Budowa elektrowni fotowoltaicznej powyżej 50 kW - przygotowanie dokumentacji przed rozpoczęciem inwestycji

Terminarz szkoleń :

Przeprowadza :

Opis:

Szkolenie kierowane jest do firm instalacyjnych z branży elektrycznej czy handlowej planujące rozpocząć działalność w zakresie formalno-prawnym dokumentacji instalacji fotowoltaicznych powyżej 50kW. Uczestnicy szkolenia poznają proces inwestycyjny dla różnych typów instalacji fotowoltaicznych. W ramach szkolenia zostaną omówione dokumenty niezbędne do przygotowania i realizacji inwestycji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

 

W cenie szkolenia zapewniamy Państwu obiad i przerwy kawowe.

Kategoria: Handlowe Dla kogo: Dla Instalatora Typ: Stacjonarne Certyfikat: Nie

Agenda szkolenia:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznych – przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego
• Kluczowe pojęcia

• Co warto wiedzieć i wykonać przed realizacją instalacji fotowoltaicznej

• Omówienie rodzaju instalacji ze względu na wielkość mocy i elementy składowe
​​
2. Mikroinstalacja, mała instalacja i duża instalacja – wymagane dokumenty

• Proces inwestycyjny budowy instalacji PV

• Omówienie dokumentów związanych z budową instalacji fotowoltaicznej

• Decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej

• Różnice w procesie inwestycyjnym budowy elektrowni ze względu na moc

3. Współpraca z zakładami energetycznymi- określenie warunków technicznych

• Warunki przyłączenia – czy zawsze są potrzebne do budowy instalacji PV?

• Współpraca z OSD – warunki przyłączenia, omówienie wniosku i specyfikacji załączników

• Umowa przyłączenia do sieci z Operatorem energetycznym

4. Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

• Jakie informacje zawiera projekt budowlany?

• Dokumenty formalno-prawne i projekt techniczny

• Prawomocność decyzji o pozwolenie na budowę

• Rejestracja dziennika budowy i realizacja projektu

5. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

• Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?

• Warunki które trzeba spełnić, aby otrzymać koncesję

• Na jakim etapie realizacji inwestycji uzyskać koncesję?

6. Podsumowanie

 

Warunkiem do odbycia się szkolenia jest zebranie grupy minimum 15 osób.