Leasing, kredyt... Jak finansować instalację dla swojej firmy?

Kategorie: Projektant, Instalator, Aktualności, Inwestorzy, Profesjonaliści, Agro, Biznes, Farmy, Doradcy, Hurtownie i Sklepy, Dom

Fotowoltaika, jako jedno z najczęstszych przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), coraz częściej wybierana jest nie tylko przez właścicieli domów, ale również przedsiębiorstwa. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną pozwala firmom na obniżenie rachunków za prąd i zwiększenie niezależności energetycznej, a niejako przy okazji – budowanie reputacji jako ekologicznego przedsiębiorstwa.

Fotowoltaika, jako jedno z najczęstszych przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), coraz częściej wybierana jest nie tylko przez właścicieli domów, ale również przedsiębiorstwa. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną pozwala firmom na obniżenie rachunków za prąd i zwiększenie niezależności energetycznej, a niejako przy okazji – budowanie reputacji jako ekologicznego przedsiębiorstwa. Chociaż koszty instalacji PV w firmie mogą być wysokie, istnieje kilka sposobów finansowania, takich jak leasing fotowoltaiki czy kredyt na fotowoltaikę, które mogą uczynić tę inwestycję bardziej dostępną. Kredyt na fotowoltaikę, fotowoltaika w leasingu, a może rządowe lub unijne dotacje? W artykule przyjrzymy się bliżej możliwościom finansowania fotowoltaiki dla firm.

Instalacje PV w firmach – finansowanie fotowoltaiki i jej praktyczne aspekty

W poniższym artykule przyglądamy się najważniejszym kwestiom związanym z finansowaniem fotowoltaiki w firmach. Zanim jednak porównamy dostępne opcje, omówimy też zasady instalacji paneli słonecznych w firmach, koszty takiej inwestycji oraz prognozowane zyski. Szczególną uwagę poświęcimy następnie różnym formom finansowania takich inwestycji, włączając w to dotacje na fotowoltaikę, fotowoltaikę w leasingu oraz kredyt na panele fotowoltaiczne.

 

Fotowoltaika – nie tylko do domów, ale również dla firm, to coś więcej niż chwilowy trend. To skuteczna strategia w obliczu rosnących kosztów energii i zmieniających się przepisów o ochronie środowiska. Wierzymy, że dzięki kompletnym informacjom o opcjach finansowania fotowoltaiki pomożemy przedsiębiorcom w podjęciu świadomej decyzji o inwestycji.

Zasady dotyczące fotowoltaiki dla firm – przedsiębiorca jako prosument

Zgodnie z przepisami dotyczącymi fotowoltaiki dla firm, które wprowadzone zostały w roku 2019, przedsiębiorcy objęci zostali mianem prosumentów. Ten termin, łączący produkcję i konsumpcję energii elektrycznej, stał się kluczowy dla właścicieli firm, którzy planują inwestycję w system PV. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą wykorzystać energię wytworzoną przez własne instalacje fotowoltaiczne, przechowując jej nadwyżki lub przekazując je do sieci elektroenergetycznej. Taki model pozwala na gromadzenie znaczących zapasów energii, zwłaszcza w okresach intensywnego nasłonecznienia, które mogą być wykorzystane w okresach mniejszej produkcji. Proces ten odbywa się bez dodatkowych opłat związanych z dystrybucją energii elektrycznej, co jest istotnym ułatwieniem dla firm.

 

Program prosumencki, obowiązujący również dla przedsiębiorstw, umożliwiając odbieranie znacznej części wytworzonej energii znacząco ułatwił inwestycje w fotowoltaikę dla firm. Takie rozwiązanie sprawdza się głównie w przypadku mniejszych i średnich firm o ograniczonym zużyciu energii elektrycznej, dla których fotowoltaika stanowi głównie sposób na obniżenie kosztów.

Fotowoltaika dla firm – reguły rozliczania nadwyżek energii

Inwestowanie w fotowoltaikę przez firmy zyskuje na popularności. Podobnie jak w przypadku domowych instalacji PV, rozliczanie nadwyżek energii elektrycznej produkowanej przez systemy przedsiębiorstw przebiega według ustalonych wytycznych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 

  • dla instalacji do 150 kWp – obecnie (maj 2024) nadwyżki są sprzedawane po średniej cenie miesięcznej ustalonej przez Towarową Giełdę Energii. Od 1 lipca 2024 roku sprzedaż energii będzie odbywać się po średniej cenie godzinowej.
  • dla instalacji powyżej 150 kWp – urząd Regulacji Energetyki ustala kwartalne ceny regulowane dla nadwyżek. Alternatywnie energia może być sprzedawana w aukcjach OZE (do końca 2027 roku) lub poprzez umowy PPA (Power Purchase Agreement).

 

Wprowadzona w 2022 roku nowelizacja przepisów, a zwłaszcza system rozliczeń net-billing, również mają istotny wpływ na sposób, w jaki prosumenci mogą korzystać z energii słonecznej. Przewidywane na 2024 rok zmiany, polegające na rozliczaniu sprzedaży energii po stawkach godzinowych, stanowią kolejny krok w kierunku jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania energii słonecznej przez przedsiębiorstwa.

Fotowoltaika dla przedsiębiorstw na gruncie podatku VAT

Fotowoltaika dla firm, choć wiąże się ze znacznymi kosztami początkowymi, niesie też korzyści finansowe, między innymi kontekście podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwa, które są płatnikami VAT, mają możliwość otrzymania zwrotu tego podatku w wysokości 23% od kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

 

Aby skorzystać z tej ulgi, spełnione muszą być następujące warunki:

 

  • instalacja musi służyć wyłącznie firmie,
  • sprzedawca lub montażysta musi być podatnikiem VAT,
  • należy posiadać fakturę VAT potwierdzającą zakup i montaż fotowoltaiki.

 

Dzięki temu rozwiązaniu koszty instalacji stają się bardziej przystępne, co jest istotne zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Należy pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne dla firm mogą być również objęte odpisem amortyzacyjnym – dotyczy to też finansowania poprzez leasing fotowoltaiki, któremu przyjrzymy się bliżej w dalszej części tego artykułu.

 

Wymagania prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych dla firm

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych w firmach wymaga przestrzegania określonych przepisów prawnych, które różnią się w zależności od mocy instalacji.

 

Instalacje do 1 MW – głównym obowiązkiem jest zarejestrowanie instalacji w rejestrze prowadzonym przez URE (uzyskanie Wpisu do rejestru producentów energii w małych instalacjach).

 

Instalacje powyżej 1 MW – w tym przypadku niezbędne jest uzyskanie koncesji, która to umożliwia sprzedaż energii na określonych warunkach.

 

Firmy, które nie są uznawane za prosumentów, muszą prowadzić dokumentację i raportować swoją produkcję energii z OZE oraz przekazywać ją do sieci dystrybucji. Co pół roku są też one zobowiązane do przesłania odpowiednich sprawozdań do URE.

Fotowoltaika dla firm – dopasowanie wielkości instalacji do potrzeb biznesowych

Podczas podejmowania decyzji o instalacji fotowoltaicznej, kluczową rolę odgrywa zaplanowanie wielkości systemu do potrzeb i możliwości działalności.

 

Ustawa dotycząca odnawialnych źródeł energii w Polsce wyróżnia trzy główne kategorie instalacji fotowoltaicznych, zależne od ich mocy, która ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności w różnych typach firm.

 

Mikroinstalacje OZE o mocy poniżej 150 kWp – polecane dla mniejszych i średnich firm (np. małe sklepy, biura), których stosunkowo niewielka moc generuje energię elektryczną w ilości wystarczającej do zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych firmy. Mikroinstalacje tego typu mogą znacząco obniżyć rachunki za prąd w obliczu rosnących kosztów energii i są stosunkowo łatwe w instalacji i obsłudze.

 

Małe instalacje OZE o mocy od 150 kWp do 1 MWp – sprawdzające się w średnich firmach (np. hotele, większe sklepy, małe zakłady produkcyjne). Zaspokajają potrzeby energetyczne tego rodzaju budynków i umożliwiają sprzedawanie nadwyżek produkcji.

 

Instalacje OZE o mocy powyżej 1 MWp – przeznaczone dla dużych zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Ich montaż zazwyczaj wiąże się z bardzo wysokimi kosztami początkowymi, ale jednocześnie oferują one największe możliwości w zakresie zaspokojenia potrzeb energetycznych oraz generowania oszczędności czy dochodów z nadwyżek produkcji.

Firmowa fotowoltaika na dachu lub na gruncie

Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach budynków firmowych, co jest popularnym wyborem ze względu na niższe koszty i wykorzystanie już istniejącej przestrzeni. Dachowe instalacje są zwykle bardzo wydajne – szczególnie na budynkach z dużymi dachami i korzystnym ustawieniem względem słońca.

 

Inną opcją jest montaż instalacji na gruncie, co jest preferowanym wyborem dla firm dysponujących wolnymi terenami. Takie rozwiązania oferują większą elastyczność w wyborze lokalizacji i kąta nachylenia paneli, co może zwiększyć ich efektywność energetyczną.

 

Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na bardziej innowacyjne, choć przy tym często droższe metody, takie jak integracja fotowoltaiki z architekturą budynku. Przykładem są panele na elewacjach, których montaż może dać jednocześnie estetyczny i funkcjonalny efekt na miejskich biurowcach utrzymanych w nowoczesnym stylu.

Umiejscowienie fotowoltaiki dla firm

Przy planowaniu instalacji fotowoltaicznej w firmie należy pamiętać o właściwym jej umiejscowieniu. Kluczowe jest znalezienie stabilnego i wytrzymałego dachu lub gruntu, który nie jest zacieniony, co mogłoby ograniczyć produkcję energii przez panele fotowoltaiczne.

Należy uwzględnić wszelkie potencjalne źródła zacienienia wokół, aby minimalizować jego negatywny wpływ na efektywność instalacji.

 

Istotne jest również odpowiednie ustawienie kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych. Najlepiej jest skierować je w stronę południową pod kątem 30-35 stopni, aby uzyskać maksymalną produkcję energii. W przypadku niemożliwości takiego ustawienia, rozwiązaniem jest montowanie paneli pod innymi kątami lub w różnych kierunkach.

 

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność instalacji fotowoltaicznych w firmach, warto rozważyć zastosowanie modułów dwustronnych lub paneli fotowoltaicznych z trackerami.

Korzyści z inwestycji w fotowoltaikę dla firm – niższe rachunki i budowa reputacji

Inwestycja w fotowoltaikę dla firm to skuteczny sposób na obniżenie bieżących kosztów operacyjnych działalności, a jednocześnie szereg długoterminowych zysków. Przedstawiamy kluczowe zalety fotowoltaiki w przedsiębiorstwach – zarówno oszczędności na rachunkach, jak i inne korzyści związane z instalacjami PV.

 

Podstawową korzyścią z posiadania fotowoltaiki przez firmę jest widoczne zmniejszenie wydatków na prąd. Dzięki wyprodukowanej przez system energii elektrycznej, przedsiębiorstwa z różnych branż mogą znacząco obniżyć swoje koszty bieżące. Dokładne oszczędności zależeć będą od wielkości instalacji i indywidualnego zużycia energii elektrycznej – według ogólnych szacunków mogą sięgać nawet 50-70% miesięcznych kosztów energii.

 

W przypadku, gdy instalacja produkuje więcej energii, niż firma jest w stanie zużyć, nadwyżki mogą być sprzedawane do sieci energetycznej. Dzięki energii z fotowoltaiki firma może generować dodatkowy dochód.

 

Instalacje fotowoltaiczne w firmie mogą korzystnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa, promując je jako świadome ekologicznie, społecznie odpowiedzialne i otwarte na innowacyjne rozwiązania. Dzięki nim firma demonstrować może swoje zaangażowanie w ochronę środowiska oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju, co może przyciągnąć uwagę nowych klientów i wzmacniać lojalność tych obecnych.

 

Obiekty wyposażone w instalacje fotowoltaiczne mogą zyskać na wartości, co stanowi dodatkowy atut inwestycyjny.

Koszty instalacji fotowoltaicznej dla firm: analiza i przykładowe wyliczenia

Zakup paneli fotowoltaicznych dla firm niesie za sobą wiele różnych kosztów, które są zależne od wielu czynników, takich jak wielkość instalacji, jej rodzaj i charakterystyka miejsca montażu. Poniżej analizujemy wydatki początkowe na system PV wraz z przykładowym wyliczeniem kosztów takiej instalacji.

 

Zakup paneli fotowoltaicznych – największa ze składowych kosztów inwestycji w fotowoltaikę. Ceny paneli fotowoltaicznych, różnią się między sobą w zależności od rodzaju, mocy i technologii produkcji. Średnia cena paneli fotowoltaicznych waha się w zakresie od 350 do 550 zł za każdy zainstalowany 1 kWp (kilowatopik). Sumaryczny koszt paneli wynosi ponad połowę całości wydatków na inwestycję.

 

Systemy mocowania – koszt systemów mocowania zależy od rodzaju powierzchni, na której są instalowane panele (dach płaski, dach skośny lub grunt). Wydatek ten może stanowić około 10-15% całkowitego kosztu instalacji fotowoltaiki w firmie.

 

Inwerter – to urządzenie niezbędne do konwersji prądu stałego na prąd zmienny, który może służyć do zasilania w firmie. Jego cena zależy od mocy i funkcjonalności, zwykle jednak wynosi od 5% do 10% całkowitej wartości instalacji w system PV.

 

Montaż fotowoltaiki – składają się na niego koszty prac przeprowadzonych przez specjalistyczną ekipę, a które mogą różnić się w zależności od lokalizacji montażu i skomplikowania instalacji. W większości przypadków stanowią one do 10% kosztu całej instalacji.

 

Monitoring fotowoltaiki i inne elementy – system monitorowania instalacji fotowoltaicznej, a także zabezpieczenia i okablowanie to ostatnie składowe całkowitego kosztu instalacji fotowoltaicznej. Ich wysokość daje ok. 5-10% całości kosztów systemu.

 

Ile w praktyce może kosztować fotowoltaika dla firm? Finalna wycena przedsięwzięcia zależeć będzie od wielkości instalacji (ilości paneli fotowoltaicznych. W przypadku mikroinstalacji (do 150 kWp) może wynieść od 80 do 120 tys. (zakup paneli, wykonanie mocowania, zakup inwertera, dodatkowe elementy systemu oraz jego instalacja w miejscu przedsięwzięcia).

 

Odpowiednio wyższe będą koszty dla małej instalacji (150 kWp-1 MWp) – przykładowo, instalacja o mocy 500 kWp od 450 do nawet 800 tys. zł.

 

W przypadku dużej instalacji (powyżej 1 MWp) – koszt instalacji może przekroczyć 1 milion zł. Na wysoką cenę tak rozbudowanego systemu wpłynąć może potrzeba dostosowania terenu i potencjalne modyfikacje bieżącej infrastruktury.

 

Jak widać na przykładzie, koszty instalacji fotowoltaicznej dla firm są zróżnicowane. Podejmując decyzję o inwestycję w system PV należy dokładnie przeanalizować zarówno swoje potrzeby energetyczne, jak również możliwości inwestycyjne. Pozwoli na optymalne dopasowanie typu i wielkości instalacji do danej działalności. Koszt planowanego przedsięwzięcia może mieć również znaczenie przy wyborze sposobu finansowania fotowoltaiki.

Zwrot z inwestycji w fotowoltaikę dla firmy

Średni czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę dla firm wynosi od 5 do 9 lat. Po upływie tego okresu energia wytworzona przez panele staje się praktycznie darmowa, co oznacza stałe oszczędności przez resztę działalności systemu PV. Inwestycja w fotowoltaikę zapewnia ochronę przed ewentualnymi przyszłymi wzrostami cen energii, co przekłada się na stabilność finansową oraz przewidywalność kosztów.

 

Instalacja PV dla przedsiębiorstwa to decyzja, która niesie ze sobą liczne korzyści – zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Wykorzystanie dostępnych programów dotacji do fotowoltaiki może dodatkowo zwiększyć opłacalność inwestycji. W dalszej części tego artykułu omówimy możliwości finansowania fotowoltaiki dla firm.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm – przegląd programów

Osoby prywatne, poszukujące wsparcia finansowego na instalację fotowoltaiki, mogą aplikować o dotacje m.in. z programu Mój Prąd lub programu Czyste powietrze. Z kolei polskie firmy mają możliwość pozyskania dofinansowania z różnych programów dotacyjnych, preferencyjnych pożyczek oraz kredytów, które wspierają inwestycje ekologiczne, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz modernizację infrastruktury.

 

Dodatkowo, w niektórych regionach kraju działają lokalne inicjatywy wspierające zielone inwestycje, co pozwala firmom na jeszcze większe oszczędności. Dzięki tym programom przedsiębiorstwa mogą szybciej osiągnąć zwrot z inwestycji i cieszyć się korzyściami płynącymi z wykorzystania energii słonecznej.

Program Energia Plus – dofinansowanie do fotowoltaiki w 2024 roku

Program Energia Plus, powstały z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adresowany jest do przedsiębiorstw działających na terenie całego kraju. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie firm w realizacji inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko. Priorytety programu obejmują poprawę jakości powietrza, redukcję zużycia energii pierwotnej i obniżenie emisji dwutlenku węgla.

 

Beneficjenci mogą korzystać z dwóch form wsparcia: bezzwrotnego dofinansowania (dotacji) lub zwrotnego (pożyczki preferencyjnej). Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w technologie produkcji energii elektrycznej w obiegu ORC.

 

Z kolei pożyczka preferencyjna może pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych, z kwotami od 500 tysięcy złotych do 300 milionów złotych. Ta forma wsparcia jest szczególnie korzystna dla firm planujących inwestycje w instalacje fotowoltaiczne.

 

Obecnie trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Energia Plus, ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego na instalację fotowoltaiki powinni złożyć wniosek do 13 grudnia 2024 roku.

 

Wnioski, które spełniają kryteria dotyczące finansowania fotowoltaiki dla firm, są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie internetowej funduszu.

Kredyt na panele fotowoltaiczne – fundusze z Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) proponuje różnorodne opcje finansowania fotowoltaiki dla firm, w ramach programu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) i modernizację budynków. W ofercie BGK znajdują się programy dotacji, pożyczek preferencyjnych i gwarancji, które są szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w fotowoltaikę.

 

Kredyt ekologiczny, finansowany przez Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, to jedna z propozycji BGK, skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz small mid-caps (małe spółki o średniej kapitalizacji) i mid-caps (spółki o średniej kapitalizacji). Ten preferencyjny kredyt ma na celu modernizację infrastruktury firm w celu zmniejszenia zużycia energii. Można go przeznaczyć na zakup i instalację fotowoltaiki, o ile przyczyni się to do obniżenia zużycia energii elektrycznej przez firmę na wymaganym poziomie minimalnym co najmniej 30%.

Program FEnIKS 2021-2027 – dotacje unijne na fotowoltaikę dla firm

FEnIKS, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, to program finansowany z dotacji unijnych, którego łączny budżet na lata 2021-2027 wynosi 25 miliardów euro. W ramach tego programu przedsiębiorcy mają dostęp do różnorodnych form wsparcia, włączając w to dotacje oraz połączone instrumenty pożyczkowe i dotacyjne.

 

Głównym celem programu FEnIKS jest wspieranie projektów z zakresu ochrony środowiska, energetyki, transportu, kultury oraz zdrowia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aktualnie, polskie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę w ramach Priorytetu 1 Programu, czyli Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności (wsparcie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych).

Gwarancja Biznesmax – dofinansowanie fotowoltaiki w formie zwrotu odsetek od kredytu

Dofinansowanie Gwarancja Biznesmax obejmuje inwestycje związane z modernizacją energetyczną budynków zakładowych oraz podniesieniem ich efektywności energetycznej, włączając w to instalację urządzeń OZE, takich jak fotowoltaika dla firm.

 

Gwarancja Biznesmax to unikalna forma zabezpieczenia kredytowego, udostępniana w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjności firm. Istotną zaletą tej gwarancji jest możliwość otrzymania dotacji na fotowoltaikę w postaci zwrotu odsetek od udzielonego kredytu - w praktyce zapłacone odsetki są refundowane. Tego rodzaju wsparcia mogą skorzystać głównie przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Komercyjne finansowanie fotowoltaiki – kredyt na panele fotowoltaiczne, fotowoltaika w leasingu

Chociaż programy dofinansowań rządowych i unijnych mogą zapewnić znaczące wsparcie, czasem nie wystarczają one do pokrycia wszystkich kosztów inwestycji. W takich sytuacjach komercyjne opcje finansowania stają się doskonałym uzupełnieniem, umożliwiającym przedsiębiorcom realizację ich ekologicznych przedsięwzięć.

Kredyt na fotowoltaikę

Kredyty bankowe są jedną z najczęściej wybieranych form finansowania w sektorze prywatnym. Banki oferują różnorodne produkty kredytowe, dostosowane do specyfiki i wymagań poszczególnych projektów. Często są to kredyty z korzystnymi stawkami procentowymi, uwzględniającymi niższe ryzyko związane z inwestycjami proekologicznymi.

 

Firmy zainteresowane kredytem na panele fotowoltaiczne mogą wybierać spośród różnych opcji kredytowych, takich jak kredyt inwestycyjny czy kredyt obrotowy, w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Dzięki kredytowi na fotowoltaikę przedsiębiorstwa mogą szybko rozpocząć inwestycję w system PV i czerpać z niego korzyści, takie jak obniżenie rachunków za energię elektryczną i zwiększenie niezależności energetycznej.

 

Zawsze jednak przed zaciągnięciem kredytu zaleca się dokładne przeanalizowanie dostępnych ofert i wybór tej, która najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom spłaty firmy.

Leasing fotowoltaiki dla firm

Wiemy, z jak wysokimi kosztami wiąże się fotowoltaika – leasing to kolejna korzystna opcja dla firm, które zamierzają zainwestować w odnawialne źródła energii, jednak nie posiadają wystarczających środków na pokrycie początkowych kosztów. Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca się ku leasingowi jako alternatywie dla tradycyjnych metod finansowania instalacji fotowoltaicznych. Leasing działa na podobnych zasadach jak leasing samochodowy, z tym że w tym przypadku obiekt umowy to instalacja fotowoltaiczna.

 

Firmy zainteresowane fotowoltaiką w leasingu mogą wybierać spośród różnych opcji leasingu, takich jak leasing operacyjny czy finansowy, co daje im elastyczność w dostosowaniu struktury finansowania do własnych potrzeb i preferencji. Istnieje również możliwość uwzględnienia w umowie leasingowej dodatkowych usług, takich jak serwisowanie czy ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, co może być dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorstw.

 

Opłaty leasingowe są rozłożone na cały okres umowy, co ułatwia efektywne zarządzanie przepływami finansowymi. Dodatkowo, w wielu przypadkach istnieje opcja wykupu instalacji po zakończeniu umowy leasingowej na preferencyjnych warunkach.

 

W ramach leasingu przedsiębiorca opłaca comiesięczną ratę, która zazwyczaj jest niższa od oszczędności uzyskiwanych dzięki instalacji. Formalnym właścicielem instalacji jest leasingodawca – oznacza to, że przedsiębiorca nie może skorzystać z dofinansowania publicznego na zakup i instalację paneli.

 

Leasing fotowoltaiki przynosi liczne korzyści. Dzięki niemu wydatki związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej są rozłożone na dłuższy okres, co wpływa pozytywnie na budżet przedsiębiorstwa. Leasing fotowoltaiki pozwala na wykonanie instalacji PV bez konieczności dysponowania pełną kwotą inwestycji z góry, co ułatwia dostęp do tej technologii szerszemu gronu przedsiębiorców bez ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Oprócz tego, leasing fotowoltaiki może również przynosić korzyści podatkowe, takie jak możliwość odliczenia rat leasingowych od podstawy opodatkowania.

 

Przed dokonaniem wyboru należy dokładnie przeanalizować dostępne oferty leasingowe, biorąc pod uwagę oprocentowanie, długość umowy i warunki końcowe. Wybrane instytucje finansowe mogą oferować specjalistyczne produkty leasingowe dedykowane instalacjom OZE, które są lepiej dopasowane do potrzeb i specyfiki danej branży.

 

Warto podkreślić, że leasing na fotowoltaikę jako metoda finansowania nie jest zarezerwowany wyłącznie dla firm leasingowych, ale może być również oferowany bezpośrednio przez przedsiębiorstwa montujące instalacje PV.

 

Leasing na fotowoltaikę jest dostępny dla firm o różnej wielkości. Jednak firma leasingowa może odrzucić wniosek po analizie dokumentów z różnych powodów, takich jak krótka historia działalności, brak zdolności kredytowej, negatywna historia kredytowa czy ryzykowne powiązania kapitałowe i osobowe.

 

Firmy rozważające leasing fotowoltaiki mogą skorzystać z kalkulatorów online, które pomagają oszacować koszty i potencjalne oszczędności związane z taką inwestycją. To narzędzia umożliwiające przedsiębiorstwom szybkie porównanie różnych opcji leasingowych i oszacowanie zwrotu z inwestycji w zależności od ich indywidualnych potrzeb i warunków finansowych. Korzystanie z kalkulatora leasingu fotowoltaiki może być pierwszym krokiem w procesie podejmowania decyzji dotyczącej inwestycji.

Fotowoltaika w leasingu a kredyt na fotowoltaikę

Nie da się ukryć, że inwestowanie w panele fotowoltaiczne wymaga znacznych nakładów finansowych, co może stanowić wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Dlatego też leasing fotowoltaiki lub kredyt na panele fotowoltaiczne stają się atrakcyjnymi opcjami finansowania instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja w panele słoneczne może zwrócić się już po kilku latach, co oznacza znaczne oszczędności na rachunkach za prąd, bez konieczności korzystania z dopłat czy programów wsparcia.

 

Wybór między leasingiem a kredytem może być trudny, ponieważ obie opcje mają swoje zalety. Inwestycja gotówkowa lub kredytowa pozwala na odliczenie podatku VAT i amortyzację przez 10 lat, co przynosi długoterminowe korzyści podatkowe. Leasing operacyjny może przyspieszyć te korzyści, szczególnie przy wyższym udziale własnym, co umożliwia początkowe obniżenie podatku dochodowego i odliczenie VAT.

Jak wybrać sposób finansowania fotowoltaiki dla firmy?

Wybór odpowiedniego sposobu finansowania fotowoltaiki dla firmy jest kluczowym krokiem, który może mieć znaczący wpływ na sukces inwestycji z zakresu OZE. Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas tego procesu decyzyjnego. Przedsiębiorstwo powinno ocenić swoją zdolność finansową i dostępność kapitału na inwestycję w fotowoltaikę. Następnie warto rozważyć różne opcje finansowania, takie jak kredyty na fotowoltaikę, leasing fotowoltaiki, dotacje na fotowoltaikę lub pożyczki preferencyjne na fotowoltaikę oferowane przez programy rządowe.

 

Niezbędnym elementem analizy jest również określenie oczekiwanej rentowności inwestycji oraz terminu zwrotu zainwestowanego kapitału. Warto przy tym uwzględnić aspekty podatkowe związane z różnymi formami finansowania, które mogą wpłynąć na całkowity koszt inwestycji oraz jej opłacalność.

 

Ostateczny wybór powinien być dopasowany do konkretnych potrzeb i możliwości finansowych danego przedsiębiorstwa, mając na uwadze zarówno krótko- jak i długoterminowe cele oraz strategie rozwoju firmy.

Opłacalność fotowoltaiki dla przedsiębiorstw w 2024 r. – prognozy na przyszłość

Obecnie przedsiębiorstwa mierzą się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi kosztów operacyjnych, z których jednym z najważniejszych jest energia elektryczna. Analizy rynkowe wskazują, że koszty energii mogą stanowić znaczną część budżetu firmowego, dochodząc nawet do 50%, a w niektórych sektorach nawet 70%. W tym kontekście inwestycja w fotowoltaikę staje się nie tylko krokiem ekologicznym, ale i strategiczną decyzją biznesową, zarówno dla dużych korporacji, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw.

 

Wykorzystanie energii słonecznej w działalności biznesowej oznacza spore oszczędności i zwiększenie efektywności energetycznej. Kluczową rolę odgrywa tutaj autokonsumpcja, czyli bezpośrednie wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej przez firmę. Pozwala to na znaczne ograniczenie zależności od tradycyjnych dostawców energii i stabilizację kosztów operacyjnych.

 

Zastosowanie systemów magazynowania energii umożliwia gromadzenie nadwyżek produkcyjnych, co zapewnia ciągłość działania przedsiębiorstwa nawet w przypadku krótkotrwałych przerw w dostawie energii z sieci zewnętrznej.

 

Fotowoltaika dla firm staje się coraz bardziej atrakcyjna zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym. Prognozy wskazują na dalszy dynamiczny rozwój tego sektora, spowodowany rosnącą świadomością ekologiczną i dążeniem do zrównoważonego rozwoju. Postęp technologiczny, w tym coraz bardziej wydajne panele i lepsze systemy magazynowania energii, umożliwi najpewniej jeszcze szersze wykorzystanie energii słonecznej przez przedsiębiorstwa.

Fotowoltaika – leasing, kredyt i inne formy finansowania inwestycji. Podsumowanie

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i stale wzrastających kosztów energii coraz więcej firm zwraca uwagę na alternatywne źródła energii. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań jest fotowoltaika, która umożliwia konwersję energii słonecznej na energię elektryczną. Ta innowacyjna technologia wspiera zrównoważony rozwój i daje realną szansę na obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstw.

 

Fotowoltaika staje się kluczowym narzędziem optymalizacji finansowej dla firm, nie tylko dla gospodarstw domowych. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej jako sposób na obniżenie rachunków za prąd. Przy nieustannych podwyżkach cen energii elektrycznej, osiągnięcie niezależności energetycznej staje się istotnym elementem strategii redukcji kosztów operacyjnych. Przedsiębiorstwa jako pierwsze odczuwają skutki rosnących cen prądu i problemy z jego dostępnością, zwłaszcza w okresach wzmożonego zapotrzebowania. Firmy mają pełną swobodę w określaniu mocy projektowanej instalacji, co pozwala na sprzedaż ewentualnych nadwyżek energii do zakładu energetycznego.

 

Fotowoltaika dla przedsiębiorstw to długoterminowa inwestycja, która przynosi liczne korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz wizerunkowe. To wszystko sprawia, że z roku na rok stopniowo przybywa firm, które decydują się na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych i produkowanie za ich pomocą energii elektrycznej. Opcje finansowania, takie jak leasing fotowoltaiki czy kredyt na fotowoltaikę, mogą przyczynić się do wzrostu liczby przedsięwzięć z tego zakresu.

Może ci
się również
spodobać