Projektowanie i budowa węzła ciepłowniczego

Terminarz szkoleń :

Przeprowadza :

Opis:

Szkolenie techniczne z zakresu określenia i doboru mocy urzadzeń grzewczych w budynku nowym i modernizowanym, schematów hydraulicznych wodnych ogrzewań rurowych z zasadami wymiarowania i doborem średnic przewodów rurowych. Uczestnicy podczas szkolenia pozyskają wiedzę w zakresie funkcjonowania budowy montażu i rozruchu instalacji grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła. 

 

W cenie szkolenia zapewniamy Państwu obiad i przerwy kawowe

Kategoria: Techniczne Dla kogo: Dla Instalatora Typ: Stacjonarne Certyfikat: Nie

Agenda szkolenia:

Dzień I

  • Podstawowe zagadnienia komfortu cieplnego pomieszczeń. Przykłady obliczeń współczynników U przenikalności cieplnej przegród budowlanych.
  • Podstawy wykonywania obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń i budynków zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 12831:2006. Przykłady obliczeń jednostkowych strat ciepła przenikania i wentylacji.
  • Przykład obliczeń programem OZC
  • Schematy hydrauliczne wodnych systemów ogrzewania z zasadami ich wymiarowania
  • Przykład obliczeń programem CO graf

 

Dzień II

 

  • Podstawy funkcjonowania pomp ciepła, możliwości ich wykorzystania w polskich warunkach klimatycznych.
  • Rodzaje, budowa i osprzęt instalacji ogrzewczych zasilanych pompą ciepła
  • Montaż i rozruch instalacji z pompami ciepła.
  • Schematy hydrauliczne ogrzewczych instalacji z pompą ciepła z zasadami ich wymiarowania
  • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

Warunkiem do odbycia się szkolenia jest zebranie grupy minimum 15 osób.