Elektrownie fotowoltaiczne w Polsce - koszt i opłacalność

Kategorie: Inwestorzy, Agro, Biznes, Farmy, Doradcy

Instalacje fotowoltaiczne z roku na rok zyskują na popularności zarówno wśród inwestorów indywidualnych, przedsiębiorców, jak i rolników. Fakt ten nie powinien nikogo dziwić. Fotowoltaika to jedna z najbardziej opłacalnych form pozyskiwania energii ze Słońca. Co ważne, energia ta jest w pełni ekologiczna i darmowa.

Czy rozwiązania te sprawdzają się także na skalę przemysłową? Ile w Polsce działa elektrowni fotowoltaicznych? Ile kosztuje budowa elektrowni fotowoltaicznej?

Elektrownia fotowoltaiczna – co to jest?

Elektrownia fotowoltaiczna, znana również pod pojęciem park fotowoltaiczny lub farma fotowoltaiczna, to skalowalny system fotowoltaiczny (system PV) przeznaczony do dostarczania energii do sieci energetycznej. Różnią się one od większości instalacji PV montowanych w budynkach i innych zdecentralizowanych zastosowań energii słonecznej, ponieważ dostarczają energię na poziomie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a nie do lokalnego użytkownika lub użytkowników. 

 

Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MWp została zbudowana przez Arco Solar w Lugo koło Hesperii w Kalifornii pod koniec 1982 r., a w 1984 r. w Carrizo Plain powstał park o mocy 5,2 MWp. Kolejne elektrownie fotowoltaiczne powstały też w Niemczech. Moc większości z nich wynosi powyżej 1 MWp, z czego ponad 50 obiektów pochwalić się może osiągami na poziomie powyżej 10 MWp. Inwestycjami w odnawialne źródła energii zainteresowała się także Hiszpania po wprowadzeniu taryf gwarantowanych w 2008 roku. Stała się ona w tamtych latach na krótko największym rynkiem, z około 60 parkami fotowoltaicznymi o mocy powyżej 10 MW, ale niestety zachęty te zostały wycofane. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Francja, Kanada, Australia i Włochy, również stały się ważnymi rynkami, co odzwierciedla lista zbudowanych na tych terenach elektrowni fotowoltaicznych.

Ile prądu wytwarzają elektrownie fotowoltaiczne w Polsce?

Z danych przedstawionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynika, że na dzień 1 marca 2021 r. sumaryczna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wyniosła 4216,3 MW. Miesiąc wcześniej podawano informacje o 4088,9 MW. Jak więc wynika z prostego rachunku, w lutym 2021 roku wzrost mocy zainstalowanej w polskiej fotowoltaice wyniósł 127,4 MW, co w porównaniu rok do roku oznacza wzrost (w lutym 2020 roku przyrost mocy wyniósł 124 MW). Co ciekawe, rekord w ilości wyprodukowanego z fotowoltaiki prądu wystąpił w dniu 9 kwietnia. Wówczas elektrownie fotowoltaiczne o godzinie 12:45 pracowały z mocą 2779,3 MW. Trzeba przy tym pamiętać, że Polska Sieć Elektroenergetyczna agreguje jedynie częściowe dane, nie uwzględniając ilości energii wytworzonej przez prosumentów.

Największe elektrownie fotowoltaiczne w Polsce

Na liście największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce znajdują się m.in.:

 • Elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I

  Wchodzi ona w skład struktur spółki TAURON. Jej budowa rozpoczęła się w lutym 2020 roku w miejscowości Stradzewo (gmina Choszczno) w województwie zachodniopomorskim. W ramach inwestycji zamontowano 16 tys. paneli PV. Planowana produkcja energii elektrycznej z tej instalacji wynosi około 6 tysięcy MWh w skali roku, co pozwala na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną 2,5 tys. gospodarstw domowych.

 • Elektrownia fotowoltaiczna Jaworzno

  Powstała w grudniu 2020 r. Jej moc wynosi 5 MW i zbudowana została z 12 tys. modułów fotowoltaicznych, które zajęły powierzchnię około 22 tys. m2. Szacuje się, że działalność elektrowni fotowoltaicznej w Jaworznie wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 o blisko 4,9 tys. ton rocznie. Z kolei wyprodukowana przez nią energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ponad 2 tys. gospodarstw domowych. Do jej powstania również przyczyniła się Grupa TAURON.

 • Elektrownia fotowoltaiczna w Czernikowie

  Należy do grupy kapitałowej Energa. Jej moc wynosi blisko 4 MW, dokładnie 3,77 MW i zlokalizowana jest na terenie o powierzchni około 7-8 ha. W jej skład wchodzi 16 tys. modułów PV, posiada też kontenerową stację transformatorową w skład, której wchodzi rozdzielnia niskiego napięcia, komory transformatorów i rozdzielni średniego napięcia z nastawnią, a także przyłącze kablowe podziemne do linii SN 15 kV. Roczny potencjał w produkcji energii elektrycznej z tej farmy PV szacowany jest na 3 500 MWh, co powinno pokryć zapotrzebowanie około 1 600 gospodarstw domowych na prąd.

 • Elektrownia fotowoltaiczna w Bierutowie

  Powstała w 2018 roku i należy do spółki EnergiaLine. Jej moc szacowana jest na 2,059 MW i została zbudowana z 7920 paneli fotowoltaicznych. Inwestor otrzymał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w tej elektrowni PV do końca 2030 r.

 • Elektrownia fotowoltaiczna w Cieszanowie

  Składa się z 8333 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych, których moc jednostkowa wynosi 240 Wp. Z szacunków wynika, że łączna moc elektrowni wynosi 2,0 MW. Z informacji przedstawionych na stronie gminy Cieszanów wynika, że elektrownia PV wybudowana została przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY  w ramach projektu „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Choć wydaje się, że wskazane powyżej farmy fotowoltaiczne są w stanie wygenerować olbrzymie ilości prądu, to jednak okazuje się, że zostały one w całości zdeklasowane przez farmę PV zlokalizowaną w Białczyku pod Witnicą. Jej moc szacowana jest na 64,4 MW. Co ciekawe, została ona zrealizowana bez dopłat oraz publicznych gwarancji sprzedaży energii.

Elektrownia fotowoltaiczna – cena

 

 

Inwestorzy zainteresowani budową farm fotowoltaicznych mogą liczyć na różnego rodzaju formy wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej. Do lokowaniu kapitału w OZE zachęcają ich także preferencyjne warunki budowalne oraz coraz niższe ceny poszczególnych elementów instalacji PV.

 

Cena elektrowni fotowoltaicznych jest jednak olbrzymia dla zwykłych śmiertelników. Składa się na nią bowiem koszt zakupu lub dzierżawy działki, jak i instalacji PV. Szacuje się, że do montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW potrzeba terenu o powierzchni 2 ha. Koszt zakupu 1 ha szacować można około 100 tys. zł. Instalacja PV o mocy 1 MW może kosztować więc nawet 2,5 mln zł po wliczeniu kosztów robocizny i materiału. To ogromne przedsięwzięcie, jednak jak widać na powyższych przykładach, realne do wykonania.

 

Myśląc o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne, trzeba też mieć na uwadze fakt, że do jej uruchomienia potrzebna jest podpisana umowa z odbiorcą. W tej roli najczęściej występują sieci energetyczne. Istnieje jednak też możliwość sprzedaży energii lokalnym zakładom produkcyjnym, co w praktyce zwykle okazuje się bardziej rentownym rozwiązaniem. Jeśli uda nam się wynegocjować dobre warunki, instalacja działać będzie bez przestojów i awarii, to zwrot z inwestycji przy zakładanych kosztach powinien nastąpić po około 15 latach. Żywotność elektrowni fotowoltaicznych szacowana jest z kolei na około 30 lat, co sprawia, że przez blisko połowę tego okresu inwestorzy generują czysty zysk.

 

 

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Może ci
się również
spodobać