Postępowanie w czasie pandemii

Postępowanie w czasie pandemii – rekomendacja Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Firma Corab jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. W odpowiedzi na liczne zapytania inwestorów oraz obawy wynikające ze zwiększonej ilości zachorowani, stowarzyszenie opracowało zespół reguł postępowania w czasie pandemii. Ich celem jest ograniczenie do minimum ryzyka zarażenia wszystkich osób związanych branżą fotowoltaiczną. Zbiór zasad opatrzono wspólną nazwą „Bezpieczny EKO PV inwestor”, a dotyczy on zarówno ekip instalatorskich jak i inwestorów.

Etap pierwszy - kontakt inwestora z doradcą

Doradców obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, powinni być oni wyposażeni w kilka maseczek, a te wielokrotnego użytku należy każdorazowo poddać dezynfekcji np. poprzez pranie w temp. co najmniej 60° C. Ponadto doradcy powinni być wyposażeni w płyn dezynfekujący do rąk oraz komplet rękawiczek jednorazowych. Zaleca się by jak najwięcej korzystać ze zdalnych kanałów komunikacji: telefon, wideokonferencje itp. W przypadku wizyty klienta w biurze, osoby powinny być oddzielone od siebie przesłoną z plexi, a po jej zakończeniu, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane i dokładnie wywietrzone.

W przypadku jakichkolwiek objawów zarażenia, należy bezwzględnie zaniechać bezpośredniego kontaktu.

Etap drugi – montaż instalacji

Podobnie jak doradcy instalatorzy także powinni być wyposażeni w maseczki ochronne do zakrywania ust i nosa w liczbie 10 na każdą osobę. Ekipy monterskie powinny posiadać także płyn dezynfekcyjny, rękawiczki nitrylowe  jednorazowego użytku oraz termometr. Należy położyć szczególny nacisk na ograniczenie bezpośredniego kontaktu na linii instalator – inwestor. Rozmowy na temat samego montażu powinna prowadzić wyznaczona do tego jedna osoba, zachowując przy tym szczególne środki ostrożności.

Istotnym jest strony instalator – inwestor wykorzystywały różne szlaki komunikacyjne nawet jeśli nastręcza to dodatkowych trudności. Stowarzyszenie rekomenduje wykorzystanie alternatywnych wejść do pomieszczeń np. okien jeśli część instalacji znajduje się w piwnicy. Na tym etapie także bardzo ważne jest wietrzenie pomieszczeń.

Firmy wykonawcze powinny także ograniczyć do minimum wykorzystanie pomieszczeń sanitarnych należących do inwestycji lub jeśli to możliwe zaopatrzyć się we własny węzeł sanitarny. Do dobrej praktyki należy wcześniejsze dezynfekowanie elementów instalacji, które znajdą się w pomieszczeniu inwestora.

Wszystkim osobom pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanym w proces instalacji rekomenduje się stosowanie do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych.

Materiał przygotowany na podstawie: źródło

Przeczytaj również