Dofinansowanie do pompy ciepła 2024

Kategorie: Projektant, Instalator, Aktualności, Inwestorzy, Profesjonaliści, Agro, Biznes, Farmy, Doradcy, Hurtownie i Sklepy, Dom

Dostępne w 2024 dofinansowania do pomp ciepła nie tylko wspierają finansowo proces zakupu i montażu pomp ciepła, ale także mają istotny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.  W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, inwestycje w tego typu urządzenia stają się coraz bardziej atrakcyjne.

Komu przysługuje dofinansowania do pompy ciepła? Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dotacji? Ile wynoszą kwoty, które można uzyskać na realizację przedsięwzięcia? Poniżej omawiamy aktualne opcje dofinansowania pomp ciepła w ramach programów: Czyste Powietrze, Moje Ciepło i Mój Prąd. 

Pompy ciepła popularniejsze dzięki dofinansowaniom

Dofinansowania do pompy ciepła stanowią bardzo ważny element wspierający rozwój sektora OZE oraz zastosowanie bardziej ekologicznych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia budynków. Polegają one na udzieleniu bezzwrotnego wsparcia finansowego (najczęściej rządowego) oraz skierowane są do osób fizycznych, jak również firm, które zdecydują się na instalację systemów grzewczych opartych na pompach ciepła. 

Dzięki tym dofinansowaniom, koszty zakupu i montażu pompy mogą być znacznie zmniejszone, co sprawia, że technologia ta staje się bardziej dostępna dla szerokiego grona odbiorców. W efekcie służy to nie tylko oszczędnościom energii i redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale również promuje i znacznie przyspiesza transformację sektora grzewczego w kierunku bardziej zrównoważonej i efektywnej energetycznie przyszłości.

 

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2024 roku – dostępne programy

Planujesz instalację pompy ciepła w domu? Jesteś zainteresowany dotacjami na cele związane z zakupem i montażem tego typu systemów grzewczych? Wybierz jeden z trzech dostępnych programów dofinansowań – Czyste Powietrze, Moje Ciepło lub Mój Prąd. Poniżej omawiamy szczegółowo opcje na dofinansowanie do pompy ciepła w 2024 r.

 

Czyste Powietrze – dofinansowanie do pompy ciepła (nawet do 135 000)

Program Czyste Powietrze oferuje możliwość uzyskania nieodpłatnych dotacji, które można przeznaczyć na termomodernizację budynku oraz zastąpienie przestarzałego źródła ciepła bardziej ekologiczną alternatywą. Poprzez udział w tej inicjatywie, można nie tylko zwiększyć wydajność energetyczną swojego domu, ale także skutecznie wesprzeć wysiłki podejmowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Czyste Powietrze to program dotacji zaplanowany do 2029 roku włącznie. Prace objęte dofinansowaniem powinny zostać zakończone przed 30 czerwca 2029 roku. Limit dotacji w ramach programu Czyste Powietrze w 2024 roku ma wynieść planowo 5,4 miliarda złotych. Umowy o dofinansowanie będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku. 

Program Czyste Powietrze jest kierowany do tych osób, które planują wymianę starego źródła ciepła na pompę ciepła, a także chcących przeprowadzić termomodernizację budynku. Program ten wyróżniają trzy progi dotacji – wysokość dofinansowania zależy od tego, do którego progu klasyfikuje się wnioskodawca.

 

Za efektywne źródła ciepła uznawane są:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • pompy ciepła,
 • kotły gazowe, olejowe, na pellet,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • instalacja C.O. i C.W.U.,
 • wentylacja z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna.

 

Termomodernizacja rozumiana może być jako:

 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi,
 • wymiana bram garażowych,
 • ocieplenie przegród,
 • ocieplenie fundamentów i poddaszy.

Warunkiem realizacji działań z podzakresu termomodernizacji jest posiadanie efektywnego źródła ciepła, które to może zostać nabyte przez beneficjenta w ramach programu.

 

Program Czyste Powietrze – dla kogo dofinansowanie na pompę ciepła?

Z finansowania w ramach programu Czyste Powietrze skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów jednorodzinnych wielorakich (np. bliźniak z wyodrębnioną księgą wieczystą). Program Czyste Powietrze, służący poprawie jakości powietrza i podnoszeniu efektywności energetycznej domów, umożliwia pozyskanie dofinansowania z zakresu efektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynku. 

 

Czyste Powietrze – progi dochodowe

W ramach programu Czyste Powietrze wyróżnić możemy trzy następujące progi:

 1. Dofinansowanie podstawowe – suma rocznych dochodów mieszkańców nie przekracza 135 000 zł.
 2. Dofinansowanie podwyższone – miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
 • 2 651 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
 • 1 894 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności nie może przekroczyć 40-krotności kwoty minimalnej za pracę.

 1. Dofinansowanie najwyższe – miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
 • 1 526 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
 • 1 090 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku potwierdzonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskodawcy również przysługuje najwyższy poziom dofinansowania.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności nie może przekraczać 20-krotności kwoty minimalnej za pracę.

W programie Czyste Powietrze, do określenia uprawnień do dofinansowania brany jest pod uwagę dochód netto wnioskodawcy oraz pozostałych domowników.

 

Czyste Powietrze a lista ZUM 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w ramach programu Czyste Powietrze otrzymać można dofinansowanie wyłącznie na urządzenia, które znajdują się na tzw. liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM. Cała lista urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania dostępna jest na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl.

Powstaje ona we współpracy z producentami, którzy muszą zarejestrować swoje urządzenia lub materiały, potwierdzając ich zgodność z obowiązującymi normami. 

 

Czyste powietrze a kwoty dofinansowania

Potencjalnych beneficjentów programu Czyste Powietrze podzielono na 3 grupy (zależne od dochodów). Maksymalne dofinansowanie uzależnione jest od rodzaju przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane.

 

Grupa 1.

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła lub typu powietrze-woda.

Maksymalna kwota dofinansowania z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi:

 • z kompleksową termomodernizacją – 66 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 41 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Maksymalna kwota dofinansowania bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 60 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 35 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

Maksymalna kwota dofinansowania z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi:

 • z kompleksową termomodernizacją - 56 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji - 31 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Maksymalna kwota dofinansowania bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 50 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 25 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

 

Grupa 2. 

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła lub typu powietrze-woda.

 

Maksymalna kwota dofinansowania z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi:

 • z kompleksową termomodernizacją – 99 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 59 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Maksymalna kwota dofinansowania bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 90 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 50 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

Maksymalna kwota dofinansowania z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi:

 • z kompleksową termomodernizacją – 81 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 41 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Maksymalna kwota dofinansowania bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 72 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 32 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

 

Grupa 3. 

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła lub typu powietrze-woda

Maksymalne dofinansowanie z mikroinstalacją fotowoltaiczną wynosi:

 • z kompleksową termomodernizacją – 135 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 79 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Maksymalne dofinansowanie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 120 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 70 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

Maksymalne dofinansowanie z mikroinstalacją fotowoltaiczną:

 • z kompleksową termomodernizacją – 115 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 59 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Maksymalne dofinansowanie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 100 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny),
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 50 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

 

Czyste Powietrze – kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można składać do końca 2027 roku. Proces rozpatrzenia wniosku zależy od typu dofinansowania i może wynosić od 14 do 30 dni od daty wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

Czyste Powietrze – ile czasu na realizację przedsięwzięcia?

Dofinansowanie do pompy ciepła można uzyskać przed, w trakcie lub do 6 miesięcy po zakończeniu prac (muszą być one ukończone w ciągu 30 miesięcy od złożenia wniosku).

 

Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła?

Wnioski w programie można składać elektronicznie przez portal gov.pl lub Portal Beneficjenta dostępny na stronie odpowiedniego WFOŚiGW bądź w wersji papierowej - osobiście lub pocztą.

 

Program Moje Ciepło – dofinansowanie do pompy ciepła (nawet do 21 000)

W ramach programu Moje Ciepło zainteresowani inwestycją mają szansę uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła w swoim domu.

 

Program Moje Ciepło – na co można przeznaczyć środki?

W ramach programu Moje Ciepło można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła (powietrznych, wodnych i gruntowych), które będą wykorzystane do ogrzewania domu oraz wody użytkowej lub wyłączenie w celu ogrzewania domu. Uwaga – program nie obejmuje pomp ciepła wykorzystywanych wyłącznie do ogrzewania wody.

W ramach programu Moje Ciepło wnioskodawca może uzyskać środki na zakup i montaż pompy – nie ma konieczności instalacji takich dodatkowych urządzeń, jak panele fotowoltaiczne.

 

Moje Ciepło – wysokość dofinansowania na pompę ciepła

Wysokość dofinansowania w ramach programu Moje Ciepło wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych do programu. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, kwota dotacji wzrasta do 45%.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla powietrznych pomp ciepła – 7 000 zł,
 • dla gruntowych pomp ciepła – 21 000 zł.

 

Moje Ciepło – kto może skorzystać z dotacji na pompę ciepła?

Z finansowania przewidzianego w programie Moje Ciepło skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nowo wybudowanych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym, w których to dopuszcza się:

 • wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne,
 • wydzielony jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy – przy czym powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać 20% powierzchni całkowitej.

Uwaga – program Moje Ciepło nie obejmuje wsparciem tych domów, w których głównym źródłem ciepła są paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny czy biomasa.

 

Jako nowy dom rozumieć można budynek:

 • dla którego zgłoszono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.,
 • dla którego jeszcze nie zgłoszono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o pozwolenie na użytkowanie (do dnia złożenia wniosku).

 

Moje ciepło a podwyższony standard energetyczny

Aby móc skorzystać z programu Moje Ciepło, budynek, którego dotyczyć ma dofinansowanie, musi spełniać podwyższony standard energetyczny. Kluczowym kryterium jest w tym przypadku tzw. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), który dla celów ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, który jak określono, musi wynosić maksymalnie 55 kWh/m² rocznie.

 

Zgodnie z przepisami programu, pompy ciepła muszą spełniać wymagania:

 • dla pomp typu powietrze-woda, grunt-woda lub woda-woda minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ przy temperaturze zasilania 55°C,
 • dla pomp typu powietrze-powietrze minimalna klasa efektywności energetycznej to efektywności energetycznej to A+ w klimacie umiarkowanym.

Klasę pomp ciepła należy udowodnić przy pomocy karty produktu i etykiety energetycznej (załącznik do programu).

 

Moje Ciepło – do kiedy można składać wniosek?

Wnioski o dofinansowanie z programu Moje Ciepło przyjmowane będą do 31 grudnia 2026 r. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku wyczerpania puli środków (600 mln zł), program ten może zostać zamknięty przed wyznaczonym terminem.

 

Moje Ciepło – jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek w ramach programu Moje Ciepło, należy skorzystać z elektronicznego systemu udostępnionego na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów, które wymieniamy poniżej. 

 

Dokumenty do wniosku w programie Moje Ciepło

Wraz z wnioskiem, starający się o dofinansowanie na pompę ciepła w ramach programu Moje Ciepło, zobowiązani są dostarczyć skany dokumentów:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy,
 • charakterystykę energetyczną budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Moje Ciepło,
 • fakturę lub równorzędny dokument księgowy,
 • potwierdzenie dokonania płatności,
 • karta produktu i etykietę energetyczną zakupionej i zamontowanej pompy ciepła,
 • oświadczenie o posiadaniu zgód – współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy,
 • skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy,
 • oświadczenie nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy,
 • inne dokumenty (np. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

 

Mój Prąd – dofinansowanie do pompy ciepła (nawet do 28 500*)

Mój Prąd to program dofinansowania dla osób fizycznych, które planują zainwestować w mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW. Celem programu jest umożliwienie wytwarzania oraz magazynowania energii na osobiste zapotrzebowanie, jak i dystrybucji nadwyżek energii do sieci energetycznej. W 2024 wystartuje szósta już edycja programu. 

Dofinansowanie to ma formę bezzwrotnych dotacji, które mogą być wykorzystane na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznych,
 • magazynów energii,
 • magazynów ciepła lub urządzeń grzewczych, w tym pomp ciepła,
 • systemów zarządzania energią domową,
 • kolektorów słonecznych C.W.U.

Realizację programu Mój Prąd zaplanowano na lata 2019-2025. Jak przeczytamy na oficjalnej stronie mojprad.gov.pl, łączna wypłacona kwota dofinansowania (m.in. do pomp ciepła) wyniosła 2 464 224 724 zł, a liczba przyznanych dotacji przekroczyła pół miliona. 

Łączna moc instalacji, na które przeznaczono dotacje, to z kolei 2 964 485 kW. Produkcja dwutlenku węgla zmalała dzięki inwestycjom o około 2 358 095 217 kg/rok.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pula środków przeznaczonych na szóstą edycję programu ma wynieść 400 mln zł. W poprzedniej edycji początkowy budżet wynosił 100 mln zł, jednak w wyniku stopniowego zwiększania osiągnął on wartość aż 950 mln zł.

*Informacje przedstawione poniżej dotyczą zakończonej edycji programu – Mój Prąd 5.0. 

 

Mój Prąd 6.0 – kiedy wystartuje nowa edycja?

Jak przekazała wiceminister Klimatu i Środowiska – Urszula Zielińska, szósta edycja programu rozpocznie się w drugim kwartale 2024 roku. 

 

Mój Prąd – komu przysługuje dofinansowanie do pompy ciepła?

Program Mój Prąd oferuje dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną, którą można jeszcze rozbudować o dodatkowe elementy, takie jak pompy ciepła. Oznacza to więc, że do skorzystania z programu konieczne jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W tym przypadku wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia rozbudowania instalacji fotowoltaicznej o urządzenia zwiększające autokonsumpcję.

Program Mój Prąd umożliwia pozyskanie dofinansowania dla trzech grup wnioskodawców, którymi to są:

 • osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, które dotąd nie skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie upustów net-metering, które dotąd nie skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej – pod warunkiem przejścia na system net-billing;
 • osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów net-metering, które skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że:
  • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i opłacona po 01.02.2020 r.,
  • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na net-billing,
  • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie (z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd).

 

W związku z systemem net-billing i planowanym rozliczeniem godzinowym za energię można podejrzewać, że z dofinansowania w ramach Mój Prąd 6.0 skorzystają również inne grupy, które postawią na urządzenia wspierające autokonsumpcję energii z fotowoltaiki.

 

Mój Prąd – wysokość dofinansowania

Szczegółowe kwoty dotacji do pomp ciepła nie są na ten moment (maj 2024) znane. Przypuszcza się jednak, że dofinansowanie na pompę ciepła będzie zbliżone jak w poprzedniej edycji.

 

Jakie wysokości dofinansowania obowiązywały przy programie Mój Prąd 5.0?

Wysokość dofinansowania przyznawanego w ramach programu Mój Prąd zależy od stopnia rozbudowania instalacji fotowoltaicznej o urządzenia zwiększające autokonsumpcję i może wynieść aż do 50% kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dofinansowania w ramach programu może wynieść nawet 58 000 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania na poszczególne rozwiązania to:

 • na mikroinstalację fotowoltaiczną – do 6 000 zł,
 • na mikroinstalację z urządzeniem dodatkowym – do 7 000 zł,
 • na urządzenia dodatkowe:
  • magazyn ciepła – do 5 000 zł,
  • gruntowe pompy ciepła – 28 500 zł,
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19 400 zł,
  • pompa ciepła powietrze/woda – 12 600 zł,
  • pompy ciepła typu powietrze/powietrze – 4 400 zł,
  • na magazyn energii – do 16 000 zł,
  • na system zarządzania energią EMS i HEMS – do 3 000 zł,
  • kolektory słoneczne c.w.u. – do 3 500 zł.

 

Jak złożyć wniosek o dotację na pompę ciepła w ramach Mój Prąd?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, należy zgromadzić i przesłać wymagane w regulaminie dokumenty. Proces składania wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Generatora Wniosków na platformie GOV.

Do wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła załączyć należy takie dokumenty, jak:

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii,
 • oświadczenie wnioskodawcy o zapłacie,
 • zaświadczenie net-billing,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy,
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku (jeśli dotyczy).

 

Różnice między programami – jakie dofinansowanie pomp ciepła w 2024 wybrać?

Pomiędzy poszczególnymi formami dofinansowania do pomp ciepła istnieją znaczące różnice. Przede wszystkim, wysokość dochodów brana jest pod uwagę wyłącznie przy wnioskowaniu o dotację w ramach programu Czyste Powietrze. Wysokość dochodów nie ma znaczenia przy dofinansowaniu w programie Moje Ciepło i Mój Prąd. 

Inny jest też zakres dofinansowania w programach. W przypadku programu Czyste Powietrze, pozyskane środki można przeznaczyć na pompę ciepła, fotowoltaikę, termomodernizację budynku lub modernizację kotłowni. Moje Ciepło pozwala z kolei sfinansować zakup samej pompy ciepła. 

Pieniądze z dotacji w ramach programu Mój Prąd mogą być wykorzystane na zakup i instalację pompy ciepła (obowiązkowo jako dodatek do fotowoltaiki), a także magazynu energii oraz EMS i HEMS. Czyste Powietrze i Moje Ciepło nie wymagają montażu fotowoltaiki.

 

Dofinansowanie do pompy ciepła dla Twojego domu – skorzystaj z dostępnych programów

W 2024 roku dostęp do dofinansowań na instalację pomp ciepła pozostaje kluczowym tematem dla osób poszukujących ekonomicznych rozwiązań grzewczych, wśród którym prym wiodą pompy ciepła.

Dofinansowanie do pomp ciepła można uzyskać w ramach różnych programów, spośród których największą popularnością cieszą się: Czyste Powietrze, Moje Ciepło oraz Mój Prąd. Z uwagi na różnice w zakresie warunków kwalifikacji i kwot dofinansowania, warto poznać bliżej każdy z nich – pozwoli to na wybór takiej formy dotacji do systemu grzewczego, który najlepiej sprosta naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji znaleźć można na rządowych stronach programów:

Czyste Powietrze – https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Moje Ciepło –  https://mojecieplo.gov.pl/ 

Mój Prąd – https://mojprad.gov.pl/

Może ci
się również
spodobać