Optymalizator mocy - do czego służy?

Pojęcia związane z fotowoltaiką dla osoby niezwiązanej z branżą mogą wydawać się "czarną magią".

 

Dlatego stworzyliśmy cykl, który wyjaśni niewtajemniczonym sporo trudno brzmiących pojęć. Dziś na tapecie OPTYMALIZATOR MOCY

Optymalizator mocy to urządzenie montowane przy modułach PV lub w puszkach połączeniowych modułów. A ich zadanie to wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu, pozwalają osiągnąć wyższe zyski energii z instalacji. Moduły smart mają zintegrowany optymalizator mocy.

Szczególnie duże korzyści z zastosowania optymalizatorów mocy  pojawiają się w przypadku niedopasowania prądowo- napięciowego na modułach PV.

Takie niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw. Może się pojawić z uwagi na:

• Tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów.

• Nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw w modułach PV.

• Punktowe zabrudzenia ogniw.

• Nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module.

• Refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury.

• Uszkodzenie diod obejściowych lub ogniw w module PV.

 

Zasada działania optymalizatora mocy

Działanie optymalizatorów mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu PV, choć w szczegółach u różnych producentów różnie się to odbywa. Co do idei, optymalizator mocy ma za zadanie obciążyć moduł PV w sposób optymalny – czyli taki, który w danych warunkach oświetlenia zapewni na wyjściu największą możliwą moc, niezależnie od tego, jaki prąd i napięcie generują pozostałe moduły w szeregu.

 

Przeczytaj również