Mój Prąd 4.0 - sprawdź na co otrzymasz dotację!

Kategorie: Aktualności, Inwestorzy, Profesjonaliści
Tagi:
mój prąd

15 kwietnia 2022 r. ruszyła czwarta, edycja programu Mój Prąd. Choć jest to kontynuacja programu uruchomionego w 2019 r., to jej zasady zostały gruntownie zmienione, a program dopasowany do nowego systemu rozliczeń, który został wprowadzony 1. kwietnia 2022 r. Celem programu jest usamodzielnienie i uniezależnienie prosumentów od energii pobieranej z sieci.

Celem programu jest usamodzielnienie i uniezależnienie prosumentów od energii pobieranej z sieci. Wobec tego, program w znacznym stopniu wspiera autokonsumpcję, a maksymalne dofinansowanie otrzymane na wszystkie komponenty wspierane w programie może sięgnąć nawet 20,5 tys. złotych. Jak je otrzymać? Na jakie systemy i komu przysługuje dofinansowanie? Odpowiadamy!

Mój Prąd 4.0 - dla kogo?

Podobnie jak w poprzednich edycjach, program Mój Prąd 4.0 skierowany jest do osób fizycznych. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby mające zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), muszą jednak spełnić kluczowy warunek.

 

Mianowicie, czwarta edycja programu Mój Prąd przeznaczona jest TYLKO dla osób rozliczających się w nowym systemie - net-billingu. W związku z tym, osoby, które aktualnie rozliczają się w systemie opustów i chciałyby wnioskować o dotację, muszą zmienić system rozliczeniowy i przejść na net-billing.

 

Jakie przedsięwzięcia i jakie dotacje?

Kogo obejmuje Mój Prąd 4.0

W ramach programu Mój Prąd 4.0 można otrzymać dofinansowanie w następujących kategoriach:

 

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW
 • zakup i montaż magazynu ciepła, jako który kwalifikują się: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem
 • magazyny energii elektrycznej
 • systemy zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zainstalowania magazynu energii elektrycznej lub ciepła).

 

Na inwestycję w samodzielną mikroinstalację fotowoltaiczną, która jest nieodzownym elementem wniosku można otrzymać 4 tys. zł. Jeśli jednak inwestycja oprócz instalacji fotowoltaicznej będzie zawierała dodatkowe elementy wymienione powyżej, to będzie można na nią otrzymać już nie 4 a 5 tys. zł. Dofinansowanie do magazynu ciepła może wynieść do 5 tys. zł, dofinansowanie do magazynu energii do 7,5 tys. zł, a do systemu zarządzania energią do 3 tys. zł. Intensywność dofinansowania dla każdego z elementów nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 20,5 tys. zł.

Dla kogo nowa edycja programu Mój Prąd?

Warto dodać, że wnioskodawcy, którzy skorzystali z dofinansowania w programie Mój Prąd 3.0 i przejdą na net-billing również będą mogli skorzystać z dofinansowania w czwartej edycji, jeśli zdecydują się na zakup i montaż magazynu energii lub ciepła.

 

Wtedy oprócz dotacji na te komponenty dodatkowo otrzymają do 2 tys. zł na dofinansowaną już wcześniej mikroinstalację fotowoltaiczną. Łączna kwota dofinansowania dla tej grupy beneficjentów może wynieść maksymalnie 17,5 tys. zł.

Ważne terminy

Program potrwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r., chyba że wyczerpie się dostępna pula środków finansowych. NFOŚiGW dopuszcza również możliwość przedłużenia naboru.

 

Dofinansowaniu w programie Mój Prąd 4.0 podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i systemy zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r. Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia. Warto wiedzieć, że jeśli wniosek zostanie złożony niepoprawnie, istnieje możliwość złożenia jego korekty w terminie do 10 dni roboczych od wysłania wezwania przez Narodowy Fundusz. Co ciekawe, w tej wersji programu istnieje możliwość dwukrotnego uzupełnienia wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski do programu Mój Prąd 4.0 można składać jedynie w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Aby złożyć wniosek, należy wcześniej utworzyć konto w GWD w sposób tradycyjny lub poprzez Węzeł Krajowy. Warto pamiętać, że do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód. Dzięki zalogowaniu się do systemu, wnioskodawca uzyska dostęp do formularzy wniosków gotowych do wypełnienia, które będzie mógł dalej przesłać do Narodowego Funduszu.

 

Aby prawidłowo wypełnić wniosek, inwestor będzie potrzebował następujących dokumentów w wersji elektronicznej:

 

 • Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • Zaświadczenia/oświadczenia potwierdzającego rozliczanie się w systemie net-billing,
 • Faktury/ faktur lub paragonów imiennych za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania,
 • Potwierdzenia dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury lub paragonu imiennego,
 • Zaświadczenia OSD
 • Pełnomocnictwa - jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika
 • Protokołu odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenia Wnioskodawcy o samodzielnym montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS).

 

Warto dodać, że wnioski składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie papierowej będą automatycznie odrzucane.

Budżet programu

Na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd” przeznaczono 350 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, ta kwota ma jednak zostać zwiększona po weryfikacji oczekiwać rynku. Przy założeniu, że wszyscy beneficjenci skorzystają z pełnego dofinansowania w kwocie 20,5 tys. zł, taka pula wystarczyłaby dla ponad 17 tys. beneficjentów. Z kolei gdyby wszyscy beneficjenci skorzystali z dotacji tylko na fotowoltaikę, budżet wystarczyłby dla 87,5 tys. beneficjentów.

 

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać