Jak odczytać licznik prądu?

Licznik energii elektrycznej, licznik elektryczny lub licznik energii jest urządzeniem, które mierzy ilość prądu zużywanego przez dane gospodarstwo domowe, rolne czy przedsiębiorstwo. Odczyt licznika dokonywany jest raz w każdym okresie rozliczeniowym.

Licznik energii elektrycznej, licznik elektryczny lub licznik energii jest urządzeniem, które mierzy ilość energii elektrycznej zużywanej przez dane gospodarstwo domowe, rolne czy też przedsiębiorstwo. Zakłady energetyczne wykorzystują liczniki energii elektrycznej zainstalowane u klientów do celów rozliczeń i monitoringu. Zazwyczaj są one kalibrowane w jednostkach rozliczeniowych, z których najczęstszą jest kilowatogodzina (kWh). Odczyt licznika prądu zwykle dokonywany jest raz w każdym okresie rozliczeniowym.

 

Jak odczytać stan licznika prądu?

Standardowy licznik energii elektrycznej jest urządzeniem przypominającym zegar, napędzanym przez przepływającą przez niego energię elektryczną. Gdy dom pobiera prąd z linii energetycznej, porusza się zestaw małych kół zębatych wewnątrz miernika. Liczbę obrotów rejestrują tarcze widoczne na tarczy licznika. Prędkość obrotów zależy od ilości pobieranego prądu - im więcej mocy pobiera się w danej chwili, tym szybciej obracają się koła zębate.

 

Czytaj także: Jaka jest cena instalacji fotowoltaicznej?

Licznik energii elektrycznej - jak odczytać?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić stan licznika prądu? Podczas odczytu licznika elektrycznego zweryfikuj i zapisz liczby, które widzisz na wyświetlaczu. Określają one stan licznika prądu. Zwróć także uwagę na dodatkowe symbole na liczniku energii elektrycznej – datę, godzinę oraz kody OBIS, które informują o używanej aktualnie taryfie prądu. Jeśli korzystamy z taryf wielostrefowych, do których należą G12, G12w, C12a, C12b, C22 a, C22b oraz C23, to kody licznika energii elektrycznej oznaczają:

 

  • 1.8.0 – całkowite zużycie energii w kWh,

  • 1.8.1 – zużycie prądu w strefie I w kWh,

  • 1.8.2 – zużycie prądu w strefie II w kWh,

  • 1.2.3. – zużycie prądu w strefie III w kWh,

  • 2.8.0. – całkowitą ilość energii oddaną do sieci w kWh,

  • 2.8.1 – ilość energii oddanej do sieci w strefie I w kWh,

  • 2.8.2 – ilość energii oddanej do sieci w strefie II w kWh,

  • 2.8.3 – ilość energii oddanej do sieci w strefie III w kWh.

 

W przypadku taryf jednostrefowych G11, C11, jak i C21 kod 1.8.0 oznacza całkowite zużycie energii elektrycznej pobranej z sieci w kWh, natomiast kod 2.8.0 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci w kWh (jeśli korzystamy z licznika dwukierunkowego).

 

Jak odczytać licznik energii elektrycznej dwutaryfowy?

Większość gospodarstw domowych rozlicza bieżące zużycie prądu według stawek obowiązujących w taryfie jednostrefowej. Część jednak zdecydowała się na taryfę dwustrefową, w której obowiązują zróżnicowane stawki za pobór energii z sieci w zależności od wybranych godzin. W godzinach od 22 do 6, gdy zapotrzebowanie na prąd jest zdecydowanie mniejsze, prąd jest tańszy. Droższy z kolei w godzinach 6 do 13, kiedy większość z nas wykonuje codzienne obowiązki domowe i zawodowe. Jak odczytać taki licznik elektryczny? Na szczęście nie ma w tym żadnej filozofii – spisując stan licznika dwutaryfowego, należy podać stan dla obu stref.

 

Licznik dwukierunkowy - schemat działania

Innym typem licznika prądu jest licznik dwukierunkowy, niezbędny w przypadku posiadania fotowoltaiki. Jak sama nazwa sugeruje, działa on w dwie strony, czyli zlicza ilość energii elektrycznej pobranej i jednocześnie rejestruje ilość energii przesłanej do zakładu energetycznego. Popularnym typem jest w tym przypadku licznik dwukierunkowy emu 3.

Aby zyskać większą kontrolę nad produkowaną energią i uchronić się przed ewentualnymi błędami operatora, warto zastanowić się nad montażem dodatkowego licznika. Przeznaczone do tego modele znajdziemy w ofercie większości producentów falowników. Dzięki temu w aplikacjach do monitorowania naszych instalacji zyskamy podgląd kluczowych danych, co docelowo przełoży się na większą kontrolę oraz oszczędności. Warto dodać, że w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej przyjmuje się, że najbardziej optymalną formą rozliczenia jest rozliczenie roczne.

 

Jak odczytać licznik prądu - podsumowanie

Wybór odpowiedniego dostawcy energii elektrycznej ma duże znaczenie dla domowego budżetu. Zanim więc dokonamy ostatecznej decyzji, warto poznać stawki, jak i oferowane sposoby rozliczania. Z wyborem operatora wiąże się nie tylko konieczność opłacania rachunków, ale i regularne odczyty stanów licznika. W większości zakładów energetycznych możliwe jest zgłaszanie stanu licznika drogą telefoniczną. Dodatkowo abonenci mają także inne możliwości. Przykładowo Tauron udostępnia swoim klientom serwis eBOK Tauron, w którym po zalogowaniu można podać stan licznika, a odczyt licznika Energa możliwy jest natomiast za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, bądź też za pośrednictwem terminali zlokalizowanych w wybranych punktach VIA TM Moje Rachunki.

 

Czytaj także: Jak rozliczyć energię z fotowoltaiki? Licznik dwukierunkowy, net-metering

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać