Farma fotowoltaiczna - cena, dzierżawa, jak założyć?

Kategorie: Inwestorzy, Profesjonaliści, Biznes, Farmy, Doradcy

Wzrost udziału energii z systemów fotowoltaicznych w bilansie energetycznym wielu krajów wynika z możliwości jej pozyskania zarówno na małą skalę poprzez mikroinstalacje, jak i w ramach inwestycji gospodarczych Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Odchodzenie od źródeł konwencjonalnych na rzecz energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) ma wymiar globalny. Dynamiczny wzrost udziału energii z systemów fotowoltaicznych w bilansie energetycznym wielu krajów wynika z możliwości jej pozyskania zarówno na małą skalę poprzez mikroinstalacje, jak i w ramach inwestycji gospodarczych – farm fotowoltaicznych.

 

Jak założyć farmę fotowoltaiczną? Czy jest to opłacalna inwestycja? Proces ten wymaga dokładnego planowania, uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz zainwestowania znacznych środków finansowych. O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Farmy fotowoltaiczne a EGD

 

 

Rosnące zapotrzebowanie na energię w skali globalnej, a jednocześnie wprowadzane ograniczenia emisji szkodliwych dla środowiska i klimatu gazów, skłaniają do poszukiwania niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym odnawialnych źródeł energii. W przypadku krajów Unii Europejskiej rezygnacja ze źródeł konwencjonalnych na rzecz energii z OZE wynika z realizowanej koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (EGD), czyli planu budowy zrównoważonej gospodarki UE w oparciu o wyzwania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i ochroną środowiska naturalnego.

Celem EGD, ogłoszonego przez Komisję Europejską w grudniu 2019 roku, jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku. Pomocne w realizacji tych założeń będą z pewnością działania nakierowane na popularyzację instalacji fotowoltaicznych, w tym farm fotowoltaicznych.

Co to jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna (inaczej: farma solarna) to dedykowane pod odnawialne źródła energii tereny, w tym przypadku instalacje PV, które swym zasięgiem obejmują duże powierzchnie, przez co tak funkcjonujące moduły fotowoltaiczne są w stanie wyprodukować bardzo duże ilości energii elektrycznej. W większości przypadków, zamiast dostarczać energię do lokalnego użytkownika końcowego, takiego jak właściciel domu lub przedsiębiorca, farmy fotowoltaiczne dostarczają energię do sieci elektrycznej i stanowią część miksu energetycznego danego zakładu.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii stale rośnie, co przekłada się na rosnącą liczbę instalacji fotowoltaicznych i farm. Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej jest przedsięwzięciem złożonym i wymaga niezwykłej dokładności, aby system zachował funkcjonalność przez co najmniej kilkanaście lat. Na co zwrócić uwagę zakładając farmę fotowoltaiczną?

Wybór lokalizacji pod farmę fotowoltaiczną

 

 

Możliwość zainwestowania wolnych środków finansowych w OZE cieszy się coraz większą popularnością. Pod budowę farm fotowoltaicznych potrzeba jednak odpowiedniej wielkości gruntu. Poza tym ważnymi kwestiami są:

 

  • klasy bonitacyjne ziemi - rekomenduje się nieużytki oraz grunty klas IV, V i VI pochodzenia mineralnego, gdyż są one zwolnione z opłat pobieranych za wyłączenie z produkcji rolnej,

  • euwarunkowania środowiskowe - warto sprawdzić, czy w okolicy nie znajdują się obiekty, które mogą powodować znaczne zapylenie czy też interesujący nas teren nie leży przypadkiem na ekologicznie ważnych terenach, np. Natura 2000, bądź też na terenach zalewowych,

  • przepisy prawa przestrzennego - farmy fotowoltaiczne powinny być zlokalizowane w bliskości linii średniego napięcia (rekomendowana odległość to 200m), co wpływa na warunki przyłączenia do sieci,

  • warunki zabudowy i miejscowy plan zagospodarowania terenu, które są kluczowe do uzyskania pozwolenia na przyłączenie farmy fotowoltaicznej do sieci,

  • uwarunkowania ekonomiczne - produkcyjność farmy i nakłady inwestycje w głównej mierze wpływają na stopę zwrotu. Warto zwrócić uwagę chociażby na kwestię dojazdu do działki (czy jest położona przy drodze, czy inwestor musi ją sam wykonać), kosztów monitoringu całej inwestycji czy też odległości przyłącz (im dalej, tym więcej dokumentacji projektowej należy przygotować i wyższe nakłady finansowe ponieść).

 

Ważne jest także jego położenie względem kierunków świata, które wpływa na wydajność instalacji PV oraz ukształtowanie terenu (preferowane o lekkim nachyleniu). Optymalnym wyborem jest płaska działka, na której można posadowić instalację skierowaną w stronę południową, ze stałym dostępem do słońca (bez zacienienia). Teren ten powinien dodatkowo być oddalony od linii energetycznych średniego napięcia, o klasie gruntu IV lub gorszej. 

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę

 

Bardzo dobrym wyborem pod farmę fotowoltaiczną są nieużytki rolne, które można niejednokrotnie zakupić w okazyjnej cenie lub wydzierżawić. Szczególnie ta druga opcja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, jak i właścicieli ziemi. Dane z ostatnich lat pokazują, że dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę może przynieść posiadaczom działek spore dochody. Cena dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne plasuje się na poziomie od 8 000 do 12 000 zł za hektar rocznie, co w skali miesiąca daje około 1 000 zł za każdy wydzierżawiony hektar.

 

 

Weryfikacja prawna umowy dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę

 

Trzeba jednak pamiętać, że dzierżawa pod fotowoltaikę, jak każda inna inwestycja powinna być dobrze przemyślana. Inwestorzy powinni przede wszystkim sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz możliwości jej zagospodarowania zgodnie z przyjętymi planami pod budowę farmy fotowoltaicznej. Z kolei właściciele działek powinni zasięgnąć porad prawnych w zakresie sporządzenia umowy dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę i dokładnie zapoznać się z jej zapisami. Tego rodzaju umowy są bowiem zwykle sporządzane na okres 29 lat, co w przypadku zapisów godzących w interesy jednej ze stron, może negatywnie wpłynąć na rentowność całego przedsięwzięcia.

 

Farma fotowoltaiczna to inwestycja, która dla właścicieli nieużytkowanych dotąd działek, może stanowić pasywne źródło dochodu. Z kolei dla osób zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, farmy fotowoltaiczne są sposobem na pomnożenie posiadanych wolnych środków finansowych oraz wsparcie działań proekologicznych.

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać