Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci - schemat

Kategorie: Instalator, Inwestorzy, Profesjonaliści, Doradcy

Do czerpania z korzyści w postaci niższych rachunków za prąd i uniezależnienia się od dostawców energii, konieczne jest podłączenie instalacji do sieci. Kto i jak powinien dokonać takiego zgłoszenia? Jak wygląda schemat podłączenia paneli fotowoltaicznych?

Określenie mocy fotowoltaiki i wybór paneli PV to nie koniec wyzwań związanych z inwestycją we własną mikroinstalację. Do czerpania z niej korzyści w postaci niższych rachunków za prąd i uniezależnienia się od dostawców energii, konieczne jest jeszcze podłączenie instalacji do sieci. Kto i jak powinien dokonać takiego zgłoszenia do sieci energetycznej? Jak wygląda schemat podłączenia paneli fotowoltaicznych? Jakie dokumenty należy przygotować? Odpowiadamy!

Kiedy należy dokonać zgłoszenia podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci?

Procedurę podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej reguluje ustawa Prawa energetycznego. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci jest wymaganą czynnością dla dwóch z trzech typów instalacji:

 

 • on-grid - zintegrowanych z siecią, w przypadku których użytkownik instalacji fotowoltaicznej, pozyskujący energię elektryczną ze słońca, ma możliwość oddawania ewentualnych nadwyżek energetycznych do zakładu energetycznego.

 • hybrydowych - łączących cechy instalacji on-grid (sieciowych) i off-grid (wyspowych), które służą do magazynowania energii w akumulatorach.

 

Przyłączenie instalacji do sieci nie jest wymagane w przypadku instalacji off-grid.

Dokonanie zgłoszenia jest konieczne do uzyskania statusu prosumenta i korzystania z systemu opustów, do których jeszcze wrócimy. 

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia instalacji do sieci?

Zgłoszenie dotyczące podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej składa prosument. Jest nim osoba, która wytwarza energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych wyłącznie na własne potrzeby i może przesyłać jej nadwyżki do sieci energetycznej. Podłączenie fotowoltaiki do sieci może zgłosić zarówno osoba prywatna, jak i osoba prowadząca działalność gospodarczą. Zgodnie z rozszerzeniem definicji prosumenta w 2019 r., są nim bowiem również małe i średnie firmy oraz niektóre spółdzielnie. Celem zgłoszenia jest wymiana licznika na dwukierunkowy i podpisanie umowy z siecią energetyczną. Umowa ta zawiera regulacje dotyczące przekazywania do dystrybutora nadwyżek wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Brak zgłoszenia uniemożliwia oddawanie nadwyżek, a zatem ich późniejsze odbieranie w ramach systemu net-meteringu.

 

Dla przypomnienia, net-metering to bezgotówkowe rozliczanie energii wyprodukowanej z własnej instalacji energetycznej i energii pobranej z sieci. Specjalny system opustów dla prosumentów zakłada, że mogą oni w ciągu roku kalendarzowego odebrać na własne potrzeby do:

 

 • 80% oddanej energii - dotyczy instalacji o mocy do 10 kW,

 • 70% oddanej energii - dotyczy instalacji o mocy powyżej 10 kW.

 

Po roku nieodebrane nadwyżki przepadają. 

Podłączenie fotowoltaiki do sieci schemat - jakie dokumenty są wymagane?

To, jakie dokumenty będą niezbędne do podłączenia instalacji PV, zależy od indywidualnych wymogów firmy energetycznej. Zwykle jednak konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku, który powinien zawierać:

 

 • dane właściciela instalacji fotowoltaicznej,

 • wskazanie rodzaju obiektu i źródła energii pierwotnej,

 • dokumentację techniczną mikroinstalacji - schemat instalacji elektrycznej budynku z uwzględnieniem sposobu podłączenia instalacji wraz ze specyfikacją tej instalacji,

 • szacowane wyliczenia produkcji energii elektrycznej przez instalację,

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej już sieci.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci - wymagania

Przyłączana do sieci instalacja PV musi spełniać wymogi techniczne, eksploatacyjne i związane z bezpieczeństwem zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Zgodnie z wymogami, instalacja ta musi obejmować:

 • panele fotowoltaiczne,

 • zabezpieczenia,

 • inwerter,

 • licznik dwukierunkowy,

 • przyłączenia do sieci.

  Montaż fotowoltaiki - kto może go dokonać?

  Konieczne jest również, by instalacja fotowoltaiczna była wykonana przez uprawnionego do tego instalatora, który zna schemat podłączenia paneli. Musi on być posiadaczem jednego z uprawnień:

  • świadectwa kwalifikacyjnego pozwalającego mu na instalację i eksploatację urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji,

  • certyfikatu potwierdzającego jego kompetencje w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii,

  • uprawnień budowlanych ze specjalizacją instalacyjną sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych oraz elektrycznych.

  Schemat podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci - krok po kroku

  Po poprawnym zamontowaniu instalacji PV przez uprawnionego pracownika oraz po skompletowaniu wymienionych dokumentów, można przystąpić do rozpoczęcia procedury zgłoszeniowej do sieci dystrybucyjnej. 

   

  1. Zgłoszenie przyłączenia

  Zgłoszenia w sprawie podłączenia instalacji do sieci dokonuje się na aktualnym druku, jaki zainteresowane osoby mogą pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie danego operatora energii elektrycznej.

  2. Potwierdzenie zgłoszenia

  Po złożeniu wniosku wraz wymaganą dokumentacją prosument otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia. Tym samym rozpoczyna się proces weryfikacji. 

  3. Wyznaczenie terminu przyłączenia

  W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zakład energetyczny wskazuje termin przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej. Zobowiązuje się on także do bezpłatnej wymiany licznika na dwukierunkowy, którego zadaniem jest dokonywanie pomiarów pobieranej i oddawanej energii z sieci. 

  4. Podłączenie instalacji

  W chwili podłączenia instalacji przez zakład energetyczny prosument otrzymuje certyfikat potwierdzający przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Tym samym zawiera też tzw. umowę kompleksową, która reguluje sprzedaż i dystrybucję wytwarzanej energii elektrycznej.

  5. Użytkowanie instalacji

  Wraz z podłączeniem instalacji do sieci, właściciel fotowoltaiki może produkować z jej pomocą czystą i darmową energię ze słońca.

  Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci - czy warto inwestować w fotowoltaikę?

  Choć schemat podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wydaje się początkującym inwestorom dość skomplikowany, w rzeczywistości jest prosty, całkowicie darmowy i niezbyt obciążający formalnie. Wystarczy samo wypełnienie wniosku - resztą zajmie się operator sieci, którego obowiązkiem prawnym jest też wymiana na własny koszt licznika na dwukierunkowy. Sama procedura nie powinna zająć więcej niż 30 dni. 

   

  Na każdym etapie przyłączenia prosument może też liczyć na wsparcie obsługi klienta po stronie operatora sieci. Pomoc w zakresie przyłączenia mikroinstalacji do sieci inwestorom oferują również sami instalatorzy. 

   

  Przyłączenie instalacji do sieci, które zwieńcza inwestycję w fotowoltaikę, pozwala jej posiadaczowi na czerpanie korzyści płynących z paneli fotowoltaicznych. Niższe rachunki za prąd i niezależność od ich rosnących cen to kluczowe zalety, na które może on liczyć. Za inwestycją w przydomowe mikroinstalacje przemawiają też dofinansowania i dotacje dla prosumentów, które pozwalają im na obniżenie kosztów przedsięwzięcia. 

  Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

  Może ci
  się również
  spodobać