Q CELLS otrzymuje pierwszy certyfikat o kontrolowanej jakości, wydany przez TÜV Rheinland

Q CELLS, znany dostawca kompleksowych rozwiązań energetycznych w sektorze energii słonecznej, magazynowania energii, działalności w zakresie projektów „downstream” i detalicznego rynku energii potwierdza dziś, że jako pierwszy producent modułów solarnych w branży pomyślnie ukończył i przeszedł rygorystyczny program certyfikacji testów nowych modułów realizowany przez TÜV Rheinland.

 

Organizacja TÜV Rheinland opracowała standard testów PV o kontrolowanej jakości w celu podniesienia poprzeczki w kwestii monitorowania, testowania i uznawania jakości modułów solarnych. W firmie Q CELLS PV o kontrolowanej jakości stanie się oficjalnym standardem certyfikacji spółki począwszy od najnowszej gamy modułów solarnych Q.PEAK DUO-G9. Spółka przyjęła certyfikację PV o kontrolowanej jakości TÜV Rheinland w celu wzmocnienia swej pozycji wiodącego dostawcy jakości w branży PV w oparciu o schemat testów, który obecnie jest nie tylko najbardziej kompleksowy i rygorystyczny, ale także stanowi jedyny proces certyfikacji w całej branży, który uwzględnia niezależne i losowe testy w zakładzie z bieżącej produkcji oraz regularne testy materiałów.

 

Q CELLS udało się zostać pierwszym producentem modułów solarnych, który spełnił nowy standard niezależnych badań PV o kontrolowanej jakości firmy TÜV Rheinland dzięki swym celowym wysiłkom w zakresie wspierania TÜV Rheinland sektorze w rozwoju nowego procesu certyfikacji korzystnego dla całej branży ogniw słonecznych.

 

Q CELLS zaprosiła TÜV Rheinland do bliskiej współpracy z ekspertami ds. zarządzania jakością w największym centrum badań ogniw słonecznych w Siedzibie Q CELLS ds. Technologii i Prac B+R w niemieckiej miejscowości Thalheim. Wynikiem tego jest wiodące w branży podejście do wszechstronnego podnoszenia poprzeczki w zakresie jakości, wydajności i trwałości modułów. Ten wspólny wysiłek połączył wyjątkowe doświadczenie personelu Q CELLS ds. zarządzania jakością i prac badawczo-rozwojowych z ekspertami ds. przemysłu TÜV Rheinland, dając całkowicie niezależny program testów i certyfikacji oferowany przez TÜV Rheinland, który jako jedyny program na rynku w sposób ciągły monitoruje jakość i trwałość produktu w produkcji masowej.

 

Wyższa poprzeczka testów, unikalna w branży

Trzyelementowy proces certyfikacji PV o kontrolowanej jakości wprowadza całkowicie nowy zestaw wyjątkowo rygorystycznych standardów testów. Pierwszym elementem jest test kwalifikacji wstępnej, który ocenia długoterminową niezawodność w drodze zastosowania czasów testów do trzech razy dłuższych od standardowych testów IEC i UL (w tym 2000 godzin testów przyspieszonego starzenia w podwyższonej temperaturze i wilgotności, czyli dwa razy dłuższych od testów IEC/UL oraz 600 cykli termicznych, czyli trzykrotnie więcej niż w przypadku IEC). Uzupełnieniem tych rozszerzonych testów są dodatkowe testy trwałości, obejmujące tryby awarii nieujęte w standardowym procesie certyfikacji IEC, jak odporność tylnych pokryw na warunki atmosferyczne oraz długotrwała stabilność lutów. Dalsze środki testowe obejmują rozbudowany test wytrzymałości na obciążenie mechaniczne, PID (degradacja indukowana potencjałem), LETID (degradacja indukowana światłem i podwyższoną temperaturą) oraz odporność tylnych pokryw na promieniowanie UV.

 

Drugi element procesu testów PV o kontrolowanej jakości wyróżnia je spośród wszystkich poprzednich standardów. Tutaj niezależni przedstawiciele TÜV Rheinland wchodzą do zakładów produkujących moduły, aby z bieżącej produkcji wybrać próbki do testów. Ten element zapewnia ciągłe i dokładne badania procesów produkcji masowej producenta modułów, z losowym pobieraniem próbek w regularnych odstępach czasu przez całkowicie niezależny personel TÜV Rheinland.

 

Trzecim i ostatnim elementem jest regularne monitorowanie materiałów i dostawców wykorzystywanych przez producentów. Tutaj eksperci z TÜV Rheinland monitorują audyt dostawców oraz analizę profilu regularnie wykorzystywanych materiałów. Ciągłe monitorowanie tych materiałów podczas produkcji masowej w cyklu miesięcznym lub z większą częstotliwością ocenia, czy struktura i skład używanych materiałów utrzymuje niezmiennie wysoką jakość.  TÜV Rheinland i Q CELLS są przekonane, że w branży PV konieczna jest standaryzacja tego elementu inspekcji materiałów.

 

Po konsultacji z firmą Q CELLS jako jednym z członków branżowej rady doradczej w zakresie opracowania nowego standardu PV o kontrolowanej jakości proces certyfikacji TÜV Rheinland uwzględnia niedawne tryby awarii w sektorze ogniw słonecznych, a tym samym z założenia ustanawia nowy standard parametrów jakości dla całej branży. Co istotne, program PV o kontrolowanej jakości będzie podlegał dynamicznym i regularnym aktualizacjom w miarę zatwierdzania nowych standardów badań, zapewniając tym samym nie tylko, że ustanowi on poprzeczkę dla jakości, ale także będzie ją nieustannie podnosił.

 

Lukas Jakisch, menedżer ds. sektora biznesu dla modułów PV w TÜV Rheinland, powiedział: „Organizacja TÜV Rheinland opracowała katalog testów, ustanawiający dodatkowe cechy, wykraczające poza standardowy poziom zatwierdzania i kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa. Prowadzony przez TÜV Rheinland nadzór procesu produkcji u producenta — gdzie badamy próbki pobierane losowo co miesiąc — ma zapewnić spójny poziom nadzoru, ze szczególnym skupieniem na niezawodności i właściwościach materiału, a także kontroli zmian dostawców”.

 

dr Nicole Nelles, dyrektorka globalnego działu jakości w Q CELLS, dodała: „Spółka Q CELLS jest bardzo zadowolona, że jako pierwszy producent modułów solarnych otrzymała od TÜV Rheinland certyfikat jakości PV o kontrolowanej jakości. Jako pierwszy wnioskodawca w ramach tego programu spółka Q CELLS bardzo blisko współpracowała z TÜV Rheinland nie tylko przy podniesieniu standardów testów, ale także przy ukształtowaniu całkowicie nowych schematów testów, odzwierciedlających doświadczenie branży, aby wykluczyć stwierdzone tryby awarii. Dzięki nieustannemu nadzorowi przedstawiciela TÜV Rheinland oraz regularnym przeglądom materiałów ten program zajmuje wyjątkowe miejsce w branży”.

 

 „Q CELLS nie spocznie jednak na laurach”, dodała dr Nelles. „Równolegle nieustannie prowadzimy i rozwijamy szereg dodatkowych programów testów, z których każdy ma na celu przyniesienie i zapewnienie ulepszeń jakości modułów solarnych. Naszym celem jest włączenie ich do programu PV o kontrolowanej jakości, aby nieustannie ewoluował w czasie. Wyznaczyliśmy standard branżowy i pragniemy go utrzymać”.

 

Informacje o firmie Q CELLS

Q CELLS to renomowany dostawca kompleksowych rozwiązań energetycznych w zakresie ogniw i modułów solarnych, magazynowania energii, działalności projektowej i detalicznej sprzedaży energii. Główna siedziba firmy znajduje się w Seulu w Korei Południowej (globalny dział wykonawczy) i Thalheim w Niemczech (dział technologii i innowacji) z międzynarodowymi zakładami produkcyjnymi w USA, Malezji, Chinach i Korei Południowej. Za sprawą rosnącej globalnej sieci biznesowej obejmującej Europę, Amerykę Północną, Azję, Amerykę Południową, Afrykę oraz Bliski Wschód, firma Q CELLS gwarantuje klientom wyśmienitą obsługę i długoterminowe partnerstwo w zakresie rynku przemysłowego, użytkowego, rządowego i budownictwa mieszkaniowego. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.q-cells.com.

 

O TÜV Rheinland

TÜV Rheinland oznacza bezpieczeństwo i jakość w niemal wszystkich obszarach działalności i życia. Założona niemal 150 lat temu spółka należy do wiodących na świecie dostawców usług badawczych. Posiada 21 500 pracowników, a jej roczny przychód sięga 2,1 miliarda euro. Posiadający wysokie kwalifikacje eksperci z TÜV Rheinland testują systemy techniczne i produkty na całym świecie, wspierają nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii i biznesu, szkolą ludzi różnych zawodów i wydają certyfikaty dla systemów zarządzania zgodnie z międzynarodowymi normami. Jednocześnie niezależni eksperci generują zaufanie do produktów oraz procesów w globalnych łańcuchach wartości dodanej i przepływie towarów. Od roku 2006 TÜV Rheinland jest członkiem United Nations Global Compact, promując zrównoważony rozwój i zwalczając korupcję. Strona www: www.tuv.com

 

Oświadczenie SafeHarbor

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Te stwierdzenia dotyczące zdarzeń przyszłych można rozpoznać na podstawie wyrażeń, takich jak „będzie”, „oczekuje”, „przewiduje”, „w przyszłości”, „zamierza”, „planuje”, „wierzy”, „szacuje” itp. Między innymi, cytaty dotyczące zarządzania występujące w niniejszym komunikacie prasowym oraz działania i perspektywy biznesowe firmy Q CELLS, zawierają stwierdzenia dotyczące działań przyszłych. Takie oświadczenia wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością, które mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiste wyniki w znaczący sposób różniłyby się od tych wyrażonych lub sugerowanych oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. Z wyłączeniem kwestii wyszczególnionych w przepisach prawa, firma Q CELLS nie podejmuje starań mających na celu rewizję jakichkolwiek prognoz, zarówno w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń, jak i innych działań.

Przeczytaj również