POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) informujemy:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Corab Sp. z o.o., ul. Kajki 4, 10-547 Olsztyn, NIP 739-020-77-57, REGON 510519084, tel. +48895351790, email: corab@corab.com.pl

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski, email: kontakt@idpo.pl, tel. +48511793443, www.idpo.pl/corab
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. w celu przygotowania i przedstawienia oferty handlowej oraz zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może uniemożliwić przedstawienie oferty handlowej oraz zawarcie i wykonanie umowy.
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w administratorem wyłącznie w związku z celem dla którego zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych są między innymi podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne, marketingowe, doradcze, prawne i kurierskie.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez administratora do czasu jej odwołania, a w przypadku zawarcia umowy do czasu jej wykonania i wygaśnięcia praw przysługującym konsumentowi/klientowi w związku z jej zawarciem.
6. Podającemu dane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie firmy oraz na stronie internetowej.
7. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
9. Podane dane osobowe będą automatycznie profilowane. Przysługuje Państwu prawo do tego, by nie podlegać takiemu profilowaniu.

 

Do pobrania: 

POLITYKA COOKIES

Polityka plików "cookies” w serwisie corab.eu

 

Corab Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kajki 4, 10-547 Olsztyn, NIP 739- 020-77-57, REGON 510519084 (dalej Corab) pragnie poinformować, że w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do serwisu corab.eu na komputerze osoby z niego korzystającej zapisywane są krótkie pliki tekstowe (zwane dalej "cookies”).

 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Ustawienia większości przeglądarek internetowych umożliwiają automatyczną akceptację plików cookies. Możecie Państwo jednak zablokować trwałe zapisywanie plików cookies lub wprowadzić takie ustawienia w Państwa przeglądarce, by informowała Państwa o każdorazowym umieszczeniu cookies w Państwa urządzeniu. Zaznaczamy, że w przypadku całkowitego wyłączenia cookies nie wszystkie funkcje tej strony internetowej bądź innych stron, które Państwo odwiedzacie, będą działać prawidłowo.


Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.


Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.


W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/