data publikacji 04.07.2023 r.

 

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością w Internecie w ramach stron internetowych dostępnych pod adresami wskazanymi poniżej:

 

 

 

Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych, które przetwarzamy.

 

Skontaktuj się z nami!       

 

                

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Pani Katarzyna Krzywicka) pod adresem e-mail: ido@corab.com.pl lub numerem telefonu +48 794 509 753.

Administrator danych         

 

                

Administratorem Twoich danych osobowych jest CORAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Olsztynie (10-547) przy ul. Michała Kajki 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950779, REGON: 510519084, NIP: 7390207757 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 184 000,00 złotych w pełni wpłaconym.

Co zawiera ta polityka?     

 

                     

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystujemy w ramach prowadzonych przez nas stron internetowych, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach. 

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe np. jeżeli się z nami kontaktujesz, odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, chcesz otrzymywać informacje o naszych ofertach handlowych czy ofertach handlowych naszych partnerów, ale także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów w ramach naszych sklepów online.

 

Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

 

 

 

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Kontakt z Tobą

Adres e-mail

(imię i nazwisko),

Numer telefonu,

inne dane

przekazane przez

Ciebie w treści

korespondencji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest także usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/szkolenia administratora

Imię i nazwisko,

Adres,

Adres e-mail,

Adres,

Numer telefonu,

Dodatkowo:

Dane o prowadzonej

działalności gospodarczej

i NIP jeśli umowę

zawierasz

w ramach

przedsiębiorstwa,

Profil uczestnika

Podanie danych

jest dobrowolne,

ale niezbędne

do realizacji zamówienia.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia

Wystawienie faktury

i spełnienie

obowiązków prawnopodatkowych

Imię i  nazwisko,

Adres,

Dane dotyczące

działalności gospodarczej

i NIP jeśli umowę zawierasz

w ramach przedsiębiorstwa.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy

Rozpatrzenie

reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia

od umowy

Adres e-mail,

Imię i nazwisko,

Dane zawarte w treści

reklamacji,

Numer rachunku bankowego,

Adres zamieszkania/adres prowadzonej działalności gospodarczej,

 

 

Numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa (proces reklamacji czy proces odstąpienia od umowy).

 

Cel marketingowy

(newsletter)

Adres e-mail,

Imię i nazwisko/firma,

Numer telefonu,

Województwo.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).

Cel marketingowy- partnerzy Corab

Adres e-mail,

Imię i nazwisko/firma,

Numer telefonu,

Inne dane wskazane

przez Ciebie w ramach

wyrażanej zgody

na otrzymanie

informacji handlowej

od naszego partnera.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od naszego partnera treści o charakterze marketingowym.

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia

informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

Wszystkie dane wymienione

w tabeli dotyczącej

przetwarzania danych

przez nas.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Wszystkie wyżej

wymienione dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).

 

Zarządzanie stroną, korzystane z narzędzi usprawniających

stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony

 IP,

Zachowanie na stronie.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

 

Wykorzystanie

cookies na stronie

IP,

Zachowanie użytkownika

na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszej wizyty na danej stronie.

 

Zarządzanie profilami administratora w social mediach

Dane jakie związane są

z korzystaniem z danej

platformy społecznościowej.

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie czy śledząc nasz profil.

 

Wypełnianie

obowiązków z

zakresu ochrony

osobowych (np. obowiązek

tworzenia

rejestrów i

ewidencji)

 

Zakres danych określony

jest przez przepisy prawa

i różny w zależności

od treści danego

obowiązku prawnego

ciążącego na

administratorze.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

 

Umieszczanie

komentarzy na stronie

Imię,

Adres e-mail.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodać komentarz na naszej stronie.

Kontakt  z Tobą

w formie rozmowy

telefonicznej

Imię i nazwisko,

Numer telefonu,

Inne dane, jakie

przekazałeś w celu

kontaktu z Tobą.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu przedstawienia Ci naszej oferty czy odpowiedzi na Twoje pytanie na Twoją prośbę.

 

Badanie satysfakcji

Imię,

Numer telefonu

/Adres e-mail

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora w celu doskonalenia naszych usług i produktów oraz ulepszania naszej obsługi Klienta.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres wsparcie@corab.com.pl   

 1. 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2.  
 3. 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 4.  
 5. 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 6.  
 7. 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 8.  
 9. 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 10.  
 11. 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 12.  
 13. 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 14.  
 15. 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16.  
 17. 9. Prawo do wycofania zgody- oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania przez  nas Twoich  danych osobowych do momentu wycofania zgody.
Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem naszych stron internetowych oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

W liście podmiotów znajdziesz  informacje o  zaufanych podmiotach z których usług korzystamy w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA). 

W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, podmioty, które dokonują takiego przetwarzania zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym

 

JAMEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., NIP:  5842674718 (strony:corab.pl/en.corab.pl/de.corab.pl/panel.projektanta.corab.pl); Nettom S.C.

Anna Chrowska-Ziajka, Tomasz Ziajka  NIP 7393818444

(strony: szkolenia.corab.pl/shopb2b.corab.pl/ en.shopb2b.corab.pl/program.corab.pl/

en.program.corab.pl”) B I M M.r. Borkowski Spółka Jawna NIP: 9271910925 (strona: sat.corab.pl)

 

 

Podmiot świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego.

Hetzner Online GmbH DE812871812 (strony:corab.pl/en.corab.pl/panel.projektanta.corab.pl);

cyber_Folks S.A. NIP: PL 7822622168 (strony: shopb2b.corab.pl/ en.shopb2b.corab.pl/program.corab.pl/en.program.corab.pl”) OVH Sp. z o.o.

NIP: 8992520556 (strona szkolenia.corab.pl)

 

 

Podmiot zapewniający hosting (utrzymywanie danych na serwerze).

Streamsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. NIP: 9291851723

 

 

Podmiot dostarczający oprogramowanie  biznesowe ERP służące do zarządzania przedsiębiorstwem.

JAWASOFT S.C. Jacek Zborowski, Waldemar Karaś NIP: 973 10 19 941

 

 

Podmiot świadczący usługi informatyczne.

Google Cloud Poland Sp. z o.o. NIP: PL5252822767

 

 

Podmiot dostarczający usługi Google w tym usługę chmury, usługę poczty.

Thulium sp. z o.o. NIP: 6783144527

 

 

Podmiot dostarczający oprogramowanie wspierające w zakresie obsługi Klienta i kontaktu z Klientem.

T-Mobile Polska S.A.; NIP 5261040567

 

 

Podmiot dostarczający usługę chmury Microsoft Azure.

BASELINE SP. Z O.O. SP. K. NIP: 6793090715

 

 

Podmiot dostarczający oprogramowanie  służące do zarządzania przedsiębiorstwem.

User.com Sp. z o.o. NIP: 5272791969

 

 

Dostawca systemu obsługującego nasz newsletter, nasze formularze i wspierający nas w działaniach marketingowych.

ABAK SPÓŁKA AKCYJNA, NIP: 7390406362

 

 

Podmiot świadczący usługi księgowe

PANDA MARKETING SP. Z O.O. NIP 7393895746; Performance Media P.S.A. NIP: 5213742952;

AGENCJA NIE DO OGARNIĘCIA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP 9442258450;

Rather Tomasz Jasionowicz NIP: 6852183632, Starling Digital Piotr Szpakiewicz

NIP: 9562121535

 

 

Podmioty wspierające  administratora w zakresie działań marketingowych.

PayPro SA (dostawca systemu Przelewy24) NIP 7792369887,

 

Dostawca szybkich płatności internetowych.

 

 

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

 

Google Analytics, Google Tag Manager umowa zawarta z Google Ireland Limited, usługa dostarczana przez Google LLC 

 

Narzędzie marketingowe

Celonis Inc. One World Trade Center Celonis Inc.

 

Dostawca oprogramowania służącego do zarządzania danymi zbieranymi w ramach naszych stron.

 

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także organy państwowe (jak np. Urząd skarbowy) czy podmioty wspierające nas w zakresie świadczenia pomocy prawnej. 

 

Partnerzy biznesowi

 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę to Twoje dane zostaną przez nas przekazane naszym zaufanym partnerom w celach marketingowych i związanych z przygotowaniem dla Ciebie oferty dostosowanej do Twoich potrzeb. Zapewniamy, że nasi partnerzy zapewniają ochronę Twoich  danych osobowych na odpowiednim poziomie i dokładają wszelkich starań by Twoje dane były zawsze zabezpieczone.

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z prośbą o wskazanie jakim partnerom przekazujemy/przekazaliśmy Twoje dane kierując wiadomość na adres corabpartner@corab.com.pl lub w trakcie rozmowy z nami (numer + 48 799 396 396).

 

Zgodę na przekazanie danych naszym partnerom możesz wycofać w każdym momencie,  przy czym nie wpływa to na prawidłowość czynności podjętych przez nas i naszych partnerów do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

 

Na podstawie Twojej zgody przekazujemy partnerowi takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres instalacji, inne dane przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie i które pomogą nam połączyć Cię z podmiotem, który przedstawi Ci jak najbardziej optymalną dla Ciebie ofertę marketingową.

 

Dany partner, który otrzymał informację o Twojej zgodzie na kontakt w sprawie oferty dla Ciebie, kontaktuje się z Tobą w tym celu niezwłocznie i przedstawia Ci swoja ofertę. To wyłącznie od Ciebie zależy to czy będziesz współpracował z partnerem i na jakich zasadach.

W jaki sposób przekazujemy Twoje dane naszym partnerom?

 

Zgodę na przekazanie Twoich danych naszemu partnerowi wyrażasz podczas przesłania do nas swojego zapytania poprzez uzupełnienie formularza i złożenie przez Ciebie oświadczenia o chęci i zgodzie na otrzymanie oferty od naszego partnera. Możemy skontaktować się z Tobą w celu doprecyzowania Twoich potrzeb.  W wypadku gdy kontakt z naszej strony nie jest konieczny w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej przez naszego partnera, przekazujemy Twoje dane partnerowi bezpośrednio lub przesyłamy ofertę partnera na dane kontaktowe, które wskazałeś.

 

W trakcie pierwszego kontaktu z Tobą nasz partner przedstawia Ci informacje związane z przetwarzaniem przez Niego Twoich danych osobowych.

Masz prawo do zwrócenia się do nas o weryfikację przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

 

Możemy kontaktować się z Tobą  po Twoim kontakcie z danym partnerem czy po podjęciu przez Ciebie współpracy z danym partnerem w celu zapewnienia Tobie i innym podmiotom z którymi współpracujemy najwyższej jakości usług.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z otrzymywaniem informacji handlowych od naszych partnerów biznesowych skontaktuj się z nami.

 

W jaki sposób weryfikujemy rzetelność naszych partnerów i dlaczego weryfikujemy przebieg współpracy z partnerem?

 

W celu zapewnienia współpracy z partnerami, którzy zapewniają najwyższy standard usług czuwamy nad procesem współpracy naszych partnerów z podmiotami z którymi podjęli oni współpracę dzięki naszej relacji. W praktyce oznacza to, że nasi partnerzy powinni zachować standardy, których wymagamy i przestrzegamy. Umożliwiamy naszym parterom udział w szkoleniach i oczekujemy nieustannego poszerzania kompetencji.

 

Chcemy by przesyłane Ci informacje były dla Ciebie atrakcyjne, a ewentualne współprace podjęte z rzetelnymi podmiotami, dlatego dokładamy staranności przy wyborze naszych partnerów.

Dzięki weryfikacji rzetelności działań naszych partnerów jesteśmy w stanie przekazywać Twoje dane partnerom, którzy zapewniają najwyższy profesjonalizm.

Nasze standardy oparte są o najnowsze wytyczne obowiązujące w branży oraz o nasze doświadczenie.

 

W razie jakichkolwiek problemów w trakcie współpracy z partnerem możesz nas poinformować o takiej sytuacji, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu weryfikacji jego rzetelności jako naszego partnera.

 

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i zasadach współpracy z naszymi partnerami tak byś miał pełną przejrzystość co do tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres wskazany na wstępie niniejszej Polityki prywatności.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług czy dokonania zakupu produktów, które sprzedajemy. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. 

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. 

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

 

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

 

3 lub 6 lat + 1 rok w zakresie danych

związanych z łączącą nas umową

 

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.

do czasu skutecznego wniesienia

sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

 

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności

 

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności

 

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

 

Social media

 

Nasze strony internetowe zawierają wtyczki do naszych profili na platformach społecznościowych, które prowadzimy. 

Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z naszymi obserwatorami. 

 

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. 

 

Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.  

 

Facebook

Razem z portalem Facebook współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu Facebook, w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych. 

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam w ramach wiadomości czy w komentarzu). 

Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową Facebook w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal Facebook w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu Facebook. 

Nasz profil na Facebooku znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/corabspzoo/  

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu Facebook, która dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

Instagram

Razem z portalem Instagram współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu Instagram w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych. 

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam w ramach wiadomości czy w komentarzu). 

Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową Instagram w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal Instagram w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu Instagram. 

Nasz profil na Instagram znajduje się pod adresem: https://www.instagram.com/corab_eu/ 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu Instagram, która dostępna jest pod adresem:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

LinkedIn

Razem z portalem LinkedIn współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu LinkedIn w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych. 

 

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

 

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam w ramach wiadomości czy w komentarzu). 

 

Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową LinkedIn w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal LinkedIn w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu LinkedIn. 

 

Nasz profil na LinkedIn znajduje się pod adresem: https://pl.linkedin.com/company/corab-s-a

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu LinkedIn, która dostępna jest pod adresem:

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

YouTube

Razem z portalem YouTube współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu YouTube w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych. 

 

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam np. w komentarzu). 

Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową YouTube w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal YouTube w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu YouTube. 

 

Nasz profil na YouTube znajduje się pod adresem: 

https://www.youtube.com/channel/UCfbfciq4_ghv2T2Ag9GLeuw 

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu YouTube, która dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 

Newsletter

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, województwo) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie Twojej zgody i zgodnie z Regulaminem Newslettera.

 

Korzystamy z dostawy newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych, tj. spółka User.com Sp. z o.o. (polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://user.com/pl/polityka-prywatnosci/). System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją naszego newslettera.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 2 miesiące możemy zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów.

Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony, jako administratora danych, interes.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy. 

Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 

Składanie zamówienia

Składając zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu online, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do dostawy zamówienia, dane o prowadzonej działalności gospodarczej jeśli umowa zawierana jest w ramach przedsiębiorstwa. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w ramach konta użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

 

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres rozliczeniowy, dane o prowadzonej działalności gospodarczej oraz hasło. Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz z nami na podstawie regulaminu.

Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

 

Formularz kontaktowy

Umożliwiamy Ci kontakt z nami w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie lub poprzez wiadomość e-mail. 

Dane jakie przekazujesz w ramach formularza kontaktowego, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne informacje podane w formularzu będą przetwarzane przez nas w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz zawrzeć także inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Po zakończeniu kontaktu z Tobą, treść korespondencji możemy archiwizować. Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 

Kontakt telefoniczny

Użytkownikom naszych stron internetowych którzy pozostawią swój numer telefonu w celu kontaktu, jak i wszystkim podmiotom zainteresowanym naszą ofertą umożliwiamy kontakt z nami w formie telefonicznej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja dobrowolna zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu lub wyrażenia zgody na kontakt z Tobą z naszej strony.

Dla przejrzystości naszej relacji przeprowadzane rozmowy nagrywamy.

Po zakończeniu kontaktu z Tobą możemy archiwizować nagranie w terminie do 12 miesięcy od dnia odbycia rozmowy przy czym czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub ustania podstawy przetwarzania nagrania przez nas.

 

Jeśli w trakcie rozmowy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych nagranie obejmujące Twoją zgodę marketingową jest przechowywane przez nas do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych lub ustania celu przetwarzania z naszej strony przy czym nie dłużej niż 12 miesięcy od ostatniego kontaktu telefonicznego z naszej strony.

 

Działania marketingowe, w tym kontakt z podmiotami, które wyraziły na to zgodę prowadzimy poprzez współpracę z zaufanymi partnerami biznesowymi i przy użyciu oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzanych w tym celu danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny z nami w każdym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem danych, którego dokonano przed wycofaniem przez Ciebie zgody. 

 

Thulium

Korzystamy z oprogramowania zapewniającego sprawne zarządzanie kontaktem z Tobą i innymi osobami zainteresowanymi naszymi działaniami  dla Twojej wygody i w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta tj. narzędzia zapewnianego przez Thulium.

W ramach wtyczki zaimplementowanej na naszych stronach internetowych możesz zainicjować kontakt z nami w czasie rzeczywistym oraz zostawić swoje dane ze wskazaniem, że prosisz o kontakt w późniejszym terminie (w tym wypadku wskazujesz numer telefonu i adres IP, który określa w przybliżeniu Twoją lokalizację. Masz możliwość pozostawienia swojej wiadomości, która jest rejestrowana w systemie jako zgłoszenie (w tym wypadku  wskazujesz w ramach formularza swoje imię,  adres e-mail oraz treść wiadomości ). 

Dostawcą narzędzia jest Thulium sp. z o.o.. Zachęcamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności dostawcy dostępną pod linkiem: https://thulium.com/static/4654e2f2431f8048273c60e3f7b9674c/Privacy%20Policy%20of%20thulium.pdf.

Podstawą prawną korzystania z narzędzia Thulium jest nasz uzasadniony interes jako administratora danych w celu sprawnego zarządzania obsługą klienta, działaniami marketingowymi i zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie komunikacji z podmiotami zainteresowanymi naszymi działaniami.  

Korzystanie  z narzędzia Thulium dostępnego w ramach naszych stron internetowych jest w pełni dobrowolne przy czym w celu udzielenia dodatkowych informacji z naszej strony np. przesłania wiadomości może być konieczne podanie dodatkowych danych jak np. adres e-mail.

 

Komentarze

Umożliwiamy użytkownikom pozostawienia komentarzy na stronie. Dodanie komentarza jest w pełni dobrowolne.

W celu zostawienia komentarza wypełni formularz wskazując swoje imię i adres e-mail.  Zamieszczając komentarz na stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tym związanych. 

Dostawcą systemu obsługującego komentarze na naszej stronie https://szkolenia.corab.pl/ jest PrestaShop (zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności dostawcy: https://www.prestashop.com/en/privacy-policy). 

Prosimy byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za zamieszczone w ramach komentarza treści. Zastrzegamy sobie prawo moderowania komentarzy, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów.

 

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych o których więcej wspomnieliśmy powyżej,

 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Piksel.

 

Meta Piksel (Facebook Piksel)

Meta Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.

 

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

Meta Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania.

Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

 

 

Google Analytics

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możemy np. dopasować naszą ofertę.

Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager do system zarządzania tagami, który daje możliwość aktualizacji kodów śledzenia. Służy nam w celach statystycznych i analitycznych.

Szczegóły dotyczące tego narzędzia znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl.

 

Hotjar

Hotjar to narzędzie analityczne, które pozwana na analizowanie zachowań użytkowników naszych stron i pozwala nam na ulepszenie naszych działań zmierzających do ułatwienia korzystania ze strony i dopasowanie ich  do preferencji naszych odbiorców.

Hotjar to wdrożony na naszych stronach kod śledzący, który rejestruje działania każdego użytkownika danej strony internetowej i pozwala nam na odtworzenie Twoich działań w ramach danej strony internetowej którą prowadzimy. Narzędzie powala na stworzenie mapy aktywności i pokazuje nam, zainteresowanie poszczególnymi elementami naszych stron internetowych. 

Dane rejestrowane w ramach Hotjar nie pozwalają na identyfikację danej osoby (mamy dostęp do takich informacji jak informacja o przeglądarce z jakiej korzystasz, czas jaki spędzasz na danej stronie internetowej, otwarcie podstron w ramach naszej strony internetowej, miejsca które klikasz przy czym nie widzimy danych jakie wpisujesz jeśli korzystasz z formularzy dostępnych w ramach danej strony).

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki (https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/).

Szczegóły dotyczące Hotjar są dostępne po kliknięciu w link: https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service/.

Hotjar zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Hotjar są dostępne pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

 

LinkedIn Insight Tag

LinkedIn Insight Tag to narzędzie analityczne, które pozwala na śledzenie grupy odbiorców, śledzenie konwersji i danych demograficznych naszych stron internetowych poprzez tworzenie pliku cookie.

Dane zbierane w ramach LinkedIn Insight Tag  i przekazywane nam przez dostawcę nie pozwalają nam na identyfikację osoby, która odwiedza naszą stronę internetową.

Korzystamy z narzędzia w celu dostosowania strony, działań promujących i oferty do preferencji naszych odbiorców i badania skuteczności naszych działań marketingowych. 

Jeśli posiadacz konto na portalu LinkedIn możesz kontrolować wykorzystanie Twoich danych do celów reklamowych w ramach Twojego konta pod adresem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Szczegóły dotyczące tego narzędzia znajdziesz pod adresem: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a489169.

Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Treści z zewnętrznych serwisów

Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np.  nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie zalecamy wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach naszej strony jeśli nie chcesz by serwis o tym wiedział.

 

Logi serwera

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Postanowienia końcowe 

Treści umieszczone na naszych stronach oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z naszej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.

To już wszystko, co mamy Ci do przekazania. Dziękujemy za Twój poświęcony czas.