0. Pozostała więc niewielka pula do zadysponowania, która najprawdopodobniej wyczerpie się już na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku. 

 

Mój Prąd 3.0. Kto za to zapłaci? 

Środki na dotacje do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 3.0 pochodzą ze źródeł unijnych. 

 

Mniejszy budżet na program ,,Mój Prąd” 3.0 

Cieszący się popularnością wśród posiadaczy instalacji PV program Mój Prąd w trzeciej jego edycji ma zmniejszony o połowę budżet. Wynosi on 534 mln zł, co pozwala na wypłatę dofinansowań dla około 178 tys. rodzin chcących korzystać z „zielonej” energii. 

Obowiązki beneficjenta

Jak długo instalacja ma działać? 

Zgodnie z regulaminem programu Mój Prąd 3.0, finansowana z jego źródeł instalacja fotowoltaiczna ma działać przez okres 5 lat. W przypadku konieczności sprzedaży nieruchomości w tym czasie beneficjent ma obowiązek poinformować o tym fakcie NFOŚiGW oraz dokonać cesji umowy zawartej z NFOŚiGW na rzecz kupującego. 

 

Informacja o dofinansowaniu na płocie? 

Beneficjenci programu Mój Prąd 3.0 mają obowiązek po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dopełnić formalności informacyjnych w postaci powieszenia na płocie bądź budynku tablicy informacyjnej wraz z odpowiednimi logotypami. Powinna ona mieć format A3 lub A4 oraz zawierać sformułowanie: „Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”. Wzór tabliczki informacyjnej znaleźć można na stronie mojprad.gov.pl

 

O instalacji trzeba opowiadać? 

Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez NFOŚiGW każdy beneficjent programu Mój Prąd 3.0 powinien „prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz w okresie trwałości projektu”. 

 

Kiedy trzeba będzie zwracać dopłatę? 

Dotacje do fotowoltaiki z programu Mój Prąd 3.0 podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jeśli zostaną zdemontowane przed upłynięciem okresu 5 lat. 

Mój Prąd a WFOŚiGW

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) nie odpowiadają za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 3.0. Zadania te należą tylko i wyłącznie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

 

Autokonsumpcja – dodatkowe założenie programu Mój Prąd 

Wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski, zadeklarował, że „Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej”. Dofinansowanie Mój Prąd 3.0 dotyczy jednak tylko instalacji PV. W kolejnej odsłonie programu Mój Prąd 4.0 planowanej na 2022 rok spodziewać można się dopłat do rozwiązań pozytywnie wpływających na autokonsumpcję (magazynów energii czy ładowarek do  samochodów z napędem elektrycznym). 

 

Gdzie jest regulamin programu i wzory dokumentów? 

Regulamin programu Mój Prąd 3.0 oraz wzory niezbędnych dokumentów, potrzebnych do złożenia wniosku, znajdują się na oficjalnej stronie internetowej programu dostępnej w sieci pod adresem https://mojprad.gov.pl/

 

Gdzie uzyskać odpowiedzi na inne pytania? 

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd 3.0 mogą szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania na stronie rządowego programu pod adresem https://mojprad.gov.pl/. Szczególnej uwadze polecamy zakładkę „Pytania i odpowiedzi”. Dodatkowo możliwy jest kontakt mailowy z ekspertami za pośrednictwem poczty elektronicznej: mojprad@nfosigw.gov.pl

Mój Prąd 3.0 –  obecne warunki w pigułce

Trzecia edycja rządowego programu dofinansowań do fotowoltaiki Mój Prąd 3.0 ruszyła 1 lipca 2021 roku. Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). O środki na zakup i montaż instalacji PV starać się mogą osoby fizyczne, posiadające fotowoltaikę o mocy od 2 kW do 10 kW.  

 

W ramach dotacji Mój Prąd 3.0 pozyskać można do 3000 zł na fotowoltaikę, jednak nie więcej, niż 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Dotacja do fotowoltaiki Mój Prąd 3.0 dotyczy jedynie nowych instalacji PV, bez możliwości finansowania rozbudowy już istniejących.  

 

Szacuje się, że z dopłat do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 3.0 skorzysta 178 tys. beneficjentów. W okresie 5 lat od otrzymania środków finansowych na fotowoltaikę będą oni zobowiązani do utrzymania instalacji PV oraz zostaną objęci obowiązkiem informacyjnym, w postaci zamieszczenia tablicy informacyjnej na płocie lub budynku o otrzymanym dofinansowaniu. Regulamin programu Mój Prąd 3.0, jak i wzory dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej programu pod adresem https://mojprad.gov.pl/.  

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

 

Może ci
się również
spodobać