Panele amorficzne – czym są?

Kategorie: Projektant, Instalator, Inwestorzy, Profesjonaliści, Doradcy, Dom

Wybór typu paneli PV to najczęściej kompromis pomiędzy budżetem, a oczekiwaniami oraz warunkami technicznymi. Wymagające uwzględnienia parametry to m.in. sprawność modułów, trwałość i moc generowana z dostępnej powierzchni, ale też miejsce montażu i orientacja względem kierunków świata. Czym są panele fotowoltaiczne amorficzne, jakie mają wady i zalety?

Pozyskiwanie energii elektrycznej za pomocą instalacji fotowoltaicznych to obecnie najbardziej ekologiczna i przyjazna środowisku naturalnemu technologia. Nie emituje zanieczyszczeń i hałasu, skutecznie obniża rachunki za prąd i uniezależnia nas od kolejnych podwyżek cen energii elektrycznej.

Fotowoltaika – dlaczego warto?

Zaletą elektrowni słonecznych jest również ich nieskomplikowanie oraz prawie bezobsługowa praca.

Za przetworzenie energii promieniowania słonecznego w prąd elektryczny odpowiadają panele fotowoltaiczne. Ich kluczowym elementem są materiały półprzewodnikowe, o właściwościach oscylujących między izolatorami a doskonale przewodzącymi prąd metalami. Cechą charakterystyczną półprzewodników jest silna zależność przewodnictwa elektrycznego od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura czy poziom promieniowania słonecznego. W odróżnieniu od metali przewodnictwo półprzewodników rośnie ze wzrostem temperatury. Jednym z półprzewodników o najszerszym spektrum zastosowania w elektronice, w tym na potrzeby wytwarzania paneli fotowoltaicznych jest krzem. 

 

 

Jak działają panele fotowoltaiczne?

 

Panel fotowoltaiczny to zbiór połączonych szeregowo, zespolonych aluminiową ramą kilkudziesięciu ogniw światłoczułych w formie cienkiej, krzemowej płytki. Poddaje się ją procesom technologicznym, obejmującym między innymi pokrycie jednej strony cienką warstwą fosforu, drugiej z kolei pierwiastkami XIII grupy układu okresowego (np. glinem). Dodatek tego pierwszego powoduje pojawienia się dodatkowych elektronów swobodnych w powłoce krystalicznej i powstanie złącza naładowanego ujemnie typu n (negative). Dodatek pierwiastków XIII grupy natomiast sprawia, że otrzymujemy złącze typu p (positive) i pojawienie się w sieci krystalicznej „dziur” o ładunku dodatnim. Zetknięcie się tych dwóch przeciwnych biegunów wytwarza pole elektryczne, określane jako bariera potencjałów (złącze p-n). Padający na powierzchnię ogniwa foton światła uwalnia elektron, który poprzez łącze p-n przedostaje się do powierzchni n, skąd za pomocą sieci ścieżek przedostaje się poza ogniwo. Proces ten nosi nazwę efektu fotowoltaicznego, którego następstwem jest wytwarzanie prądu elektrycznego. 

Rodzaje krzemowych ogniw fotowoltaicznych

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów ogniw fotowoltaicznych na bazie krzemu. Różnią się one głównie rodzajem tego materiału, a co za tym idzie kolorem, strukturą, trwałością i wydajnością. Różne są również ich ceny, co wynika ze stopnia skomplikowania i pracochłonności procesu wytwarzania krzemowych kryształów.

Według tego kryterium możemy wyróżnić:

  • ogniwa monokrystaliczne

    płytki zwane „waflami” cięte są laserowo z bloku monokryształu w formie walca. Jest on wytwarzany metodą Czochralskiego ze stopionego piasku krzemowego z dodatkiem boru. Wytworzone na ich bazie ogniwa cechujenajwyższa sprawność, ale też najwyższa cena.

  • ogniwa polikrystaliczne

    wytwarzane są w procesie Siemensa ze zmielonego krzemu, który jest topiony i odlewany w formie bloku złożonego z niehomogenicznych kryształów o średnicy od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Granice pomiędzy kryształami pogarszają sprawność ogniwa w porównaniu do ogniw z krzemu monokrystalicznego. Ogniwa mono- i polikrystaliczne zaliczane są do tzw. ogniw I generacji.

  • ogniwa amorficzne

    nazywane są również cienkowarstwowymi i zaliczane do ogniw II generacji. W procesie technologicznym cienka warstwa alotropowego krzemu (0,5-1 μm) nanoszona jest na szkło lub inne podłoże. Ich wytworzenie jest szybkie i tanie, ze względu na niewielką ilość wykorzystanego półprzewodnika i niskie zużycie energii w procesie produkcyjnym. Wadą jest stosunkowo niska sprawność ogniw. 

Panele fotowoltaiczne amorficzne – wady i zalety

W przeciwieństwie do paneli mono- i polikrystalicznych, które składają się z zespołu połączonych szeregowo ogniw, cały panel amorficzny jest pojedynczym ogniwem fotowoltaicznym. Krzem amorficzny (a-Si) to odmiana alotropowa – w odróżnieniu od mono- i polikrystalicznego jego atomy nie są uporządkowane w krystaliczną strukturę. W procesie wytwarzania ogniw amorficznych krzem poddawany jest procesowi dyfuzji (samorzutnego przenikania cząsteczek) z wodorem, a następnie nanoszony (napylany) na podłoże w postaci szkła lub tworzywa sztucznego. 

 

Poziom pochłaniania światła słonecznego przez panele amorficzne jest nawet 40-krotnie (!) wyższy niż w przypadku paneli polikrystalicznych. Dlatego też warstwa grubości 1 μm potrafi zaabsorbować do 90% docierającej do niej energii. Na niski koszt wytworzenia tego typu paneli PV wpływa niewielkie zużycie krzemu (którego koszt stanowi około połowy kosztu wytworzenia paneli mono- i polikrystalicznych), niski koszt podłoża, na który są nanoszone oraz stosunkowo niska temperatura procesu technologicznego, czyli oszczędność energii. Znacznie lepiej niż panele mono- i polikrystaliczne znoszą wysokie temperatury pracy przy mocnym nasłonecznieniu.

 

Niestety, panel amorficzny ma również istotne wady. Pierwszą z nich jest występowanie tak zwanego efektu degradacyjnego Staeblera-Wrońskiego, czyli wzrost konduktywności (przewodnictwa) krzemu wraz z upływem czasu. Może on spowodować spadek efektywności ogniw nawet do 40% wartości początkowej. Efekt Staeblera-Wrońskiego jest odwracalny, wymaga jednak odpowiedniej regeneracji modułu PV poprzez jego „wygrzewanie” w określonej temperaturze przez określony czas. Kolejne wady to między innymi szybsza utrata wydajności w porównaniu z panelami pierwszej generacji, niemożność użytkowania z niektórymi typami inwerterów oraz niższa wytrzymałość mechaniczna i żywotność około 10 lat. Realna sprawność (zdolność generowania prądu) paneli z krzemu amorficznego w praktyce nie przekracza 10%. Z tego też powodu uzyskanie określonej mocy instalacji wymaga zabudowania nimi znacznie większej powierzchni niż w przypadku modułów mono- i polikrystalicznych.

Zastosowanie paneli amorficznych w fotowoltaice

 

Panele fotowoltaiczne amorficzne są lekkie, elastyczne oraz dostępne w różnych wersjach kolorystycznych – najczęściej czarnej matowej, ale też brązowej i bordowej. Zainteresują osoby przykładające dużą wagę do estetyki instalacji zamontowanej na dachu lub ścianach budynku.

 

Moduły amorficzne częściej niż w standardowych instalacjach wykorzystuje się w wielkopowierzchniowych farmach fotowoltaicznych, gdzie brak miejsca nie stanowi problemu oraz systemach fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (tzw. BIPV - Building Integrated Photovoltaics). Mogą być elementem specjalnie zaprojektowanych fasad, żaluzji, markiz czy okiennic ‒ pełniących jednocześnie funkcję dekoracyjną oraz pozyskujących promieniowanie świetlne i pozwalających na produkcję prądu. Wartością dodaną takiego rozwiązania jest zwiększenie wyciszenia, izolacji oraz termoregulacji budynku – spowolnienie nagrzewania latem i wychładzania zimą. Tym bardziej że dzięki swojej lekkości panele amorficzne nie wymagają dodatkowych, wzmocnionych konstrukcji montażowych. 

 

Panele amorficzne – podsumowanie

 

Panele fotowoltaiczne amorficzne to najtańsze z obecnie dostępnych typów modułów PV. Cechuje je niska sprawność, nieprzekraczająca 10% oraz niższa trwałość niż w przypadku paneli mono- i polikrystalicznych. Wymagają też większej powierzchni czynnej dla uzyskania określonej mocy instalacji. Ich zaletami są natomiast lekkość, elastyczność i wysoka estetyka. Są mało wrażliwe na wysokie temperatury, które w znikomym stopniu zmniejszają wydajność zasilanej przez nie instalacji. Moduły amorficzne lepiej niż mono- i polikrystaliczne pracują też w warunkach zacienienia. Nie nadają się do zasilania urządzeń o wysokim poborze energii, jednak mogą pełnić funkcję wspomagającą klasyczne źródła zasilania.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać