Jak odczytać licznik prądu?

Kategorie: Projektant, Instalator, Inwestorzy, Profesjonaliści, Doradcy, Dom

Licznik energii elektrycznej, licznik elektryczny lub licznik energii jest urządzeniem, które mierzy ilość prądu zużywanego przez dane gospodarstwo domowe, rolne czy przedsiębiorstwo. Zakłady energetyczne wykorzystują liczniki energii elektrycznej zainstalowane u klientów do celów rozliczeń i monitoringu. Zazwyczaj są one kalibrowane w jednostkach rozliczeniowych, z których najczęstszą jest kilowatogodzina (kWh). Odczyt licznika dokonywany jest raz w każdym okresie rozliczeniowym.

Jak odczytać stan licznika prądu?

Standardowy licznik energii elektrycznej jest urządzeniem przypominającym zegar, napędzanym przez przepływającą przez niego energię elektryczną. Gdy dom pobiera prąd z linii energetycznej, porusza się zestaw małych kół zębatych wewnątrz miernika. Liczbę obrotów rejestrują tarcze widoczne na tarczy licznika. Prędkość obrotów zależy od ilości pobieranego prądu - im więcej mocy pobiera się w danej chwili, tym szybciej obracają się koła zębate.

Licznik energii elektrycznej - jak odczytać?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić stan licznika prądu? Podczas odczytu licznika elektrycznego zweryfikuj i zapisz liczby, które widzisz na wyświetlaczu. Określają one stan licznika prądu. Zwróć także uwagę na dodatkowe symbole na liczniku energii elektrycznej – datę, godzinę oraz kody OBIS, które informują o używanej aktualnie taryfie prądu. Jeśli korzystamy z taryf wielostrefowych, do których należą G12, G12w, C12a, C12b, C22 a, C22b oraz C23, to kody licznika energii elektrycznej oznaczają:

 

  • 1.8.0 – całkowite zużycie energii w kWh,

  • 1.8.1 – zużycie prądu w strefie I w kWh,

  • 1.8.2 – zużycie prądu w strefie II w kWh,

  • 1.2.3. – zużycie prądu w strefie III w kWh,

  • 2.8.0. – całkowitą ilość energii oddaną do sieci w kWh,

  • 2.8.1 – ilość energii oddanej do sieci w strefie I w kWh,

  • 2.8.2 – ilość energii oddanej do sieci w strefie II w kWh,

  • 2.8.3 – ilość energii oddanej do sieci w strefie III w kWh.

 

W przypadku taryf jednostrefowych G11, C11, jak i C21 kod 1.8.0 oznacza całkowite zużycie energii elektrycznej pobranej z sieci w kWh, natomiast kod 2.8.0 ilość energii elektrycznej oddanej do sieci w kWh (jeśli korzystamy z licznika dwukierunkowego).

Jak odczytać licznik energii elektrycznej dwutaryfowy?

Większość gospodarstw domowych rozlicza bieżące zużycie prądu według stawek obowiązujących w taryfie jednostrefowej. Część jednak zdecydowała się na taryfę dwustrefową, w której obowiązują zróżnicowane stawki za pobór energii z sieci w zależności od wybranych godzin. W godzinach od 22 do 6, gdy zapotrzebowanie na prąd jest zdecydowanie mniejsze, prąd jest tańszy. Droższy z kolei w godzinach 6 do 13, kiedy większość z nas wykonuje codzienne obowiązki domowe i zawodowe. Jak odczytać taki licznik elektryczny? Na szczęście nie ma w tym żadnej filozofii – spisując stan licznika dwutaryfowego, należy podać stan dla obu stref.

Licznik dwukierunkowy - schemat działania

Innym typem licznika prądu jest licznik dwukierunkowy, niezbędny w przypadku posiadania fotowoltaiki. Jak sama nazwa sugeruje, działa on w dwie strony, czyli zlicza ilość energii elektrycznej pobranej i jednocześnie rejestruje ilość energii przesłanej do zakładu energetycznego. Popularnym typem jest w tym przypadku licznik dwukierunkowy emu 3.

 

Aby zyskać większą kontrolę nad produkowaną energią i uchronić się przed ewentualnymi błędami operatora, warto zastanowić się nad montażem dodatkowego licznika. Przeznaczone do tego modele znajdziemy w ofercie większości producentów falowników. Dzięki temu w aplikacjach do monitorowania naszych instalacji zyskamy podgląd kluczowych danych, co docelowo przełoży się na większą kontrolę oraz oszczędności. Warto dodać, że w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej przyjmuje się, że najbardziej optymalną formą rozliczenia jest rozliczenie roczne.

Jak odczytać licznik prądu - podsumowanie

Wybór odpowiedniego dostawcy energii elektrycznej ma duże znaczenie dla domowego budżetu. Zanim więc dokonamy ostatecznej decyzji, warto poznać stawki, jak i oferowane sposoby rozliczania. Z wyborem operatora wiąże się nie tylko konieczność opłacania rachunków, ale i regularne odczyty stanów licznika. W większości zakładów energetycznych możliwe jest zgłaszanie stanu licznika drogą telefoniczną. Dodatkowo abonenci mają także inne możliwości. Przykładowo Tauron udostępnia swoim klientom serwis eBOK Tauron, w którym po zalogowaniu można podać stan licznika, a odczyt licznika Energa możliwy jest natomiast za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, bądź też za pośrednictwem terminali zlokalizowanych w wybranych punktach VIA TM Moje Rachunki.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać